Uşak başçalarında uşakların doyurması için harçlar büüdü

Kaliteli  imäk  en  önemli  faktor, angısı  belli eder uşakların saalıını. Üürenmäk proţesinä bütün  ȇnȇrgiyayı Valkaneş  kasabasının  «Emişçik» uşak başçasının terbiedilenneri harcȇȇrlar, ama  besli  hem  faydalı  imeklär verer  saalık hem havez bütün günä.  2022-ci  yılda  kabledildi  karar, ki zeedeltmää  harçları  bir  uşaa doyurmaa deyni, paaların üüselmesinin beterinä.

İmäk mallarına paalar hergün üüselerlär. Üüretim  kurumnarında  uşakları  doyurmaa deyni  lääzım oldu  taa zeedä  para. Şindi  2-3  yaşında  bir uşaa doyurmaa deyni  lääzım  21 ley  50  bani,  taa büük  uşaklara 25 ley,50  bani. Ama paaların üüselmesinnän  menü  pek  diişmedi.

«Savaşȇrız menüdä  olsun taa zeedä  zarzavat  hem  meyva. Elbet ki, yaanı da, balık ta var. İlkyazın gelmesinnän uşaklar beenerlär imää zarzavat. Taa  ileri  menümuzda yoktu  eişillik, biz onnarı kendimiz buz dolabına dondurardık. Ama şindi taazä  kablederiz. Koyȇrız onnarı çorbaya, salatlara», — açıkladı Valkaneştä «Emişçik» uşak başçasının başı Lüdmila Lämzina.

İmäk menüsunun kurmasının kurallarına görä uzmannar lääzım esaba alsınnar malların kalitesini  hem  beslemäk  normalarını.

«Bizim uşaklar saalıklı  hem besli imekleri  iyerlär. Uşaklar  havezlän iyerlär  herbir  emääyi. Savaşȇrız  sıkça  fırında imekleri hazırlamaa. Kotletleri pişireriz, börek hazırlȇȇrız, sırniki. Çok türlü zapekankaları yapȇrız kirezlän, şefteliylän. Uşaklar  beenerlär  kruassan imää, dayman yapȇrız», — annattı yaslanın baş aşçısı Yüliyä Hadcı.

Şindiki zaman  Valkaneş kasabasının «Emişçik» uşak başçasında  175  uşak terbiediler.
Источник grt.md
183

İlgili statyalar

Okullarda büüdü harçlar üürenicileri doyurmak için: var mi diişilmeklär menüda

Üürenicilerä, angıları harcȇȇrlar bütün kuvedini üürenmeyä, lääzım vakıdında imää. Esaba alarak, ani üürenmäk kurumunda onnar en çok vakıt  bulunȇrlar, doyurmak sisteması  en önemli  faktor, angısı  belli eder evlatların saalıını. Komradın Nikolay Tretyakov adına liţeyindä aşçılar hergün eni menü  hazırlȇȇrlar. Büün uşaklar idilär sütlü  kaşa, ekmek saayayınnan hem peynirlän, çay. 5-ci  klasın  üürenicileri  Aleksandr hem Üliyä söledilär, ani  hergün  iyerlär okulda. ÜLİYA, üürenici: «Bän hergün imäk zalasına gelerim,çünkü  datlı  imekleri hazırlȇȇrlar.Bizdä  becerikli  aşçılar. Tatlı  hoşav izä  kaynadȇrlar. Liţeydä hepsi  datlı. En pek severim imää kaşayı  çaylan. Menüyü  diiştirmesinnär. Herbir imäk tatlı». Kaliteli imäk en önemli faktor, angısı belli eder uşakların saalıını.…

Valkaneşin iki uşak başçasında neetlenerlär diiştirmää isıtmak sistemalarını

Valkaneş kasabasının  3-cü  hem  7-ci  uşak başçalarında  lääzım  isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Kotöllar odaları enilenmedilär 2003-cü  yıldan. Primariya koydu plana bu yaz onnarı düzmää hem isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Bu işlerä  1 million 200  bin ley harcanacȇk. Valkaneş kasabasının » Emişçik» uşak başçasında yısıtmak sistemasını  bütünnä  diiştirmää lääzım. Kotöllar odası burada tertiplendiydi 2003-cü  yılda. Ama kotöllar  hem bütün sistema eskidi. Yısıtmak  sistemasını  diiştirmää deyni lääzım olacȇk yakın bir million ley.»Emişçik» uşak başçasının başının Lüdmila Lämzinanın laflarına görä, trubalar gübürlän doldular. Kotöllar da hepbir sünerlär. «İslä, ani bu  kış  diildi  okadar suuk. Kışı atlattık kolay. Ama bekleeriz, nezaman  bizä  eski isıtmak  sistemasını  eniyä …

Valkaneş “Kolosok” uşak başçası kutladı 50 yıldönümü

50 yıl tammannandı nicä açıldı Valkaneş  kasabasının “Kolosok”uşak başçası. Bu önemli datayı kutlamaa deyni hazırlandı yortulu oluş. “Kolosok” uşak başçası bu yılların içindä terbietti  çok becerikli kasabanın yaşayannarını. Valkaneş uşak başçasının 50 –ci yıl dönümünä  kollektiv hem  uşaklar  hazırladılar  meraklı programmayı, angısında  çaldılar  türkü, milli oyunnarını gösterdilär hem üç dildä şiir okudular. GALİNA KARAMAN, uşak başçasının menedjeri: “Uzak 1970 yılın avgusun 12 — dä Valkaneş kasabasında Jukovskiy sokaanda açıldı “Kolosok” uşak başçası. Onun ilk başıydı Liliya Tkaçöva. Geçti 50 yıl, uşak başçası da çalışȇr.  Uşakların sesleri öter her gün, ii kollektiv”.  Valkaneş  kasabasının primarı  Viktor Petrioglu  kutladı  hepsini  uşak başçasının…

Kıpçak küüyün uşak başçalarında koyuldu su filtraları

Kıpçak küüyün dört uşak başçasının imekleri hazırlamak odasında suyu paklamak sistemasını koydular. Proektä primariyanın büdjetindän yakın 300 bin ley harcandı. Suyu temizlemäk sistemaları Kıpçak küüyün 4 uşak başçasında 600 uşaa hem soţial merkezindä insannara pak içmäk suyunu verecek. «Uşak başçalarında suyu paklamak için maasuz tedarıklar koyuldular. Herbir imäk yapmak odasında suyu temizlemäk filtrası baalandı. Çalışannarın şindi var kolaylıı kaliteli suylan uşaklara imäk yapmaa», — söledi suyu temizlemäk sistemalarını baalayan uzman İgor Delibaltov. Uşakların anaları sevindilär bu haberä. «Uşaklarımız şindi pak suyu imektä dä, içmektä dä kullanȇrlar. Uşaklarımız-geleceemiz, biz kahırlanȇrız onnarın saalıkları için».   «Sevinerim, ani suyu uşak başçasında temizleerlär. Şindi…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…