Tomay küüdä yapıldı kötü halda bulunan yollardan biri «Comunitea mea» programasının yardımınnan

Tomay küüyüdä düzdülär yolu hem trotuarı Sovetskaya sokaanda. İşlär yapıldılar «Comunitea mea» programasından finans yardımınnan. Bu programa yardım eder erli kuvetlerä ilerletmää yaşamak punktlarını. Programayı gerçekleştirer USAİD kurumu.

Lidiya Garçu yaşȇȇr Tomay küüyün Sovetskaya sokaanda 20 yıldan zeedä. Yaşayanka aklısına getirer, ani yol, angısı götürer uşak başçasına, okula, kliseyä hem anmak taşına taa ileri bulunardı pek kötü halda.

«Yol pek kötüydü, kuyularlan, derecik vardı. Şindi eni yoldan pek islä gezmää. Bakarak hem yola, hem da trotuara, gözlerin seviner, mayıl olȇrsın», — söledi Lidiya Garçu.

Sovetskaya sokaan yolunu düzmäk işleri sürttü 5 ay.

«Biz tarayaabildik 1,5 millionuk proektı. Bu paralarlan biz yaptık Sovetskiy sokaanı trotuarlan, Miçurin sokaanı kliseya kadar hem oradan Sovetskiy sokaana sapan yolu. Hep ölä yaptık maşınalar için duraa sport meydanın yanında. Sora kendi oaramızlan — 541 bin ley — yaptık liţeyın önündä meydanı hem tertipledik anmak taşınnın dolayını», — açıkladı Tomay küüyün primarı Födor Topçu.

Tomay küüyün yaşayannarı sevinerlär, ani yapıldı yol, neçinki bekledilär onu 60 yıldan zeedä.

«Gözäl, pek islä oldu, uşaklara da yakışȇr gezmää, düşmeerlär. Hepsi yakışıklı, maşinalarlan da var nasıl  gelmää hem girmää uşakları almaa deyni, pek uygun».

 

«Pek gözäl oldu, saa olsunnar hem primar, hem nasaatçılar».

 

«Yolu te başardılar, şindän sora eşillederiz, getirdik kara toprak, doorudȇrız, nedän sora dikecez çiçek, büümneri tertipleriz. Gözäl, islää, hepsi eni, tertipli, biz da kendi sıramızda savaşacez paklı hem tertiplii korumaa».

Sovetskaya sokaanda yapılmış yolun uzunnuu 280 metra.
Источник grt.md
202

İlgili statyalar

29 09 21 TOMAY KÜÜYÜNDÄ YAPTILAR BİTKİ KÖTÜ YOLU

Tomay küüyündä düzdülär en kötü halda bulunan yolların bitkisini. Sadovaya maalesinin yaşayannarı bu işi bekledilär 5 yıldan zeedä. Sadovaya maalesinin yolundan, aaz buçuk yamurdan sora, ne yayan ne dä transportlan geçmää yoktu nicä. Yolu 50 yıldan zeedä düzmedilär. Bu yıl, primȇriyanın hem devletin yol fondun yardımınnan problema çözüldü. «Yollar, angıları bulunȇrlar dik erlerdä, herzaman bu bayırlardan su geler, da yolda ne var, hepsini aşaa alȇr. Bölä yollar çok dayanmȇrlar. Açan başladık işlemää, çaardık proektantı, angısı aldı esaba bu maalenin bayırda bulunmasını, ki taa aaz su yola dooru aksın», — Tomay küüyünün primarı Födor Topçu. Bütündän yolun düzülmesi için arcandı 800…

Kıpçakta düzerlär Kirov sokaanı

Kıpçak küüyündä Kirov sokaanda yolu düzerlär. Kıpçak küüyünün yaşayannarı annattılar, ani ilerdän bu sokaktan yamurlu havada yok niceydi geçmää. Düzmäk işleri Kirov sokaanda şindän sora başarlanȇrlar. Koyuldu 500 м2 brusçatka. Şindi insannar sevinerlär, ani erli kuvetlär verdilär para da yol düzüler. “Şindi bordürları koyȇrlar. Kirova sokaa enilener”. “Bekledik, bekledik, şindi göreriz, ani iş gider. Çok saa ol sizä hem işçilerä”. Proektı geçekleştirän kuumun temsilcisi açıkladı, ne hem nasıl yapılȇr. “Bordürları yaptık, greyderlan geçeriz, hepsi tehnologiyaya görä gider. Yapȇrız ölä, ki yaamurlardan sora su toplanmasın. İnsannar da islää, bizä yardım ederlär”, —  açıkladı İvan Küçuk. Bu sokakta kaldı koymaa 100 metra…

30 09 21 YAŞAYANNARIN TEKLİFLERİNİ GERÇEKLEMÄK KOLAYLIKLARI

Bu yıl Gagauziyanın primariyaları başladılar katmaa yaşayannarı bücetin pay edilmesinä. Tomay küüyündä bu formatı kullanarak, bu yıl birkaç cümnä proekti gerçeklendi. Partiţipatorlu bücetin yardımınnan küüylerin hem kasabaların yaşayannarı var nicä katılsınnar yaşamak punktunda var olan problemaların açıklamasına yada türlü önemli proektlerin gerçeklenmesini teklif etsinnär.  Para bu uura primariyalardan veriler. Tomay küüyündä bu yıl herbir proektin gerçeklenmesi için 15-är bin ley verildi. «Bu yıl biz seftä partisipatorlu bücetini kullandık. Bu verdi kolaylık yaşannara da katılmaa küüyün problemalarının açıklamasına», — söledi Tomay küüyünün primarı Födor Topçu. Bu programanın yardımınnan küüydä 7 proekt gerçeklener. «Komisiyä kararladı, ani teklif edilmiş proektlerin herbiri pek önemli bizä…

09 09 21 CALTAY KÜÜYÜN GIRIŞ YOLU YAPILDI

Caltay küüyunä giriş yolun proektın ilk payı başarıldı. Döküldü yakın 2 km asfalt. Şindi yaşayannarda peydalandı kolaylık gezmää kaliteli yoldan. Bu proektı Caltay küüyun yaşayannarı çoktan beklärdilär. Taşlı yoldan diil kolay gezmää. Çok sıra şoferlera lääzım olȇr düzmää transportu. Yolun düzülmesi başladı 1.5 ay geeri. Bütün yolun uzunnuu 7.5 km, ama bu yıl yapıldı yakın 2 kilometra. Drumuri-Comrat düzmäk kompaniyasının temsilcisi Alexey Chesea haberledi, ani koyuldu 18 sm biyaz taş, sora da iki kat asphaltlan örtüldü. Caltay küüyun giriş yolunda koyuldu 10 140 kvadrat metra asfalt. Yolun genişlii 6 metra, nışannadı tehnika gözletmesindä uzman Väçeslav Topal. O taa urguladı, ani…

Dört küüyün yaşayannarı yarıştılar «Başarlı balıkçı – 2022» adı için Tomay küüyüdä

Tomay küüyüdä orak ayın 24 «BAŞARLI BALIKÇI — 2022»  yarışması geçti. Bu diil sade yarışmak ama ii dinnenmäk tä, açan var kolaylık balıktan türlü imekleri hazırlamaa. Olay «Gagauz korafları» erli iniţiativ grupasının yardımınnan yapıldı. Yarışmanın neeti en ii balıkçıları belli etmää, angıları zakiduşkanın hem udoçkanın yardımınnan balıı tutȇr. Bundan kaarä yortulu atmosferayi yaşayannara deyni kurmaa, Tomay — Gaydarı gölün boyunda dinnenmesini taa meraklı yapmaa, paylaştılar olayın kuruyucuları. FÖDOR TOPÇU, Tomay küüyün primarı, «Gagauz korafları» erli iniţiativ grupasının başı: «Pek sevinerim, ani büün bu olay Tomayda geçer. Bu sölämer onun için ki ertesi yıl da hep burada geçirilecek, hepsi MİG grupanın…