29 09 21 TOMAY KÜÜYÜNDÄ YAPTILAR BİTKİ KÖTÜ YOLU

Tomay küüyündä düzdülär en kötü halda bulunan yolların bitkisini. Sadovaya maalesinin yaşayannarı bu işi bekledilär 5 yıldan zeedä.

Sadovaya maalesinin yolundan, aaz buçuk yamurdan sora, ne yayan ne dä transportlan geçmää yoktu nicä. Yolu 50 yıldan zeedä düzmedilär. Bu yıl, primȇriyanın hem devletin yol fondun yardımınnan problema çözüldü.

«Yollar, angıları bulunȇrlar dik erlerdä, herzaman bu bayırlardan su geler, da yolda ne var, hepsini aşaa alȇr. Bölä yollar çok dayanmȇrlar. Açan başladık işlemää, çaardık proektantı, angısı aldı esaba bu maalenin bayırda bulunmasını, ki taa aaz su yola dooru aksın», — Tomay küüyünün primarı Födor Topçu.

Bütündän yolun düzülmesi için arcandı 800 bin  leydän zeedä, angılarının  570 bini devletin yol fondundan verildilär, 300 bini dä erli bücetindän.  Yolu dooruttular, birkaç kat şebönka koydular hem suları sapıtmak sistemalarını düzdülär.

«Bu yola pek çok kır suyu gelärdi büük yaamurlarda. Şindi biz aldık onu bir tarafa. İkinci- şindi nekadar su gelecek, hepsi onnar su endeklerinä doorudulaceklar da dooru dereyä akaceklar».

Sadovayä maalesinin yaşayannarı nışannȇȇrlar, ani yol оkadar prosttu, ani insan evä gelärdi hem  tranportlarını brakardı komuşu maalelerdä.

«Pek çirkin yoldu şindiyädän. Gözäl yaptılar, raar-raat gezeriz».

«Bän sade bu yoldan gezerim. Pek islää yaptılar».

«Şindi raat-raat gezerim, kösteklänmeerim, ayaklarım kendileri beni bu yoldan götürerlär».

Büünkü gündä işlär başa çıkȇrlar. Kaldı sade su sapıtmak endeklerinin üstünä setka hem evlerin girişlerinä beton plitaları  koymaa.
Источник grt.md
783

İlgili statyalar

Tomay küüdä yapıldı kötü halda bulunan yollardan biri «Comunitea mea» programasının yardımınnan

Tomay küüyüdä düzdülär yolu hem trotuarı Sovetskaya sokaanda. İşlär yapıldılar «Comunitea mea» programasından finans yardımınnan. Bu programa yardım eder erli kuvetlerä ilerletmää yaşamak punktlarını. Programayı gerçekleştirer USAİD kurumu. Lidiya Garçu yaşȇȇr Tomay küüyün Sovetskaya sokaanda 20 yıldan zeedä. Yaşayanka aklısına getirer, ani yol, angısı götürer uşak başçasına, okula, kliseyä hem anmak taşına taa ileri bulunardı pek kötü halda. «Yol pek kötüydü, kuyularlan, derecik vardı. Şindi eni yoldan pek islä gezmää. Bakarak hem yola, hem da trotuara, gözlerin seviner, mayıl olȇrsın», — söledi Lidiya Garçu. Sovetskaya sokaan yolunu düzmäk işleri sürttü 5 ay. «Biz tarayaabildik 1,5 millionuk proektı. Bu paralarlan biz…

Moldovada “Peşehod” kampaniyası geçer

Moldovada Büük  (yanvar) ayın 9-dan — 26-dan «Peşehod» (yayan gezän insan) operaţıyası geçer. Onun neeti yol razgelmelerini durgutmaa. Geçmiş  yıl respublikanın üülen tarafında 61  yol razgelmesi oldu, onnarda 12 kişi geçindi, 55 yaralandı. «Yug» yol poliţiyasının uzmannarı nışannȇȇrlar, ani yol razgelmelerini yok etmää deyni kuralları herbir insan esaba lääzım alsın. Araba kullanıcılarına nasaat ederlär  dikkatlı olmaa yolda, malez okulların hem yaslaların yannarında. «Bu  operaţıyanın daavası — yol razgelmelerini iisiltmää, neçinki devlettä olan yol razgelmesi taa çok yayan gezän insannarlan baalı», — açıkladı Çadır-Lunga  «Yug» patrulün ofiţerı İvan Jeçkov. Yayan gezän insannar lääzım aklında tutsunnar, ani yolu aykırlarkana kuralları esaba almarsaydılar,…

Valkaneştä «Comunitatea mea” programasının yardımınnan düzerlär yolların birini

Moldovada bitki  yılların süresindä  yollar  dayma düzülerlär. Kuvetlerin bakışına görä  para harcamakları  infrastrukturaya  kaliteli  yaşamak  için yapılȇr. Valkaneş  kasabasında yollar ii olsunnar  deyni, primariya katıldı  «Comunitatea mea» programasına, angısının yardımınnan  Kotovskiy  sokaa düzüler. Kotovskiy sokaa Valkaneş kasabasının merkezindä bulunȇr da iki  küçük rayonu baalȇr. Orada önemli soţial obyektleri bulunȇrlar: liţey, yasla, biblioteka, Kultura Evi. «Bizä  önemliydi  kasabanın merkez sokaanda yolu yapmaa. Sokak plitkaylan döşenecek. Hep ölä trotuar da yapılacȇk. Taa ileri primariya  kendi  kuvedinnän trotuarları  iki  taraftan da düzdüydü», — açıkladı Valkaneş  kasabasının  primarı Viktor  Petrioglu. 274  metra  yolun düzülmesinä  2 million leyä  yakın harcanacȇk. «Comunitatea  mea» programası  harçların taa…

Kazayakta mezarlaa götürecek düzülän yolun kenarında peydalanacek çöşmä

Kazayak küüyünün primariyasına Moldova parlamentin deputatı İvanna Köksal yardım eder eni proekti  giriştirmää. Küüdä eni  yol yapılacȇk. O götürecek mezarlaa. Yakında onun kenarında çöşmä da peydalanacek. İşär şansora başladı. Yol küüyün klisesindän mezarlaadan ii lääzım olsun, ki yayan gezennerä uygun olsun  gitmää, nışannadı Moldova  parlamentin deputatı, Kazayaklı İvanna Köksal. «Eni proekti giriştireriz, ki insana olsun kolay mezarlaa  geçmää. Şindiyadan sıra gelärdi  baş  yola  çıkmaa. Bu yoldan insan korkusuz var  nasıl olacȇk  gezsin. Yol boyunda  sundurmacıklar  koyulu olacȇk, büün  çöşmenin ilk taşını koyduk», — söledi deputat. Çöşmenin dolayı temizlenecek, nışannadı küüyün primarı Anatoliy Uzun. «Ötää dooru dikilecek  fidannar da  yolun boyunda.…

Kiriet küüyüdä var büük problema paranın etmemesinän yolları düzümää deyni

Kiriet küüyüdä, bakmayarak erli kuvetlerin zaametlerinä düzmää yolları nicä küü içindä, ölä da dışansında, var problemnär bu uurda baalı para etmemezliinnän. Komrat tarafından yol hem respublika trasası, angısı baalȇr küüyü dolaylan, hem Kişnova dooru götürän yol, 30 yılın içindä düzülmedilär. Bir yıl geeri yapıldı Çadırdan Tvardiţaya kadar yol büük bir proektä görä. Ama Kiriet küüyünädän işlär etişmedilär. Hepsi ölä da kaldı, söler küün primarı Valentina Kaykı. “Yol islää, var kolaylık  dolay merkezinä etişmää. Ama bizim yaşayannarımız için bu pek aaz, neçin ki  küüyüdän Tvardiţaya dooru yol  pek prost. Da onu yapmêêrlar. Bezbelli,  ne bu yıl, ne da gelän yıla  genä…