Video: Gagauz tay boks düüşçülerin triumfu devlet çempionatında

Kişinöv kasabasında geçti Moldova çempionatı tay boks (Muay Tay) düüşündä. O topladı devletin en kavi sportçularını. Komattakı LİON klubun üç düüşçüsü kazandılar üç altın ödül da gideceklär dünnä çempionatına.

Devletin çempionatı Muay Tay düüşündä geçti türlü aarlık hem yaş kategoriyalarında. LİON düüş klubunu tanıttırdı üç sportçu, angıları üüsek uurda geçirdilär düüşlerini. Hepsi üçü kablettilär çempion titullarını hem gideceklär dünnä yarışmaklarına. Çocukların laflarına görä, düüşlär ringtä kızgın hem meraklıydılar, çünkü devlet yarışmaklarında yufka konkurent yok. Moldovanın çempionu Muay Tay düüşündä Andrey Avramov nışannadı, ani herbir sportçu gösterdi kendi ustalıını bu sport uurunda.

ANDREY AVRAMOV, Moldova çempionu: “Bütün Moldova devleti pay aldı bu yarışmaklarda. Benim konkurentım tay boksing klubundan Kişınövdan. O 22 yaşında sportçu . Biz bununnan gösterdik pek ii hem gözär düüşü”.

Lion klubun düüşçüsü Födor Kazanjı ilk erdän kaarä kabletti kuboo en islää düüş için tehnika tarafından.

FÖDOR KAZANJİ, Moldova çempionu: “Benim düüşüm geçti üüsek uurda, saa olsun trenerim, o bulunȇr Amerikada, ama o her keret bizimnän. Telefon açtı, sordu nicä geçer yarışmaklar. Benim konkurentım kaaviydi, bän onunnan düüştüm bir-iki keret taa ileri. Bän onu taradım. Bän pek çok hazırlandım hem cevaplı yaklaştım çempionata”.

Üüsek uuru düüştä gösterdilär kızlar da, bakmadan ona, ani Muay Tay taa çok sayılȇr adam sport soyu. Yardım ettilär buna hergünkü hazırlanmaklar hem istemäk taramaa. Darya Mleçko Komrattan hep ölä gidecek dünnä çempionatına Taylanda. Kızların laflarına görä, yarışmaklarda duyulardı kızgınnık hem kullanıldı türlü düüş tehnikalar.

DARYA MLEÇKO, Moldova çempionu: “Pek sevindim! bu benim ilk yarışmklarım bitki dört yılın içindä. Kocam aşırıda, vakıdı boşuna geçirmeerim. Hazırlanȇrım, pay alȇrım Moldova için. Bän kendim Belarussiyadan, ama evlendim bırda, lääzım tanıttırayım Moldovayı”.

Sportçuların terbiedenneri söleerlär, ani pandemiyanın beterinä, yarışmaklarda pay aldı sade beşär düüşçü bir komandadan.

PÖTR KOLTUK, trener: “Çok şükür yarışmakların hazırlamaları için. Büük aralık vardı bizdä. Komandaları tanıttırdılar sade beşär sportçu, bakarak ani bizä verdilär sade bu sayıya kvotayı. Düüştük, ayırdık en kaavi çocukları”.

Bu çempionat verer kolaylık kaavileştirmää becermeklerini uzun aralıktan sora hem denemää kendi kuvetlerini hem karşıdakı düüşçünün da gitmää ileri, söleer devlet çempionu Andrey Avramov.

ANDREY AVRAMOV, Moldova çempionu: “Pandemiya vakıdında zordu , yoktu yarışmaklar, çok avkıt bireri gitmedik. Şındı taa ilin, çekettilär yarışmaklar geçirilmää, çekettik taa sıkı hazırlanmaa”.

Düüşçülär triumf ensemeklerdän sora devletin en üüsek yarışmaklarında tay boksunda ilerlederlär sınışlarını da bütün hazırlıklan pay alacȇklar Moldovanın toplu komandasının içindä dünnä çempionda Taylandta.
Источник grt.md
288

İlgili statyalar

Gagauziya sportçuların triumfu Moldova el düüşü çempionatında: 11 ödül angılarından 7 altın

Kişinöv kasabasında  geçti devlet el düüşü çempionatı. O topladı  iki matta devletin en kaavi  düüşçüleri. Gagauziyayı tanıttılar Komrat LİON klubun trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri. 12 sportçu kazandı 7 altın hem ikişär gümüş hem bronza ödüllerini, kazanıp komandaların aralarında ikinci eri. Nicä söleerlär, nekadar insan yaşȇȇr, okadar da nesä eni üürener. Trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri  Lion klubundan her keret pay alȇrlar yarışmaklarda muay tay hem kikboksing yarışmaklarında, ama bitki vakıtlar çekettilär kendilerini denemää başka sport  çeşitlerindä dä. İkinci keret pay alȇrlar düüş çempionatında. Çocukların çoyu taradılar kendi karışıtlarını buumak hem başka çalımnarlan, brakmayıp şans kimisinä kazanamaa puannarı. Uşakların laflarına görä, üç…

Gagauziyanın aar atletikacıları Moldovanın çempionnarı oldular

Kişinöv kasabasında geçti devlet aar atletika çempionatı büüklerin aralarında.  Yarışmaklarda pay aldılar Gagauzianın aar atletika okulun 11 sportçusu — 4 kız hem 7 çocuk. Devlet aar atletika çempionatında toplandılar en kaavi sportçular bütün devlettän.  Yarışmakların çıkışlarına görä ilk erleri kazandılar bizim komandadan  Elena Kılçik, Anastasiya Kılçik,   Mariya Mitioglo hem Aleksandr Balci. İkinci eri kaznadılar Diana Çebotaru hem Artur Kara.  Tarayannarın laflarına görä, yarışmaklar geçtilär üüsek uurda hem pek az siiredici vardı. ANASTASİYA KILÇİK aar atletika çempionu: “Bän bu yarşmaklaradan  pay aldım  başka çempionatlarda, neredä hep taradım. Bu sefer diildi taa zor nekadar geçän yıl.  Sade bir konkurentım vardı — bir…

Gagauziyadan genç sambo güreşçileri Moldova çempionnarı oldular

Kirez ayın 30-dan  orak ayın 2-dän  Kauşanı kasabasında  geçti  Moldova uniorların hem gençlerin aralarında sambo çempionatı.  Gagauziyayı tanıttılar  sportçular Komrattan, Çeşmäküüdän hem Kazayaktan. Sambocular getirdilär regionun kumbarasına beş altın ödül. Devletin uniorların hem gençlerin aralarında sambo çempionatında  Pötr Kurunun  terbiedilenneri  kazandılar üç  altın ödül. Devletin  çempionnarı oldular  Komrat  komandanın liderları, angıları diil bir yıl  kazanȇrlar bu titulu.  İki altın kazandı Darya Vlah , angısı  geçirdi  hepsi güreşleri üüsek uurda brakmayıp konkurentlara şansları taramaa. Aleksandr Nedu  hep ölä oldu devletin çempionu.  Geçirip  kızgın  güreşleri, braktı geerdä kendi konkurentlarını da türlü   çalımnarı yapıp  kalktı pyedistalın üüsek basamaana.  Trenerın Pötr Kurunun laflarına görä…

Gagauz sportçuları greppling güreşindä respublika uurunda 6 ödül kazandılar

Çiçek ayın 9 -da geçti Moldovanın grȇppling çempionatı. Onda pay aldılar bütün devletin  sportçuları. Gagauziyayı tanıttırdılar “Lion” klubun terbiedenneri.  Eduard Kösenin sporçuları  getirdilär  regionun  kumbarasına  6 ödül , angılarından  biri  gümüş hem beş bronz.  Taa  derindän süjetımızda. „Lion” klubun terbiedilenneri sıradakı keret kararladılar pay almaa grȇppling yarışmaklarında, ki denemää kendi kuvetlerini. Sportçular gösterdilär  bu sport çeşitin gözeliini. Gagauziyayı bu yarışmaklarda tanıttırdı 9 sportçu, angıları kazandılar bir gümüş hem 5 bronza ödülünü. Çempionatın ödülcüleri oldular 50 kilalık kategoriyasında Sergey Tukan, 55 kilalık kategoriyasında Andrey Avramov hem Kristina Papadiya, 80 kilalık kategoriyada Stanislav Verbin. 18 yaşından büük  bronza ödülcüleri oldular Födor Kazanjı …

Gagauziyada geçer Moldova boks çempionatı

Komratta başladi 17-18 yaşında gençlerin aralarında Moldova boks çempionatı. O topladı devletin en kaavi sportçularını. 100 pay alandan zeedä  beş günün içindä belli edeceklär en kaavileri. Sportçular tanıttıracȇklar  devletimizi Evropa yarışmaklarında. İkincilää Komrat kasabası kableder devletin en kaavi boks sportçularını. Ringta  karşı karşıya geldilär diil sade ilk sefer pay alannar, ama te onnar da, kimdä var çempion titulu. Ringta güreşlär kızgın hem meraklı geçtilär. Çoyu başarldılar nokautlan hem nokdaunnan. Çocukların laflarına görä yarışmaklar üüsek uurda geçerlär. Gagauziyayı gençlerin arasında tanıttırȇr boksörlar Komrat hem çadır Sport okullarından. Trenerların laflarına görä, ringta geçerlär kaavi güreşlär, çünkü çoyu sportçular diil bir keret kazandılar…