Germaniyanın GIZ kurumu yardım verdi Komrat “Su kanal” kurumuna tehnikaylan

90-cı yılların çeketmesindän Germaniyanın GIZ kurumu Moldovada geliştirer bir sıra proektlarını üüretim, saalıı korumak, tabiatı bakmak hem klimat uurlarında. Geçennerdä GIZ yardım etti tehnikaylan Komrat “Su kanal” kurumuna.

9000 özel hem 400 üridik çorbacılıklarına “Su Kanal” muniţipal kurumu su verer.  Almaniyanın hükümetin hem GIZ kurumun proektinä görä Komrat “Su kanal”  kurumuna verildi uzaktan kontrol etmäk tertiplerini, neylän kolaylandı iş uuru, nışannadı “Su Kanal” kurumun  öndercisi  Tatyna Slavioglo.

«GIZ  tarafından kablettik yardımı, tedarlıkları hem tehnikayı. Bu instrumetntlerin yardımınnan  taa kolay oldu artık kontrol etmää suyun uurunu pompalarda hem onun kalitesini”, — açıkladı Tatyna Slavioglo.

Orgtehnika sa yardım edecek ilerletmää çalışannarın işini, nışannadı GIZ kurumun öndercisi Zigmund Müller.

“Bıldırkı proektların çıkışlarının yardımınnan kararladık Moldovada ilerletmää proektların birboyunu, onnara katılı Gagauziya da. Elbetki bu uurda  kanalizaţiyaların düzülmesi hem su vermäk sistemaların ilerletmesi var”,  — açıkladı Zigmund Müller.

Hep ölä GIZ yardımınnan su vermäk kurumnarın temsilcileri Ggaauziyadan tanışmak vizitınnan hederlez ayın 16-dan 20-nädän  bulundular Almaniyanın 7 yaşamak erindä, orada onnar üürendilär bitki yıllarda geliştirilmiş zamandaş tehnologiyaların işini.

“Biz 7 yaşamak erindä  tanıştık su sistemalarınnan. Gördük, ani onnar hep ölä nicä da bizdä, ama okadar ki orada taa eni tedarlıklar. Onnarı var nasıl burada da geliştirelim, o üzerä da büün toplandık burada, olsun burada diil mehanika, ama biologiya paklamak sistemaları”, — söledi «Apă-Termo» kurumun başın yardımcısı Dmitriy Stoyanov.

Büünkü gündä Almaniyada en ii tehnologiyalar su vermäk hem paklamak uurunda. Orada bakılı hem geliştirili en ii su sızıntıları, onnarın suyu da en ucuz sayılêr bütün dünnedä.

GIZ kurumu kuruldu 1975 yılda, onun baş daavası erli kuvetlerä yardım etmää çözmää yaşayannarın dertlerini ii yaşamakları için.
Источник grt.md
219

İlgili statyalar

Komratta suya paalar kalkacek. Bir kub var nicä 20 leydän zeedä etsin

Фото: Komrat kasabasında kalkacek paalar suya. Bunu için haberledi Su — kanal çorbacılıın başı Tatiana Slavioglo kasaba nasaatın bitki oturuşunda. Su – kanal kurumun başının lafalrına göra, şindi onnar hazırladılar kendi sayılarını da yolladılar energetika urunda milli agentstvosuna. Büünkü günä, Su — kanal muniţipal kurumun sayıcıları geçirdilär sayıları da ortadan koydular 22 ley suyun bir kubometrası için sıradan yaşayannara deyni. Girecek mi bu paaya kanalizaţiya hem nekadar sıra gelecek ödemaa ekonomik agentlerina deyni suyu hem kanalizaţiyayı taa diil belli. Butakım nasaatçılar geldilär karara, ani gelän oturuşta sesleyeceklär, ne türlü sayilara göra Su — kanal kurumu esapladı da çıkardı 22 ley…

Koku zihirleer yaşamayı Yalpug derenin boyunda yaşayannarı

Yalpug derenin boyunda yaşayan  insannar  bitki vakıt duyȇrlar kötü kokuyu. O koku etişer bütün kasabaya da. Bu problemayı lääzım çözmää sayȇrlar  yaşayannar. Ki  bu kokunun sebepini bulmaa biz danıştık Komrat primariyasına.Komrat kasabanın  primarı Sergey Anastasov söledi, ani kabaatlı bu durumda   ekonomika agentleri. SERGEY ANASTASOV Komrat kasabasının primarı : — «Ceviz ayınında ,işleerlär  kurumnar, angıları gmıh yapȇrlar hem hepsi gider  Yalpug deresinä.Bän ileri dooru sayardım,ani pak suucaz akȇr,ama  bu diil dooru.Hepsi kirli sular giderlär Yalpug deresinä.Orada da bu cürer». Bizim çekim grupamız gitti meyva hem zarzavat işlettirän zavoda da lafetti onun öndercisinnän. SERGEY ÇİMPOEŞ meyva hem zarzavat işlettirän zavodun başı :…

3666 leyın erinä 4300 ley bir gigakaloriya için

Canavar ayın 1 – dän Komrat kasabasının yaşayannarı, angıları kablederlär sıcaa merkezin kurumundan ödeyeceklär 3bin 666 ley bir gigakaloriya için. Bakmadaan buna, bu en üüsek paa sıcak için  Moldova devletindä, ama  o da örtämeyecek kurumun  hepsi harçlarını.  Var mı çıkış peydalanmış durumdan üürendi Polina Barbova. O üzerä, ani gazın paası ilkyaz – yaz zamanında üüseldi diil bir sıra, Komrat kasabasının «Sıcaa verän»kurumu danıştı millet ȇnergetika uurunda Agentstvosuna, kaldırsınnar    tarıfleri sıcaa, neçinki kurum satın alamȇȇr gazı, o üzerä, ani para yok. Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumu kendi işlettirer  sıcaa.  Zamandaş ȇnergetika hem gaz krizisı adȇȇr büük problemaları, ama aarttırmaa yok nicä, çizgiledi Komrat…

Valkaneş gara dolayı var nicä susuz kalsın

Valkaneş kasabasının gara dolayında bir soruş çıktı, baalı su azalmasınan er altında. Bu üzerä 2 aydan sora bu dolayda var nicä hiç olmasın su. Erideki kuvetlär savaşȇrlar çözmää soruşu. Birkaç ayın içindä kuraktı, bu beterä erideki derelär hem göllär iisildilär. Nicä da yaşamak punktların çoyunda, burada da gidrologiya durumu kötü uura etişti, nışannadı kasabanın başı Viktor Petrioglu. VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasın primarı: “Kış zamanda da yoktu kaar, onuştan da kurudu, kimi erleri yayan geçmää var nicä. Şindiki vakıtta suylan zorluk büük yok, çünkü TİKA yaptıydı 4 kuyu, ama soruş var Valkaneş garasında”. Derelerin hem göllerin kurumasından kaarä, başka zorluk da…

Germaniyadakı GIZ kurumu yardım edecek Komratta eni proektları giriştirmää

Komratta geçti buluşmak erideki kuvetlerin temsilcilerinnän hem GİZ kurumun delegaţiyasınnan. Taraflar baktılar soruşları, baalı  eni proektın giriştirilmesindä soţial hem ekonomika uurunda. «Kaavi cumnenär hem bizness Moldova için» proektın başı Tomas Förh nışannadı, ani Komratan kaarä, yardım olacek devletin başka yaşamak punktlarına da. “Bu proekt iki kasabada olacek — Komratta hem Sorakada, hem da Edineţ, Leova, Strȇşeni dolaylarında. Bu proekta para verilecek Almaniyadan hem Evropa Nasaatından hem sürtecek 4 yıl”, — açıkladı proektın başı. Yakın zamanda taraflar genä buluşaceklar deyni  bu uurda kaavileştirmää baalantıları hem belli etmää işin sırasını, nışannadı kasabanın başı Sergey Anastasov. O ekledi, ani  taa ileri ii proektları…