“Moldovagaz” kurumu borçlar için gazı kapatmaa başlayacek

“Moldovagaz” kurumun ofiţial saytında veriler haber onun için, ani eer yaşayannar vakıtlan gazı ödämäärseydilär, onnara gaz verilmesi kesilecek. Bu karar başlȇȇr işlemää çeviz ayın birindän.

“Moldovagaz” kurumu açıkladı, ani kullanılmış gazı ödämeyennedä başlayarak çeviz ayın birindän gazı var nicä kessinnär.

— “Zeedeletmemää deni kullanılmış gaz için borçları, temelleneräk Energetika agenstvosununnan 2019-cu yılda kaavilenmiş  “Natura gazını vermäk kararın” 104-105-ci punktlarına “Moldovagaz” kurumu haberleer, ani başlayarak harman ayın 29-dan borçlu ekonomika agentleri gazsız kalaceklar. Ceviz ayın birindän dä gazı keseceklär borçlu yaşayannarda. Bu karara baalı “Moldovagaz” kurumu yalvarȇr yaşayannara vakıtlan gazı ödesinnär”.

Harman ayın 25-nä kadar MD-dä kullanılmış gaz için borçlar 55 ml 800 bin ley kurȇrlar. Onnarın 36 mln-dan zeedesi yaşayannarlan toplanılmış borçlar. Yaşayannar sayȇrlar, ani gazı ödemää vakıtlan lääzım, ama büünkü paalarlan bu işi pek zor yapmaa.

-“Bän gazlan işledim hem bileerim, ani eer beş gün ödemeersän gazı-onu keseceklär. Bu iş için annamȇȇrım neredän Moldovada bukadar borç gaz için var”.

— “İnsan savaşȇr ödemää, brakȇr hepsi işlerini dä en ilkin gazı öder”.

— “Sayȇrım, ani en ilkin lääzım bir-iki sıra haberlemää da bundan sora sade kesmää gazı”.

— “Herbirinin var kendi problemaları, sanȇȇrım, ani bir iki gün taa geç ödärsä insan bişey bu iştän olmayacek”.

— “Bizdä ikişär bin pensiya, ama var hasta yaşayannar da- onnar nesoy ödeyeceklär gaz için?”.

“Yok ne sobam ne dä başka yakacaam. Kesärseydilär gazı da bilmeerim ne yapacam”.

— “Onnar diil lääzım kessinnär, ko versinnär kolaylık yavaş-yavaş ödemää”.

Energetika uurunda ekspert Viktor Parlikov nışannȇȇr, ani “Moldovagaz” lääzım vakıtlan haberlensin yaşayannarı gazın kesilmesi için.

VİKTOR PARLİKOV Energetika uurunda ekspert : — “En ilkin onnar lääzım bellietsinnär sebepi neçin kesiler gaz hem bu işi onnar lääzım vakıtlan yapsınnar. Alarak esaba büünkü paaları, yakışȇr olsunnar ölä yaşayannar, angıları gazı ödeyämeyeceklär, onnar lääzım danışsınnar “Moldovagaz” kurumuna”.

Uzman nışannadı, ani bu kararı gerçekläärkenä lääzım esaba alınsın cümnä faktoru da.

VİKTOR PARLİKOV Energetika uurunda ekspert : — “Lääzım açıklamaa kim ödämedi hem ne sebeptän bu iş oldu. Beki etiştirmedi, beki hastalandı, beki parası yok…Bu durumdan çıkış herzaman var, onuştan lääzım esaba alınsın insannık faktoru da”.

Gazın paası MD yaşayannarına deyni büün kurȇr 22 ley 99 ban. Bu paalar  Energetika Millet  Agenstvosununnan harman ayın 12-dä kaavilendiläär.

 
Источник grt.md
325

İlgili statyalar

3666 leyın erinä 4300 ley bir gigakaloriya için

Canavar ayın 1 – dän Komrat kasabasının yaşayannarı, angıları kablederlär sıcaa merkezin kurumundan ödeyeceklär 3bin 666 ley bir gigakaloriya için. Bakmadaan buna, bu en üüsek paa sıcak için  Moldova devletindä, ama  o da örtämeyecek kurumun  hepsi harçlarını.  Var mı çıkış peydalanmış durumdan üürendi Polina Barbova. O üzerä, ani gazın paası ilkyaz – yaz zamanında üüseldi diil bir sıra, Komrat kasabasının «Sıcaa verän»kurumu danıştı millet ȇnergetika uurunda Agentstvosuna, kaldırsınnar    tarıfleri sıcaa, neçinki kurum satın alamȇȇr gazı, o üzerä, ani para yok. Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumu kendi işlettirer  sıcaa.  Zamandaş ȇnergetika hem gaz krizisı adȇȇr büük problemaları, ama aarttırmaa yok nicä, çizgiledi Komrat…

Moldovada gaz gene paaya kalkêr

Molodvada harman ayın 1-dän gazın paası kalktı $1458,5 1000 м3. Bölä haberi kendi telegram kanalında yayınnadı Moldovagaz kurumun başı Vadim Çeban. Birkaç gün geeri da Gagauziyanın Bakannık komiteti kararladı paaların üüselmesi beterinä zeedeletmää yaşayannara kompensaţiyaların sayısını kış vakıdı için. Harman ayın birindän yaşayannar başladılar ödemää gaz için 22 ley 26 ban. Taa ileri Moldovagaz istedi Energetika tariflarını kontrol edän agenstvosu (NARȆ) kaldırsın paayı 30 leyä kadar 1 kubometra için. Orak ayından gazın satış paası kurdu 980 dollar 1000 kubometra için. Kışın Evropada paalar var nasıl kalksınnar 3000-4000 evroyadan, yazȇrlar evropadakı mass -media kurumnarı. “Alarak esaba annaşmanın bölümnerini, angısını “Moldovagaz” imzaladı…

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek. Moldovanın başbakanın yardımcısı Andrey Spınu nışannadı,ani gaz paasını “GAZPROM” taa da kaldıracek. O çizgiledi, ani gelän vakıtta belli olacek gaz paası Moldova yaşayannarına deyni. Çiçek ayında var nicä olsun ölä, ani gaz paası Moldovaya deyni kuracek 1000 dollar bin kubometra gaz için. Ama nicä nışannadı Moldovanın başbakanın yardımcısı, İnfrastruktura ministrusu Andrey Spınu, insannara deyni paaları kaldırmayaceklar. Ama verilmeyecek kompensaţiya da. «Çiçek ayı için biz kompensaţiyayı plana koymadık. Biz verärdık kompensaţiya suuk vakıdında ozaman, açan gaz gidärdi pek çok. Hava isınȇr. Çiçek ayında bezbelli olacek islä hava», — dedi Spınu. Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar, ani…

Video: Yaşayannar bekleerlär kompensaţiyalari gaz için

Moldovanın hükümeti hem Rusiyadakı  “Gazprom”  imzaladılar annaşmayı 5 yıla gazın satın alması için. Kontraktın bir koşulu sade var — Moldova lääzım ödeşsin borçlarınnan. Annaşmanın çerçevesindä belli edildi bir formula, angısını teklif etti Moldovanın delegaţiyası. O baalı panayırda paalarlan gaza hem petrol mallarına. Dual gazın paaları kalkacȇklar yakın zamannarda, bu işlär için Moldovanın kuvetleri şansora aşıkladılar. İnsannar umutlanêrlar, ani kompensaţiyalar da ödeneceklär. Gazın paalarını kaldırmasından sora zeedeledeceklär yaşayannarın harçları da.Onnar bekleerlär hükümettän kompensaţiyaları gaz için. “Biz umutlan bekleeriz, ama olacȇk mı, osa olmayacȇk, onnar diil belli. Elbetki bekleeriz hükümettän ödekleri bu problema ilk uurda”. “Bän kendim beklämeerim, çünkü pensiyam 2 000 leydan zeedä, da vermeyeceklär, ama kimin taa iisik, onnar ne…

Video: Komrat dolayında bucet kurumnarını isıdan kurumu var nicä işlesin sade dual gazlan

 Komrat “Teploseti” kurumu yok nicä gazın erinä başka yakacak mallarını kullansın, onun erinä olmaz ne kara yaa, ne da kömür, yada odun. Bunu için haberledi kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ. Dual gazın kesilmesi bu kurumun işini durgudacȇk, söledi Barbanägrȇ. Komrat munitipal kurumunu Teploseti gazın erinä başka yakacakları kullanamayacȇk işindä.  Nica nışannadı kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ, hepsi sistemalar dual gaza geçirildilär 90 yıllarda. Ozamandan beeri kara yaa hem kömür başka kullanılmadılar. VADİM BARBANÄGRȆ, Teploseti muniţipal kurumun başı: «Bölä soruşlar bitki vakıtlar kalkmadılar hiç, geçti artık 40 yıl. Bölä soruş hiç bir zaman da kalkmadı. Bundan kaarä bütün Gagauziyada bulunmayacȇk birda kurum, Haydar…