Tülü küüyünün liţeyidä yısıtmak sisteması lääzım diiştirilsin

Tülü küüyünün S. Ȇkonomov adına liţeyindä lääzım bütünnä diiştirilsin yısıtmak sisteması. Tertiplerin enilenmesi verecek kolaylık üüretim merkezinä taa ii uurda çalışmaa hem taa az yakacak harcamaa.

Üüretim merkezi çalışȇr 1973 yıldan beeri. Yısıtmak sisteması şindän sora eskidi. Makar ki o taa işler, kimär sıra patlȇr eski trubalar, da bununnan kimi zorlukları getirer hem harcanmakları düzmäk için.

Şindi liţeyin öndercilii barabar küüyun kuvetlerinnän hazırlȇȇrlar lääzımnı dokumentleri okulda yısıtmak sistemasını diiştirmäk için, haberledi primariyanın temslcisi Grigoriy Kula. Proektın paası ama taa diil belli.

«Regional ilerletmäk Agentstvosunda var grant, angısına görä var nicä verilsin en çok 10 mln ley. Biz ödedik lääzımnı dokumentaţiyanın hazırlanması için da ondan sora danışacez Agentstvoya”, — açıkladı Grigoriy Kula.”

Liţeyin başı Varvara Kemençeci urguladı, ani bütün sistema paklanıldı 2005 yılda, o zamandan beeri, bişey bu uurda yapılmadı.

«Şindi, açan odu kolayımız primariyaylan barabar pay almaa Regional ilerletmäk Agentstvosunun proektindä, biz sevinmeliklän buna kayıl olduk. Şükür ederiz primariyayı, ani ön plana aldılar yısıtmak sistemamızın diiştirilmesini. Deneyecez taramaa», — söledi liţeyin başı.

Liţeyda lääzım diiştirmää yısıtmak tertiperini, batareyaları hem trubaları taa zamandaşlara, deyni onnarın işi olsun taa ii hem da harcanmaklar yakacak için taa az.

«İsteriz okulumuz küüdä kalsın, uşaklar üürensinnär, küü dä ilerlesin», — söledi Varvara Kemençeci.

Büünkü gün Tülü küüyünün liţeyindä üürener 220 — dän zeedä uşak.
Источник grt.md
166

İlgili statyalar

Valkaneşin iki uşak başçasında neetlenerlär diiştirmää isıtmak sistemalarını

Valkaneş kasabasının  3-cü  hem  7-ci  uşak başçalarında  lääzım  isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Kotöllar odaları enilenmedilär 2003-cü  yıldan. Primariya koydu plana bu yaz onnarı düzmää hem isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Bu işlerä  1 million 200  bin ley harcanacȇk. Valkaneş kasabasının » Emişçik» uşak başçasında yısıtmak sistemasını  bütünnä  diiştirmää lääzım. Kotöllar odası burada tertiplendiydi 2003-cü  yılda. Ama kotöllar  hem bütün sistema eskidi. Yısıtmak  sistemasını  diiştirmää deyni lääzım olacȇk yakın bir million ley.»Emişçik» uşak başçasının başının Lüdmila Lämzinanın laflarına görä, trubalar gübürlän doldular. Kotöllar da hepbir sünerlär. «İslä, ani bu  kış  diildi  okadar suuk. Kışı atlattık kolay. Ama bekleeriz, nezaman  bizä  eski isıtmak  sistemasını  eniyä …

 Okullara sıcak nezaman verilecek? Üüretim bakannıın cuvabı

Gagauziyanın okullarında yısıtmak zamanı taa başlamadı. Genel üüretim bakannıında açıkladılar üüretmäk kurumnarında finanslamak durumunu. Bizim çekim grupamız bulundu okulların birisindä da üürendi temperatura durumunu hem hazır mı kurum yısıtmaya geçmää.  Üüretmäk kurumnarın menedjerları kendibaşına kablederlär kararı yısıtmayaya nezaman geçmää, söledi Gagauziyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva. «Var normalar hem sanitar kuralları, ne baalı temperatura rejimınnan. O lääzım 18-20 gradus klaslarda olsun. Sport salonnarında, hayatlarda, orada 15-17 gradusadan var nicä brakılsın. Temperaturayı önderci lääzım kontrol etsin. Soluun temperaturası düşärsä, herbir üüretmäk kurumu kendibaşına kararı kabledäbilir, koşmaa mı sıcaa», — açıkladı Natalya Kristeva. Üüretim bakanı belli etti, ani üüretmäk proţesini yısıtmak durumu için…

Video: Gagauziyanın okulların diil hepsindä verildi sıcak

Avtonomiyanın  uşak başçalarına sıcak şansora verildi, ama liţeylär  hem  gimnaziyalar taa diil hepsi isıdılȇrlar. Onnardan sade 8-zi isıtmak sistemalarını çalıştırdılar, 38 -dä — diil. Normalara görä, klaslarda temperatura olmaz düşsün 18-20 gradustan aşaa. Komratta  şindiki  zaman Nikolay  Tretyakov   adına  liţeyi   canavar ayın  11-dän  isıdılȇr. Başka  üüretim  kurumnarında  katölları  alatlamȇȇrlar  çalıştırmaa, haberledi  Komrat isıtma sistemaları kurumun başı  Vadim Barbanägrȇ. «Kalan  liţeylär istämedilär  taa sıcak verelim. Kurumnarın başları söledilär, ani  onnarda sıcak,  da uşaklar  kısa  ennän  gezerlär. Ama  bän  bilerim, ani  onnarın üüretim kurumnarında  diil okadar  sıcak ,nekadar  onnar  söleerlär», — söledi o. Vadim Barbanägrȇ sayȇr, ani  üüretim kurumnarı  butakım  savaşȇrlar ekonomiya yapmaa. Biz danıştık D.Karaçoban  adına liţeyin  çorbacılık uurunda…

Kazayak küüyünün üüretim kurumnarında diiştirildi isıtmak sisteması hem binanın örtüsü

Kazayakta giriştiriler önemli soţial proektlar. İlk uşak başçasında diiştirildi isıtmak  sisteması hem koyuldu bio mallarınnan yanan isıtıcı, gimnaziyada  diiştirildi örtü. Gagauziya başkanı İrina Vlah dolaşarkana Kazayak küüyünü üürendi, ne uurda yapıldı proektlar. Kazayak uşak başçasının başı Tatyana Varban nışannadı, ani proektı pek beklärdilär, çünkü uşaklar lääzım kabletsin bilgileri ii koşullarda. 2022 yılda Kazayak küüyünä Gagauziyanın bücetindän verildi 700 bin leyä yakın para. Küüyün sovet azaları belli ettilär o paraları küüyün ilk uşak başçası için  ki geçirmää onda isıtmak sistemasını. Bundan kaare Kazayaan primariyası geçirer düzmäk işleri küüyün gimnaziyasında, iş yapılȇr «Evropalı küü» proektın yardımınnan. İvan Momat nışannadı, ani gimnaziyanın örtüsü…

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarına etmeer para sıcaan ödemesi için

Gagauziyanın taa çoyu üürenmäk kurumnarı şansora harcadılar o finansları, angılarını plannadıydılar bu yıla sıcaan ödemesi için. Bunu açıkladı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı “Dialog v studiyi” programasında. Gazın birdän paalılanması getirdi ona, ani regionun üürenmäk kurumnarında etmeer finanslar sıcak için ödemää. Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani kimi üürenmäk kurumnarı kapadılar borçları kazanç paraları için verilän paralardan. “Taa çoyu üürenmäk kurumnarda 2022-ci yılın küçük ayında bu uura verilän paraların yarısından zeedesi harcandı. 10 üürenmäk kurumunda etmeyän paralar alındılar işleyennerin ay kazançları ödemesi için finanslarından”, — söledi Natalya Kristeva. Dezgincä küüyündä kurumnarı yısıtmak için 2021-2022 üürenmäk yılında plannandıydı…