«Paalar üüsek. Sade yanından geçeriz». Komratlılar zarzavatlara hem meyvalara paalar için sezonun ortasında

Bakmayarak ona, ani zarzavatların hem meyvaların vakıdı, paalar pek üüsek. Bir kila patlıcan için yaşayannar büün öderlär on iki leydän irmiya kadar, hıyarları satın alêrlar on iki – on beş leyä, sarmısak için vererlär elli ley. Komrat kasabasının merkez panayırında insannar sakınnaşıp ta alêrlar karpuzları.

Satın alannar aalaşêrlar, ani bu yıl paalar pek üüsek, ne baalı kuraklıklan hem sıcak yaz vakıdınnan, neyin beterinä bereket tä iisik oldu. Moldovanın yaşayannarı nışannadılar, ani çok bekledilär yaz vakıdını, ki imää meyva hem zarzavat, ama üüsek paaların beterinä vitaminnar için söz da gitmeer.

“Bölä üüsek paalar, sade yanından geçeriz. Hepsi paalı: zarzavatlar, patlıcannar, hıyarlar, laana. Var mı nasıl kapayalım onnarı kış için hem bukadar para verelim onnar için? Bilmeerim nesoy kışlayacez”.

«Zerdeli aldım, ama pek paalı — 15 ley. Hepsinä zor, bizä da».

«Nevar ne söleyim, paalar pek üüsek, diil her gün, ama her saat büüyerlär. bilmeerim nesoy ötää dooru yaşayacez».

«Açan pek lääzım, sade ozaman alêrız, ama ne kış için hazırlayacez bilmeerim. Yok neylän hiç almaa da».

«Bakarak nesoy kuraklık, paalar diil pek üüsek, taa ucuz da olamaz, çünkü yok bereket hem onnarı büütmää harçlar da büüdü».

«Paalar zarzavatlara pek paalı 15-20 ley, nesoy insan yaşayacek».

«Satın alêrım 2-3 sefer aftada, paalar pek üüsek. Bakarak bıldıra pek paalı. Ne düşünerlär yukarda? Nesaydı lääzım yapılsın, etmeer en lääzımnı işlerä bilä”.

«Pek paalı bizä deyni, ne yapacek başkaları?»

Bakmayarak kuraklık vakıdına başladılar satılmaa karpuzlar. Onnarın bir kilası 6 ley. Bahçvancı Sergey Dimitroglo satêr karpuzları her gün 500 kilayadan. Onun var karpuzlan ekili 3 ektarı.

SERGEY DİMİTROGLO, çiftçi: “Bu yıl zor büütmää, kuraklık. Kim da satın almasa bendä, herkezi beendi. Birkimsey taa aalaşmadı”.

Taa çoyu yaşayannar dikatlı satın alêrlar karpuzları, çünkü taa çoyu dolu nitratlan.

“Korkunçlu satın alêrım, çünkü 2 gün geeri unukam otalandı onnarlan, biraz dikatlı lääzım olalım”.

İmek malların kalitesini kontrol edän agentstvosunun başı Mihail Tukan nışannadı, ani alarak karpuzları lääzım dikkatlı olmaa. Uzmannar nışannadılar, ani almaa lääzım onnarı maasus belli edili erlerdä.

MİHAİL TUKAN, İmek malların kalitesini kontrol edän kurumun başı: “Hepsiçi çiftçilär angıları bulunêrlar Gagaziyada, danışêrlar bizim bölümüzä, ki kabletmää dokumentleri. İsteerim teklif etmää hepsi satın alıcıları istesinnär o sertifikitları satıcılardan. Ama varsadı şüpeleriniz mallar için, satın almayınız onnarı”.

Bu yıl karpuzlan otalanmak olaylarınnan taa biri da danışmadı Komrat dolay bolniţasına. Ki otalanmamaa emişlerdän Nina Raylän teklif etti karpuzları satın almamaa biraz taa sora.

NİNA RAYLÄN, Komrat dolay bolniţasının başı: “Karpuzların sezonu taa gelmedi. Harman ayın bitkisindä sade var nicä almaa onnarı, yakın ceviz ayın çeketmesinä. Sade ozaman var nasıl onnarı imää”.

Alarak esaba uzamış kuraklık vakıdını hem su etmemesini, meyvalara hem zarzavatlara paalar bezbelli inmeyeceklär.
Источник grt.md
327

İlgili statyalar

Harmannarı ekmää deyni yaşayannar läzım olacek taa çok para harcasınnar

Gagauziyanın çiftçi kurumnarında giderlär ilkyaz kır işleri, enikunu başladılar satın almaa  tuumnarı hem beslemäk materiallarını yaşayannar da. Onnarı ekerlär diil sade tepliţalarda, ama kendi harmannarında da. Petrol malların  paasının zeedelenmesinnän paalar  tuumnara kaldılar hep o uurda. Ama gübrelerä kalktılar, bakarak geçän yıla.  Ne büün alȇrlar insannar ekmää deyni, var mı para bu işlerä,  hem beklemää mi paayın zeedelenmesini,  üürendi bizim korespondentımız. Baba marta ayın havası taa suuk tuumnarın ekilmesi için, ama arpacıkları hem sarmısakları hep ölä  var nicä ekmää.  İnsannar bu vakıt  yakışȇr alsınnar satın tuumnarı hem gübreleri,  arpacık, sarmısak hem kartofi. Nicä söleerlär panayırın satıcıları, büünkü günä pek az…

Okula hazırlamaklar: ne kadar eder şindi uşaa toplamaa üürenmäk yılına?

Eni üürenmäk yılın çeketmesinädän kaldı bir aydan az. Analar — bobalar başladılar hazırlamaa uşakları  şkolaya da almaa lääzımnı tedarlıkları, rubaları hem  cantaları. Analar aalaşȇrlar, ani  paalar bu yıl pek üüsek, bakarak geçän yıla. Onnara sıra geler bu uura harcamaa taa çok para. 27 gündän sora uşaklar döneceklär okullara.  Analara deyni harman ayı zor ay.  Lääzım maasuz almaa tedarlıkları okula, ayakabı, ruba, canta hem başka işleri. Çoyu okullarda, nışannadılar  analar-bobalar, okul forması diil lääzım. Paalar diil birtürlü. Bir çigt ayakkabı, nicä kızlara ölä da  çocuklara, tutȇr 500 leydän yukarı. Analar-bobalar  lääzım harcasınnar çok para almaa deyni lääzımnı  işleri. “Yakın  200 ley…

Okula hazırlanmaklar: nekadar eder şindi uşaa toplamaa üürenmäk yılına?

Eni üürenmäk yılın çeketmesinädän kaldı bir aydan az. Analar — bobalar başladılar hazırlamaa uşakları  şkolaya da almaa lääzımnı tedarlıkları, rubaları hem  cantaları. Analar aalaşȇrlar, ani  paalar bu yıl pek üüsek, bakarak geçän yıla. Onnara sıra geler bu uura harcamaa taa çok para. 27 gündän sora uşaklar döneceklär okullara.  Analara deyni harman ayı zor ay.  Lääzım maasuz almaa tedarlıkları okula, ayakabı, ruba, canta hem başka işleri. Çoyu okullarda, nışannadılar  analar-bobalar, okul forması diil lääzım. Paalar diil birtürlü. Bir çigt ayakkabı, nicä kızlara ölä da  çocuklara, tutȇr 500 leydän yukarı. Analar-bobalar  lääzım harcasınnar çok para almaa deyni lääzımnı  işleri. “Yakın  200 ley…

Paskelleyä karşı imek malların kalitesi uzmannarın göz altında

Paskellä yortularına karşı sıklaştılar reydlar imek malların kalitesini kontrol edän Agentstvosunun  uzmannarın tarafından. Onnar gözlederlär malların kalitesini, angıların kullanması var nicä zarar getirsin insannarın saalıına. Her bir imek malında lääzım olsun ȇtiketka, angısında olmalı informaţiya nedän yapılı hem da nekadar vakıdın içindä var nasıl onu kullanmaa. Paskellä yortularına karşı Komrat kasabasının panayırın sergileri dolu türlü mallarlan. İnsannar alatlȇȇrlar yortuyadan satın almaa ne lääzım. İmelik  kalitesindä  kontrol etmäk Agentstvosunun  baş inspektoru Alla Kalçeva verdi birkaç nasaat satın alannara. «Hepsi insannar lääzım satın alsınnar imek malları tükennerdän. Te burada trotuarda onnar diil lääzım satsınnar imelik. Satın alarkana imelik, insan var nasıl istesin…

“İsteerlär  bizi  öldürmää!” Komradın yaşayannarı oloyun paalılanması için

Ofiţıal  statistika  gösterer, ani  oloyun paası  gün — gündän  üüseler. Ekspertlär  söleerlär, ani paaların büümesi ansızdan  bir  iş  diil, ama  yaşayannar kahırlanȇrlar. Oloyun paasının  ansızdan üüselmesi şaştırdı  insanı. Devletin  büük  tükennerindä oloyun bir litrası 48 leydän  50 leyä kadar büüdü. Komratta kimi satmak  erlerdä taa var oloy eski paaylan 40  ley  bir litra için. Vatandaşların  laflarına görä, paalar  10  leyä  kalktı, ama  yok ne yapmaa, hep okadar geler sıra satın almaa. «Ne yapmaa?  Şindi  hepsi paalı. Pensiya etmeer. Büün çıktık imelik almaa. Bir küçük poşet için 300 ley  verdik.  Pensiya bitti. Uşaklar yardım ederlär. Nezaman onnar bizä  alȇrlar, nezaman  biz…