Siz varn nicä soruşlarınızı , statyalatınızı ya da foto/video materialları saytımıza ekleyäsiniz. Herbir sizin material için siz reyting punktları kabledersiniz. Soram bu punktlarlan var nasıl abonement için ödeşäsiniz ya da yarışmaklarda pay alasınız.

HABER ŞİRİDİ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2024-cü yılın Büük ayın (yanvar) nomerı

Büük ayın (yanvar) 27-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2024-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Biz – bizdän, kanımız – kanımızdan, adetlerimiz dä – adetlerimizdän”, “Şindi Türkiyenin Bayraa artık kosmosta da”, “Kestilär, keserlär hem kececeklär dä…”, “Evgeniya GUȚUL hem Dimitriy KONSTANTİNOV diplomatiya misiyalarına Gagauziyaya deyni para yardımı için danıştılar”, ““Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun 29-cu yılı bakıldı”, “Çok uşaklı aylelerä “Kızıl ay” yardımı”, “Çok uşaklı aylelerä “Kızıl ay” yardımı”, “Bilim Merkezi 2023 çalışma yılını kapattı hem ödüllerini verdi”, “Aydar küüyünä TİKAdan güneş panelleri”, “Çadırdakı M. ÇAKİR lițeyindä Tehnoklas kuruldu”, “Türkiyedä parasız üürenmeyä buyuyurun!”, “Poyraz Makedoniyada…

“Kongaz” mini-futbol komandası “Üülen Basarabiya” turnirını ensedi

Taraklı kasabasında 28-ci kerä geçti “Pötr STOYANOV Memorialı” futbol turnirı, angısı adanêr futbolda bu büük trenerın anmasına. “Pötr STOYANOV Memorialı” “Üülen Basarabiya – 2024” futbol turnirında pay aldılar Gagauziyadan, Moldovanın Taraklı hem Kaul rayonnarından 28 mini-futbol komandası. Orada oynandı 54 matç hem 411 gol yapıldı. 28-ci “Pötr STOYANOV Memorialı” futbol turnirında 1-ci eri hem “Üülen Basarabiya – 2024” geçici kuboonu kazandı Gagauziyadan “Kongaz” mini-futbol komandası, 2-ci eri aldı Taraklı rayonun Tvardița kasabasının komandası, 3-cü da oldu Kaul rayonun Moskovey küüyünün “Spartak” komandası. Turnirın hepsi prizörlarına verildi Diploma, medali hem para baaşışları. Источник anasozu.com

Гагаузские референдумы 2014 года и Буджакская Республика

Источник www.youtube.com

Гагаузию использовали по донбасскому сценарию

Источник www.youtube.com

Как долго продержится перемирие в Газе

Источник www.youtube.com

Проект исторического квартала, предложенный минкультуры

Источник www.youtube.com

ШОР ТВ вместо гагаузского телеканала

Источник www.youtube.com

Новый альянс – конкуренты PAS?

Источник www.youtube.com

Депутат Василе Боля о войне, обороне Молдовы и оппозиции

Источник www.youtube.com

Зачем власть охотится на антивоенных артистов (English subtitles) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

“Yılın üüredicisi – 2024” konkursuna start verildi

Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası açıkladı, ani 17-cilää yapılan “Yılın üüredicisi” konkursuna start verer hem Küçük ayın sonunda onun sonuçlarını bildirecek. “Yılın üüredicisi – 2024” konkursu bu yıl sade 3 nominațiyada yapılacek: “2024 yılın terbiedicisi”, “Başlangıç klaslarda 2024 yılın üüredicisi”, “Liţeyin hem gimnaziya țiklasında 2024 yılın üüredicisi”. Bu konkursta, nicä dä geçän yıllarda, 38 üüredici hem terbiedici pay alaceklar. Maasuz juri onnarın becerikliini, bilgilerini hem pedagogika ustalıını kantarlayacek. Sonunda enseyennerä Diploma hem para ödülleri verilecek. Источник anasozu.com

Я попал к Соловьёву @Max_Katz

Источник www.youtube.com

Успешный сбор подписей | Почему это большой шаг вперёд (English subtitles) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı

Gagauziyada geçti “Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı”, nereyi katıldılar Moldovadan, Gagauziyadan hem Türkiyedän 150-dän seedä sportçu hem trener. Komradın regional sport kompleksında geçän bu “Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı”n patronatları oldular Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsuluu hem Türkiyenin Taekwondo federațiyası. Türkiyenin delegațiyasında vardı 20 taekwondo sportsmenı, komandanın başkanı Ümit AL, Türkiyenin Taekwondo federațiyasının teknik direktoru Sedat ATILGAN hem trener Cengiz ANGIN. Lagerın uurlarından biriydi dä – sportçuların taekwondoda gelecek Evropa hem Dünnää çempionatlarına hazırlanması. “Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı”n açılışında pay aldılar Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL. Источник anasozu.com

Çadırdan patentçılar Başkannık binasına protesta çıktılar. D. KONSTANTİNOV: “Sizi burayı kışkırtannar topladılar!”

Bakmadaa ona, ani Gagauziya İspolkomu patentçılar için bir zakon hazırladı hem Büük ayın 30-da o zakon Gagauziya Halk Topluşunda lääzım oylamaya koyulsun, Büük ayın 26-da Çadırdan patentçılar Başkannık binasının önünä protestä geldilär, ki bu zakon kabledilsin deyni. Başlayıp 2023-cü yılın Orak ayın (iyül) 1-dän Moldovada bir kaç kerä zapa altına koyuldu “İndividual işçilik patentı için” Zakon da insannar lääzım artık kasa aparatları kullansınnar hem soțial fonduna ödek ödesinnär. Nicä açıkladılar protest edennär, onnar diil kayıl onunnan, ani vergi toplayan kuruluşlar (nalogovaya) paneerlarda maasuz reydlar yapêrlar da ekonomika agentlarına büük ştraflar keserlär. Protest edän patentçılar danştılar onnarın önünä çıkan Gagauziya Halk…

Война информационная, предвыборная | Тайвань и Китай (English subtitles) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

Проблемы демократии | Миф или реальность (English subtitles) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

Система не смогла сделать выборы скучными | Это баг или фича (English subtitles) @Max_Katz

Источник www.youtube.com

Gagauz kulturasını haşlamada eni adım – “İncäzanaat sızıntısı”

Gagauziya kultura Upravleniyası, uşaklarımıza gagauz kulturasını haşlamaa deyni, eni bir adım yaptı – “İncäzanaat sızıntısı” adlı kulturalı kvest konkursu kurdu hem onun birincisini Büük ayın (yanvar) 26-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında geçirdi. “İncäzanaat sızıntısı” adlı kulturalı kvest konkursunda pay aldılar Gagauziyanın Çadır Dimitri ERBAKAN adına uşak resimcilik şkolasının, Komrat Dimitri SAVASTİN adına uşak resimcilik şkolasının hem Valkaneş uşak resimcilik şkolasının üürencilerindän kurulan 6 komanda (herbirindän ikişär). Bu kultura sıranın başında, Gagauziyanın Regional resim Galereyasında kuruldu üürencilerinin yaratmalarından “Kolada adetleri” sergisi. Sora başladı 7 rauntluk kvest konkursu, angısında fikir hem yaratmak işleri vardı, ölä nicä “Kendini alıştırma”, “İncä zanaat dünnäsında”, “Pazlayı…

Почему Гуцул не место в Правительстве Молдовы? | Nokta Live

Источник www.youtube.com