Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek. Moldovanın başbakanın yardımcısı Andrey Spınu nışannadı,ani gaz paasını “GAZPROM” taa da kaldıracek. O çizgiledi, ani gelän vakıtta belli olacek gaz paası Moldova yaşayannarına deyni.

Çiçek ayında var nicä olsun ölä, ani gaz paası Moldovaya deyni kuracek 1000 dollar bin kubometra gaz için. Ama nicä nışannadı Moldovanın başbakanın yardımcısı, İnfrastruktura ministrusu Andrey Spınu, insannara deyni paaları kaldırmayaceklar. Ama verilmeyecek kompensaţiya da.

«Çiçek ayı için biz kompensaţiyayı plana koymadık. Biz verärdık kompensaţiya suuk vakıdında ozaman, açan gaz gidärdi pek çok. Hava isınȇr. Çiçek ayında bezbelli olacek islä hava», — dedi Spınu.

Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar, ani gazı zor olacek ödemää ileri dooru.

“Bilmeerlär ne taa yapmaa. Kablederiz aaz, ama ödemää lääzım”.

“Hepsi olacek pek paalı. Bän yakȇrım odunnan”.

“Var mı nicä olää yaşamaa? Bilmeerim .Para yok. Bunu yok nicä dayanmaa. Laf yok bendä İnsannar pek fukaarä”.

Büük ayın irmi sekisindän gazın paası kurȇr 15,18 ley. Kompensaçiyadan sora o kurardı ilk 50 kubometra için 6,8 ley, taa 100 kubometra gaz için 7,9 ley.

Фото на превью: esp.md
Источник grt.md
276

İlgili statyalar

Moldovada gaz gene paaya kalkêr

Molodvada harman ayın 1-dän gazın paası kalktı $1458,5 1000 м3. Bölä haberi kendi telegram kanalında yayınnadı Moldovagaz kurumun başı Vadim Çeban. Birkaç gün geeri da Gagauziyanın Bakannık komiteti kararladı paaların üüselmesi beterinä zeedeletmää yaşayannara kompensaţiyaların sayısını kış vakıdı için. Harman ayın birindän yaşayannar başladılar ödemää gaz için 22 ley 26 ban. Taa ileri Moldovagaz istedi Energetika tariflarını kontrol edän agenstvosu (NARȆ) kaldırsın paayı 30 leyä kadar 1 kubometra için. Orak ayından gazın satış paası kurdu 980 dollar 1000 kubometra için. Kışın Evropada paalar var nasıl kalksınnar 3000-4000 evroyadan, yazȇrlar evropadakı mass -media kurumnarı. “Alarak esaba annaşmanın bölümnerini, angısını “Moldovagaz” imzaladı…

Video: Yaşayannar bekleerlär kompensaţiyalari gaz için

Moldovanın hükümeti hem Rusiyadakı  “Gazprom”  imzaladılar annaşmayı 5 yıla gazın satın alması için. Kontraktın bir koşulu sade var — Moldova lääzım ödeşsin borçlarınnan. Annaşmanın çerçevesindä belli edildi bir formula, angısını teklif etti Moldovanın delegaţiyası. O baalı panayırda paalarlan gaza hem petrol mallarına. Dual gazın paaları kalkacȇklar yakın zamannarda, bu işlär için Moldovanın kuvetleri şansora aşıkladılar. İnsannar umutlanêrlar, ani kompensaţiyalar da ödeneceklär. Gazın paalarını kaldırmasından sora zeedeledeceklär yaşayannarın harçları da.Onnar bekleerlär hükümettän kompensaţiyaları gaz için. “Biz umutlan bekleeriz, ama olacȇk mı, osa olmayacȇk, onnar diil belli. Elbetki bekleeriz hükümettän ödekleri bu problema ilk uurda”. “Bän kendim beklämeerim, çünkü pensiyam 2 000 leydan zeedä, da vermeyeceklär, ama kimin taa iisik, onnar ne…

Şafklar için paaları bir damna indirdilär

Çiçek ayın (aprel) 12-dä açıklandı, ani Moldovanın Energetikada Uygulama Milli Agenstvosu (AUMA) (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică) kararına görä, şafklar için paaları bir damna indirip, onnara eni elektrika tariflerini kurdu. Nicä bildirdi AUMA Moldovada insannara deyni şafklar için eni elektrika tariflerini bölä olacek: Premier Energy için (Moldovanın poyraz tarafına deyni) – 2,99 ley kVt/saat, FEE Nord için (Moldovanın merkez hem üülen taraflarına deyni) – 3,58 ley kVt/saat. Bu paalar kevedä geçeceklär AUMA kararının “Monitorul oficial” jurnalında tiparlanmasından sora. Источник anasozu.com

23.09.2021 GAZ PAASININ BÜÜMESİ HEM DEVLET TARAFINDAN YARDIM

Bitki günnär paalar gaza Evropada üüseldi okadara nekadar hiç bir dä sıra yoktu. Kısa vakıtta birjada o büüdü 950 dollarakadar bir kubometra için. Analitiklerin çoyu düşünerlär, ani bu paalar ileri dä başlayacek pinmää yukarı. Nesoy sebeplär buna hem neyi Moldovanın yaşayannarı bekleer, bizim materialımızda. «Моldovagaz» yakınnarda energetika malların paasını doorudan Milli agenstvosuna energetika malların paasını 35 proţenda büültmää deyni tekliflän danışacek. Bunu ceviz ayın 17-dä kurumun başı Vadim Çeban haberledi. «Er tarifın paası güzün 35 proţenda büüyecek, ozaman insana deyni bu mal 6 leyäkadar bir kubometra için var nasıl üüselsin. Annaşmaklar gazın gelmesi için Rusiya devletindän Moldovaya şindän sora imzalandı.…

“Yakında mumnara dönecez”. Yaşayannar şafkın paalılanması için

Energiyayı kontrol edän milli agenstvosu kaldırdı şafkın paasını. Premier Energy  kurumu kirez ayın 1-dän insana 22 % taa paalı  energiyayı  satȇr — 2 leyä  64  banä. Kurum  yolladı  insannara  kiyat, neredä  nasaat verdi nicä  çok harcamamaa hem arttırmaa energiyayı. Ama  yaşayannar  nışannȇȇrlar, ani çoktan bu  işi yapȇrlar, çünkü  şafkın paası dayma üüseler. Şafkın paalılanmasının beterinä  vatandaşlar  taa zeedä  para  aylä  bücetindän harcayacȇklar, nışannȇȇrlar  avtonomiyanın yaşayannarı. Pensiyada insannara deyni o ödemeklär büük  problema. «Pek prost.  Bän  pensiyadayım  40  yıllık stajlan. Pensiyam sade 300 leyä zeedlendi. Şindi taman gaz için ödedim 250  ley, kışa ne yapacam? Şafk ta 150  ley  gelmiş. Bana…