Video: Yaşayannar bekleerlär kompensaţiyalari gaz için

Moldovanın hükümeti hem Rusiyadakı  “Gazprom”  imzaladılar annaşma 5 yıla gazın satın alması için. Kontraktın bir koşulu sade var Moldova lääzım ödeşsin borçlarınnan. Annaşmanın çerçevesindä belli edildi bir formula, angısını teklif etti Moldovanın delegaţiyası. O baalı panayırda paalarlan gaza hem petrol mallarına. Dual gazın paaları kalkacȇklar yakın zamannarda, bu işlär için Moldovanın kuvetleri şansora aşıkladılar. İnsannar umutlanêrlar, ani kompensaţiyalar da ödeneceklär.

Gazın paalarını kaldırmasından sora zeedeledeceklär yaşayannarın harçları da.Onnar bekleerlär hükümettän kompensaţiyaları gaz için.

Biz umutlan bekleeriz, ama olacȇk mı, osa olmayacȇk, onnar diil belli. Elbetki bekleeriz hükümettän ödekleri bu problema ilk uurda”.

Bän kendim beklämeerim, çünkü pensiyam 2 000 leydan zeedä, da vermeyeceklär, ama kimin taa iisik, onnar ne yapsınnar?

«Biz siirederiz haberleri, da adêrlar, ani olacȇk, ama düşünerim, ani olmayacȇk, çünkü bu dertlärlän çıkamayacȇz».

«Elbetki bekleeriz, çünkü çoyunda yok iş hem ay kazanç ödekleri».

«Bekleeriz kompensaţiyaları kış vakıdı için, olacȇk pek zor».

«Bekleriz nezaman haberleyeceklär belli paayı gaz için. Annamadık ne saklılıklar butakım, neçin haberlämeerlär paaları».

«Elbetki bekleerim, bän pensiyaylan yaşayamayacam».

İnsannar sevinerlär, ani gaz için kontrakt imzalandı, da bu zorluklardan kurtulduk.

“ Saa olsunnar, ani zar-zor ama imzaladılar bu annaşmayı. Bän kendim Rusiyadanım, da pek isterim Moldova Rusiyaylan dost olsunnar, nicä da ilerki zamannarda. Rusiyada var büük zenginniklär gazlan da, kömürlän da”.

Moldovaya eni kurulmuş kontrakta göra  gaz satılacȇk kasım ayın 1-dän. Taraflar annaşmayı imzaladılar paaların formulasına görä, hem geçirip audit borçlarda, angıları yıllarca toplandı Moldovagaz kurumunda. Gelecek zamanda lääzım kurmaa ödeklerin grafiini. Hep ölä kuruldu paanın esaplamak formulası, angısını teklif etti Moldova tarafı.

ANDREY SPINU, Moldovanın infrastruktura ministrusu: Bakarak şindiki panayır paalarına, var nasıl söleyim, ani kasım ayında gaz paaları kuracȇklar 450 dollar 1000 kubometra için. Sora paalar düşeceklär kıran ayında, aardılıp gaz paalarına birjalarda, da paalar var nasıl insinnar 400 dollaradan 1000 kubometra için. Bu vakıtta  bölä paalar iki okadar taa küçük onnardan, angılarını biz ödedik canavar ayında. Bitki kullanıcılara deyni gazın paası da üüselecek, çünkü valüta paaları diişilerlär”.

Energetika uurunda ekspert nışannadı, ani gazın paasına hep öla katılacȇk eklenilmiş vergilerin sayısı da. İisiltmää deyni insannarın harçlarını gazın ödemesi için, Moldovanın hükümeti lääzım kursun kompensaţiyaları fukaara vatandaşlara deyni, sayȇr Sergey Tofİlat, ênergetika uurunda êkspert.

İmzalanmış kontraktta baş koşulların biri — Moldova ödeşsin borçlarınnan Gazpromun önündä. Nicä haberledi energetika eksperti Sergey Tofilat, bu ödünçlär diil lääzım duyulsunnar kullanıcılarlan.Toplanılmış yıllarca ödünçlär ödeneceklär baamsız audittan sora, angısını geçirecek baamsız kompaniya Moldovagaz kurumunda.
Источник grt.md
339

İlgili statyalar

Moldovada gaz gene paaya kalkêr

Molodvada harman ayın 1-dän gazın paası kalktı $1458,5 1000 м3. Bölä haberi kendi telegram kanalında yayınnadı Moldovagaz kurumun başı Vadim Çeban. Birkaç gün geeri da Gagauziyanın Bakannık komiteti kararladı paaların üüselmesi beterinä zeedeletmää yaşayannara kompensaţiyaların sayısını kış vakıdı için. Harman ayın birindän yaşayannar başladılar ödemää gaz için 22 ley 26 ban. Taa ileri Moldovagaz istedi Energetika tariflarını kontrol edän agenstvosu (NARȆ) kaldırsın paayı 30 leyä kadar 1 kubometra için. Orak ayından gazın satış paası kurdu 980 dollar 1000 kubometra için. Kışın Evropada paalar var nasıl kalksınnar 3000-4000 evroyadan, yazȇrlar evropadakı mass -media kurumnarı. “Alarak esaba annaşmanın bölümnerini, angısını “Moldovagaz” imzaladı…

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek. Moldovanın başbakanın yardımcısı Andrey Spınu nışannadı,ani gaz paasını “GAZPROM” taa da kaldıracek. O çizgiledi, ani gelän vakıtta belli olacek gaz paası Moldova yaşayannarına deyni. Çiçek ayında var nicä olsun ölä, ani gaz paası Moldovaya deyni kuracek 1000 dollar bin kubometra gaz için. Ama nicä nışannadı Moldovanın başbakanın yardımcısı, İnfrastruktura ministrusu Andrey Spınu, insannara deyni paaları kaldırmayaceklar. Ama verilmeyecek kompensaţiya da. «Çiçek ayı için biz kompensaţiyayı plana koymadık. Biz verärdık kompensaţiya suuk vakıdında ozaman, açan gaz gidärdi pek çok. Hava isınȇr. Çiçek ayında bezbelli olacek islä hava», — dedi Spınu. Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar, ani…

23.09.2021 GAZ PAASININ BÜÜMESİ HEM DEVLET TARAFINDAN YARDIM

Bitki günnär paalar gaza Evropada üüseldi okadara nekadar hiç bir dä sıra yoktu. Kısa vakıtta birjada o büüdü 950 dollarakadar bir kubometra için. Analitiklerin çoyu düşünerlär, ani bu paalar ileri dä başlayacek pinmää yukarı. Nesoy sebeplär buna hem neyi Moldovanın yaşayannarı bekleer, bizim materialımızda. «Моldovagaz» yakınnarda energetika malların paasını doorudan Milli agenstvosuna energetika malların paasını 35 proţenda büültmää deyni tekliflän danışacek. Bunu ceviz ayın 17-dä kurumun başı Vadim Çeban haberledi. «Er tarifın paası güzün 35 proţenda büüyecek, ozaman insana deyni bu mal 6 leyäkadar bir kubometra için var nasıl üüselsin. Annaşmaklar gazın gelmesi için Rusiya devletindän Moldovaya şindän sora imzalandı.…

Şafkın paası var nicä büüsün

Premyer energi kurumu  danıştı Ȇnergetika uurunda agentstvosuna isteklen kaldırmaa paayı  şafka  20  proţendä kirez (iyün) ayın birindän, o var nicä büüsün 2 leydän 17 bandän  2 ley  71 banä  kadar kilovat saat için. Energetika uurunda  agentstvosu  kabledecek kararı  beş günün içindä. Taa bir energiya uurunda kompaniyası  danıştı bu  agentstvoya  ki zeedeletmää şavkın paasını. Laf gider  Furnizare Energi Nord kurumu için. Onnar plana koydular üüseltmää paayı 2 leydän 51 bandan 2 leya  93 banä kadar. Bizim televizion gruppamız üürendi  regionun yaşayannarından,  nicä  belli olacek onnarın  bücetindä şavk paasının üüselmesi. Şavka paanın enidän bakılması baalı onunnan, ani Moldova onu satın alȇr taa…

“Moldovagaz” kurumu borçlar için gazı kapatmaa başlayacek

“Moldovagaz” kurumun ofiţial saytında veriler haber onun için, ani eer yaşayannar vakıtlan gazı ödämäärseydilär, onnara gaz verilmesi kesilecek. Bu karar başlȇȇr işlemää çeviz ayın birindän. “Moldovagaz” kurumu açıkladı, ani kullanılmış gazı ödämeyennedä başlayarak çeviz ayın birindän gazı var nicä kessinnär. — “Zeedeletmemää deni kullanılmış gaz için borçları, temelleneräk Energetika agenstvosununnan 2019-cu yılda kaavilenmiş  “Natura gazını vermäk kararın” 104-105-ci punktlarına “Moldovagaz” kurumu haberleer, ani başlayarak harman ayın 29-dan borçlu ekonomika agentleri gazsız kalaceklar. Ceviz ayın birindän dä gazı keseceklär borçlu yaşayannarda. Bu karara baalı “Moldovagaz” kurumu yalvarȇr yaşayannara vakıtlan gazı ödesinnär”. Harman ayın 25-nä kadar MD-dä kullanılmış gaz için borçlar 55…