Moldovada gaz gene paaya kalkêr

Molodvada harman ayın 1-dän gazın paası kalktı $1458,5 1000 м3. Bölä haberi kendi telegram kanalında yayınnadı Moldovagaz kurumun başı Vadim Çeban. Birkaç gün geeri da Gagauziyanın Bakannık komiteti kararladı paaların üüselmesi beterinä zeedeletmää yaşayannara kompensaţiyaların sayısını kış vakıdı için.

Harman ayın birindän yaşayannar başladılar ödemää gaz için 22 ley 26 ban. Taa ileri Moldovagaz istedi Energetika tariflarını kontrol edän agenstvosu (NARȆ) kaldırsın paayı 30 leyä kadar 1 kubometra için. Orak ayından gazın satış paası kurdu 980 dollar 1000 kubometra için. Kışın Evropada paalar var nasıl kalksınnar 3000-4000 evroyadan, yazȇrlar evropadakı mass -media kurumnarı.

“Alarak esaba annaşmanın bölümnerini, angısını “Moldovagaz” imzaladı “Gazprom” kurumunnan harman ayında, paa gaz için Moldovaya deyni kuracek 1458,5 dolar 1000 kubometra için”, yazdı Vadim Çeban.

Paalar hem tariflar için gaz mallarına annaşêr Rusiyaylan Moldovanın kuvetleri. Şindiki koşulları kurdu Rusiyaylan Moldovanın infrastruktura ministrusu Andrey Spınu, imzalayarak sözlemeyi “Gazpromlan”. Alarak esaba ödekleri gaz için, o kuracek 1458 dollar, ozaman yaşayannara sıra gelecek ödemää 40 leyä kadar. Ama var haberlär, ani kışın paalar kalkaceklar 3000-4000 evroyadan bin kubometra için, ozaman sıra gelecek ödemää 100 leyä kadar. Moldovanın taa çoyu yaşayannarı sayêrlar, ani ödeyämeyeceklär gazı. Vatandaşlar söledilär, ani Maya Sandu kendi lääzım gitsin da annaşsın Rusiyaylan gaz için.

“Biz bileriz, ani Evropada da paalar üüsek”.

“İnsannar hep okadar bişey yapamayaceklar. Develt uurunda kararladılar, ölä da olacek”.

“Pek prost, ani Ukrainada cenk, ama onnarda paalar 3-4 okadar taa iisik, nekadar bizdä. Satın alêrlar Ukrainadan şafkı, ama Moldovanın var kendi sızıntıları, ama almêêrlar. Belli, ki Amerika elçisindän alêrlar. Bu politika sade”.

“Lääzım dost olalım Evropaylan, Amerikaylan hem elbetki Rusiyaylan. Hem lääzım satın alalım o paada, angısını biz isteeriz, da karşı koymamaa Rusiyanın başına. Belli, ki Sanduya ödemiş Amerika, da o yapêr ne onnar deerlär”.

“Paalı, ama yok ne yapalım, bizi hiç sormêêrlar da. Alacez Rumıniyadan, onnar sanêrlar taa ucuz olacek, ama olmayacek. Lääzım iildip kahalarını annaşsınnar Gazpromlan, Moskvaylan”.

“Diil lääzım otursunnar odalarında, ama kalksınnar da gitsinnär annaşsınnar Rusiyaylan”.

Alarak esaba gazın paasını Gagauziyanın Bakannık komiteti kararladı üüseltmää kış vakıdı için kompensaţiyaları 200 leyädän.

İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: “Tayana Mihaylovna teklif etti kaldırmaa kompensaţiyaları kış vakıdı için yakın 60%, o üzerä hazırlayınız yazıları, ani sizdä var, da belli olsun, kim kabledecek hem hepsi kolaylıkları ki geliştirmää bu programayı”.

Kaldırmaa kompensaţiyaları yakın 60% karar kabledildi Bakannık komitetin oturuşunda orak ayın 29-da, ozaman gaz satın alınardı 980 dollara, şindi sa harman ayın 1-dän paa kalktı birdän da kurdu 1458,5 dollar 1000 kubometra için.

Getirderiz aklılarınıza, ani bıldır “Moldovagaz” hem “Gazprom” canavar ayın 29-da uzadılmış annaşmalardan sora uzattılar annaşmayı kasım ayın 1-dän 5 yıla. Gazprom nışannadı, ani alarak esaba Moldovanın durumunu, kararlandı imzalamaa annaşmayı, ama koşullan, ani ödeyecek Molodva 100% gazı vakıdında.

prevyu: np-vesti.ru
Источник grt.md
370

İlgili statyalar

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek. Moldovanın başbakanın yardımcısı Andrey Spınu nışannadı,ani gaz paasını “GAZPROM” taa da kaldıracek. O çizgiledi, ani gelän vakıtta belli olacek gaz paası Moldova yaşayannarına deyni. Çiçek ayında var nicä olsun ölä, ani gaz paası Moldovaya deyni kuracek 1000 dollar bin kubometra gaz için. Ama nicä nışannadı Moldovanın başbakanın yardımcısı, İnfrastruktura ministrusu Andrey Spınu, insannara deyni paaları kaldırmayaceklar. Ama verilmeyecek kompensaţiya da. «Çiçek ayı için biz kompensaţiyayı plana koymadık. Biz verärdık kompensaţiya suuk vakıdında ozaman, açan gaz gidärdi pek çok. Hava isınȇr. Çiçek ayında bezbelli olacek islä hava», — dedi Spınu. Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar, ani…

Video: Yaşayannar bekleerlär kompensaţiyalari gaz için

Moldovanın hükümeti hem Rusiyadakı  “Gazprom”  imzaladılar annaşmayı 5 yıla gazın satın alması için. Kontraktın bir koşulu sade var — Moldova lääzım ödeşsin borçlarınnan. Annaşmanın çerçevesindä belli edildi bir formula, angısını teklif etti Moldovanın delegaţiyası. O baalı panayırda paalarlan gaza hem petrol mallarına. Dual gazın paaları kalkacȇklar yakın zamannarda, bu işlär için Moldovanın kuvetleri şansora aşıkladılar. İnsannar umutlanêrlar, ani kompensaţiyalar da ödeneceklär. Gazın paalarını kaldırmasından sora zeedeledeceklär yaşayannarın harçları da.Onnar bekleerlär hükümettän kompensaţiyaları gaz için. “Biz umutlan bekleeriz, ama olacȇk mı, osa olmayacȇk, onnar diil belli. Elbetki bekleeriz hükümettän ödekleri bu problema ilk uurda”. “Bän kendim beklämeerim, çünkü pensiyam 2 000 leydan zeedä, da vermeyeceklär, ama kimin taa iisik, onnar ne…

“Moldovagaz” kurumu borçlar için gazı kapatmaa başlayacek

“Moldovagaz” kurumun ofiţial saytında veriler haber onun için, ani eer yaşayannar vakıtlan gazı ödämäärseydilär, onnara gaz verilmesi kesilecek. Bu karar başlȇȇr işlemää çeviz ayın birindän. “Moldovagaz” kurumu açıkladı, ani kullanılmış gazı ödämeyennedä başlayarak çeviz ayın birindän gazı var nicä kessinnär. — “Zeedeletmemää deni kullanılmış gaz için borçları, temelleneräk Energetika agenstvosununnan 2019-cu yılda kaavilenmiş  “Natura gazını vermäk kararın” 104-105-ci punktlarına “Moldovagaz” kurumu haberleer, ani başlayarak harman ayın 29-dan borçlu ekonomika agentleri gazsız kalaceklar. Ceviz ayın birindän dä gazı keseceklär borçlu yaşayannarda. Bu karara baalı “Moldovagaz” kurumu yalvarȇr yaşayannara vakıtlan gazı ödesinnär”. Harman ayın 25-nä kadar MD-dä kullanılmış gaz için borçlar 55…

23.09.2021 GAZ PAASININ BÜÜMESİ HEM DEVLET TARAFINDAN YARDIM

Bitki günnär paalar gaza Evropada üüseldi okadara nekadar hiç bir dä sıra yoktu. Kısa vakıtta birjada o büüdü 950 dollarakadar bir kubometra için. Analitiklerin çoyu düşünerlär, ani bu paalar ileri dä başlayacek pinmää yukarı. Nesoy sebeplär buna hem neyi Moldovanın yaşayannarı bekleer, bizim materialımızda. «Моldovagaz» yakınnarda energetika malların paasını doorudan Milli agenstvosuna energetika malların paasını 35 proţenda büültmää deyni tekliflän danışacek. Bunu ceviz ayın 17-dä kurumun başı Vadim Çeban haberledi. «Er tarifın paası güzün 35 proţenda büüyecek, ozaman insana deyni bu mal 6 leyäkadar bir kubometra için var nasıl üüselsin. Annaşmaklar gazın gelmesi için Rusiya devletindän Moldovaya şindän sora imzalandı.…

«Paalar üüsek. Sade yanından geçeriz». Komratlılar zarzavatlara hem meyvalara paalar için sezonun ortasında

Bakmayarak ona, ani zarzavatların hem meyvaların vakıdı, paalar pek üüsek. Bir kila patlıcan için yaşayannar büün öderlär on iki leydän irmiya kadar, hıyarları satın alêrlar on iki – on beş leyä, sarmısak için vererlär elli ley. Komrat kasabasının merkez panayırında insannar sakınnaşıp ta alêrlar karpuzları. Satın alannar aalaşêrlar, ani bu yıl paalar pek üüsek, ne baalı kuraklıklan hem sıcak yaz vakıdınnan, neyin beterinä bereket tä iisik oldu. Moldovanın yaşayannarı nışannadılar, ani çok bekledilär yaz vakıdını, ki imää meyva hem zarzavat, ama üüsek paaların beterinä vitaminnar için söz da gitmeer. “Bölä üüsek paalar, sade yanından geçeriz. Hepsi paalı: zarzavatlar, patlıcannar, hıyarlar,…