Gagauz sportçuları greppling güreşindä respublika uurunda 6 ödül kazandılar

Çiçek ayın 9 -da geçti Moldovanın grȇppling çempionatı. Onda pay aldılar bütün devletin  sportçuları. Gagauziyayı tanıttırdılar “Lion” klubun terbiedenneri.  Eduard Kösenin sporçuları  getirdilär  regionun  kumbarasına  6 ödül , angılarından  biri  gümüş hem beş bronz.  Taa  derindän süjetımızda.

„Lion” klubun terbiedilenneri sıradakı keret kararladılar pay almaa grȇppling yarışmaklarında, ki denemää kendi kuvetlerini. Sportçular gösterdilär  bu sport çeşitin gözeliini. Gagauziyayı bu yarışmaklarda tanıttırdı 9 sportçu, angıları kazandılar bir gümüş hem 5 bronza ödülünü.

Çempionatın ödülcüleri oldular 50 kilalık kategoriyasında Sergey Tukan, 55 kilalık kategoriyasında Andrey Avramov hem Kristina Papadiya, 80 kilalık kategoriyada Stanislav Verbin. 18 yaşından büük  bronza ödülcüleri oldular Födor Kazanjı  hem Andrey Sarandi.

Uşakların laflarına görä, onnar kablettilär çok becermek, üürendilär çok enilik kendilerinä deyni, da  kararladılar ileri dooru çalışmaa, koymaa eni neetleri da çıkarmaa onnarı aslıya.

Nışannayacez, ani grȇppling Moldovaya hem Gagauziyaya deyni eni sport soyu, ama onda var elementlär serbest güreşmesindän, sambodan hem  dji-djiţudan. Taa çok onda var güreş tehnikaları, ama en çok yapılı akţent aarlı priyömlara. Onun için o  meraklandırȇr regionun sportçularını, angıları  taa üüsek uura etişerlär.
Источник grt.md
183

İlgili statyalar

Gagauz güreşçisi İvan İkizli Dünnä çempionatında kazandı bronzayı

İki bronza ödülünü  getirdilär Moldovanın  serbest güreşçileri Dünnä çempionatın bitki günündä, agısı geçti İspaniyada.  Moldovanın toplu komandasındaydı sportçu Gagauziyadan da İvan İkizli. O pay aldı  86 kilalık kategoriyada. Taa bir bronza ödülünü kazandı Vasiliy Dyakon 74 kilalık kategoriyada. Serbest güreşçisi İvan İkizli pay aldı Moldovanın toplumunda  86 kilalık kategoriyasında da taradı 1/8 finalında Armeniyadan  güreşçiyı. Buluşmak başarıldı sayıylan 11-3. Finalın dördüncü payında Gagauziyadan güreşçi buluştu  Poloniyadan konkurentlan, angısını taradı sayıylan 12-7. Çıkmaa deyni finala  İvan İkizli  tarattı sportçuya  Amerikadan 11-1 sayıylan,  ama güreşärkana bronza ödülü için  kongazlı sportçu taradı  kaavi konkurentı Kazahstandan. İi güreşti yarışmaklarda  taa bir moldovanın sportçusu Vasiliy…

Video: Gagauziyanın sambo güreşçileri getirdilär gümüş ödülü Dünnä çempionatından

Dünnä çempionatı sambo güreşindä  geçti Greţiyada Saloniki kasabasında. Yarışmaklarda pay aldılar Komrat dolayın  sport okulundan göreşçilär:  Aleksandr Nedu kazandı gümüş ödülünü, Darya  Vlah hem Daniil Zahariya kalkınamadılar şannı pyedestalın basamaana, ama gösterdilär kaavi güreşi. Dünnä çempionatında 71 kilalık güreşçi Aleksandr Nedu geçirdi üç güreş da taradı karşındakı sportsmenneri Bulgariyadan, Serbiyadan hem İzraildän da çıktı finala. Güreş Rusiyanın sportçusunnan kızgındı hem görümnü. Kaavi güreştä ikisi dä sambistlär  kablettilär  bir türlü puan, ama davacıların kararınnan taramayı verdilär rusiyadakı  sportçuya.  Bizim Aleksandr Nedu oldu Dünnä yarışmakların  gümüş prizöru. Geçän yıl Dünnä yarışmaklarında Aleksandr kazandı üçüncü eri. Trenerlär umutlanȇrlar, ani onnarın trebiedilenneri gelän yıla alacȇklar altını Dünnänın en üüsek yarışmaklarında.  Ternerlerin laflarına görä…

Gagauziyadan genç sambo güreşçileri Moldova çempionnarı oldular

Kirez ayın 30-dan  orak ayın 2-dän  Kauşanı kasabasında  geçti  Moldova uniorların hem gençlerin aralarında sambo çempionatı.  Gagauziyayı tanıttılar  sportçular Komrattan, Çeşmäküüdän hem Kazayaktan. Sambocular getirdilär regionun kumbarasına beş altın ödül. Devletin uniorların hem gençlerin aralarında sambo çempionatında  Pötr Kurunun  terbiedilenneri  kazandılar üç  altın ödül. Devletin  çempionnarı oldular  Komrat  komandanın liderları, angıları diil bir yıl  kazanȇrlar bu titulu.  İki altın kazandı Darya Vlah , angısı  geçirdi  hepsi güreşleri üüsek uurda brakmayıp konkurentlara şansları taramaa. Aleksandr Nedu  hep ölä oldu devletin çempionu.  Geçirip  kızgın  güreşleri, braktı geerdä kendi konkurentlarını da türlü   çalımnarı yapıp  kalktı pyedistalın üüsek basamaana.  Trenerın Pötr Kurunun laflarına görä…

Video: Gagauz tay boks düüşçülerin triumfu devlet çempionatında

Kişinöv kasabasında geçti Moldova çempionatı tay boks (Muay Tay) düüşündä. O topladı devletin en kavi sportçularını. Komattakı LİON klubun üç düüşçüsü kazandılar üç altın ödül da gideceklär dünnä çempionatına. Devletin çempionatı Muay Tay düüşündä geçti türlü aarlık hem yaş kategoriyalarında. LİON düüş klubunu tanıttırdı üç sportçu, angıları üüsek uurda geçirdilär düüşlerini. Hepsi üçü kablettilär çempion titullarını hem gideceklär dünnä yarışmaklarına. Çocukların laflarına görä, düüşlär ringtä kızgın hem meraklıydılar, çünkü devlet yarışmaklarında yufka konkurent yok. Moldovanın çempionu Muay Tay düüşündä Andrey Avramov nışannadı, ani herbir sportçu gösterdi kendi ustalıını bu sport uurunda. ANDREY AVRAMOV, Moldova çempionu: “Bütün Moldova devleti pay aldı…

Gagauz güreşçilär kazandılar Balkan oyunnarında ödülleri

Harman ayın çeketmesindä Turkiya devletindä Yalova kasabasında  geçtilär uşakların aralarında serbest güreşmesi edinci Balkan oyunnarı.  Onnarda  pay aldı Moldovanın üülen tarafından komandası, angısına girdi  7 güreşçi  Gagauziyadan hem  Tarakliyadan. Sportçular getirdilär  komandaların kumbarasına 7 ödül.  Komrat muniţıpal sport okulun  üç güreşçisi getirdilär Blkan oyunnarından, angıları geçtilär Türkiyada, üç  ödül. Altın kazandı 41 kilalık kategoriyada Pavel Mavrodi. O üüsek uurda geçirdi güreşleri, brakmayıp konkurentlarına şans taramaa.  İkinci oldu  Nikita Yakimov 44 kilalık kategoriyada, angısı geçirdi  üç güreş da ilk er için tarattı konkurenta Makedoniyadan. Bronz ödülcüsü oldu  Renat Arnaut. Trenerın Evgeniy Nedälkonun laflarına görä, çocuklar geçirdilär güreşleri üüsek uurda hem gösterdilär,…