3666 leyın erinä 4300 ley bir gigakaloriya için

Canavar ayın 1 – dän Komrat kasabasının yaşayannarı, angıları kablederlär sıcaa merkezin kurumundan ödeyeceklär 3bin 666 ley bir gigakaloriya için. Bakmadaan buna, bu en üüsek paa sıcak için  Moldova devletindä, ama  o da örtämeyecek kurumun  hepsi harçlarını.  Var mı çıkış peydalanmış durumdan üürendi Polina Barbova.

O üzerä, ani gazın paası ilkyaz – yaz zamanında üüseldi diil bir sıra, Komrat kasabasının «Sıcaa verän»kurumu danıştı millet ȇnergetika uurunda Agentstvosuna, kaldırsınnar    tarıfleri sıcaa, neçinki kurum satın alamȇȇr gazı, o üzerä, ani para yok. Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumu kendi işlettirer  sıcaa.  Zamandaş ȇnergetika hem gaz krizisı adȇȇr büük problemaları, ama aarttırmaa yok nicä, çizgiledi Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumun öndercisi Vadim Barbanägrȇ.

VADİM  BARBANÄGRȆ Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumun öndercisi: — «Bizim sayımızdı 4300 ley bir gigakaloriya için, ki biz işlettirmää, nekadar verdik, nekadar aldık — sıfıradan. Bizä sa kararladılar 3666 ley bir gigakaloriya için». Bu payı kararladı millet ȇnergetika uurunda Agentstvosu. Elbetki biz bu tariflan işleyämeyecez, bizä para etişmeyecek, ödemää  şafkı hem gazı?»

Büünkü günnär Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumu çekedämeyecek yısıtmak zamanını hem da yapamayacek annaşmakları, çizgiledi Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumun öndercisi Vadim Barbanägrȇ. Eni paa gaza  örtämeyecek Komrat kasabasının sıcaa vermäk kurumun  hepsi harçlarını, ama nasıl aykırlamaa paanın üüselmesini.

VADİM  BARBANÄGRȆ Komrat kasabasının»Sıcaa verän» kurumun öndercisi: — «Var mı nasıl  annaşmakları yapmaa, annayıp,  ani bizim kolayımız yok gazı ödemää, angısını biz lääzım kullanalım, yapmaa deyni gigakaloriyayı. Bakarak Kişinöv hem Belţ kasabalarına, neredä barabar işlettiriler şafk hem da haşlak su, ama ne bu haşlak su – o sayılȇr bir mal,  angısını kurumnar kendi başına yapȇrlar da onnarda taa ucuz hem su hem da şafk – bu bir moment, ikincisi sa – onnar işlettirerlär şafkı, da satȇrlar onu ».

Vadim Barbanägrȇ görer peydalanmış durumdan sade bir çıkışı  — bu üüseltmää   sıcaan bir gigakaloriyanın  paasını 4bin 300 leyadan. Komrat kasabasının»Sıvcaa verän» kurumun öndercileri neetlener  millet  ȇnergetika uurunda Agentsvosuna  taa bir sıra danışmaa yalvarmaklan, enidän baksınnar   tarifleri.  Erli onnar kayıl olmarsaydılar, o zaman Komrat kasabasının sıcaa vermäk kurumu neetlener danışmaa dava kurumnarına. Bu yılın dokuz ayın içindä kurumda toplandı borç, sayıda bir million 800 bin ley, ama bitki üç yılın içindä borç sayısı bütündän kurȇr 3 million 800 bin ley.  Komrat kasabasının sıcaa vermäk  kurumu balansında bulunȇrlar 11 kotelnıy hem da üç bindän zeedä metra  trubaları.
Источник grt.md
230

İlgili statyalar

Video: Komrat dolayında bucet kurumnarını isıdan kurumu var nicä işlesin sade dual gazlan

 Komrat “Teploseti” kurumu yok nicä gazın erinä başka yakacak mallarını kullansın, onun erinä olmaz ne kara yaa, ne da kömür, yada odun. Bunu için haberledi kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ. Dual gazın kesilmesi bu kurumun işini durgudacȇk, söledi Barbanägrȇ. Komrat munitipal kurumunu Teploseti gazın erinä başka yakacakları kullanamayacȇk işindä.  Nica nışannadı kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ, hepsi sistemalar dual gaza geçirildilär 90 yıllarda. Ozamandan beeri kara yaa hem kömür başka kullanılmadılar. VADİM BARBANÄGRȆ, Teploseti muniţipal kurumun başı: «Bölä soruşlar bitki vakıtlar kalkmadılar hiç, geçti artık 40 yıl. Bölä soruş hiç bir zaman da kalkmadı. Bundan kaarä bütün Gagauziyada bulunmayacȇk birda kurum, Haydar…

Video: Gagauziyanın okulların diil hepsindä verildi sıcak

Avtonomiyanın  uşak başçalarına sıcak şansora verildi, ama liţeylär  hem  gimnaziyalar taa diil hepsi isıdılȇrlar. Onnardan sade 8-zi isıtmak sistemalarını çalıştırdılar, 38 -dä — diil. Normalara görä, klaslarda temperatura olmaz düşsün 18-20 gradustan aşaa. Komratta  şindiki  zaman Nikolay  Tretyakov   adına  liţeyi   canavar ayın  11-dän  isıdılȇr. Başka  üüretim  kurumnarında  katölları  alatlamȇȇrlar  çalıştırmaa, haberledi  Komrat isıtma sistemaları kurumun başı  Vadim Barbanägrȇ. «Kalan  liţeylär istämedilär  taa sıcak verelim. Kurumnarın başları söledilär, ani  onnarda sıcak,  da uşaklar  kısa  ennän  gezerlär. Ama  bän  bilerim, ani  onnarın üüretim kurumnarında  diil okadar  sıcak ,nekadar  onnar  söleerlär», — söledi o. Vadim Barbanägrȇ sayȇr, ani  üüretim kurumnarı  butakım  savaşȇrlar ekonomiya yapmaa. Biz danıştık D.Karaçoban  adına liţeyin  çorbacılık uurunda…

“Moldovagaz” kurumu borçlar için gazı kapatmaa başlayacek

“Moldovagaz” kurumun ofiţial saytında veriler haber onun için, ani eer yaşayannar vakıtlan gazı ödämäärseydilär, onnara gaz verilmesi kesilecek. Bu karar başlȇȇr işlemää çeviz ayın birindän. “Moldovagaz” kurumu açıkladı, ani kullanılmış gazı ödämeyennedä başlayarak çeviz ayın birindän gazı var nicä kessinnär. — “Zeedeletmemää deni kullanılmış gaz için borçları, temelleneräk Energetika agenstvosununnan 2019-cu yılda kaavilenmiş  “Natura gazını vermäk kararın” 104-105-ci punktlarına “Moldovagaz” kurumu haberleer, ani başlayarak harman ayın 29-dan borçlu ekonomika agentleri gazsız kalaceklar. Ceviz ayın birindän dä gazı keseceklär borçlu yaşayannarda. Bu karara baalı “Moldovagaz” kurumu yalvarȇr yaşayannara vakıtlan gazı ödesinnär”. Harman ayın 25-nä kadar MD-dä kullanılmış gaz için borçlar 55…

Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı oluş geçti Komrat S.Kuroglo adına gimnaziyasında

Komrat kasabasının Stepan Kuroglo adına gimnaziyasında geçti toplantı, angısı adalıydı  yazıcının, üüredicinin, muzıkantın, dramaturgun  Dionis  Nikolaeviç Tanasoglunun 100 – cü yıldönümünä. İki ayın süresindä Komrat kasabasının Stepan Kuroglo  adına gimnaziyasında  geçiriler oluşlar, baalı peetçiya, yazıcıya,dramaturga, folklorista, gagauz dilindä  ilk yaratmanın avtoruna Dionis Tanasogluya. Hepsi onnar hazırlanȇr üürenmäk kurumun gagauz dili,  literatura, gagauz halkın adetleri üüredicisinnän Vera Arakelännan. Gimnaziyanın başlankı klasların üürenicileri  hazırladılar programayı avtorun yaratmalarına görä. Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100 –cü yıldönümü için üürenmäk kurumu plana koydu  geçirmää bir sıra toplantıları, angıları geçeceklär nicä erli, ölä da regioun uurunda. Источник grt.md

Video: Komrat hem Muratpaşa kardaşlık baalantılarını kaavilederlär

Komradın primariyasında delegaţiya Türkiyanın kardaşlık kasabasından Muratpaşadan bulundu. Onun içinä girdi Muratpaşa kasabasının başı Umit Uysal, kasabanın nasaatından deputatlar, dış baalantılarında departamentin başı. Vizitin neeti – kardaş kasabaların aralarında baalantıları kaaviletmäk. Gagauziyaya Muratpaşa türk-kardaş kasabasından delegaţiya mȇrlan 6-cı sıra geler. Antaliyanın kasabasının öndercisi sayȇr, ani bizim region kara topraannan zengin, onu çiftçilik bölümündä dooru lääzım kullanmaa. Baalantı Gagauz avtonomiyasının baş kasabasının hem Antaliyanın kasabasının aralarında 5 yıldan zeedä ilerleer. Onnarın arasında çiftçilik uurunda proektlär geliştirildilär. Komrat kasabasının kardaşlık baalantıları var Türkiyanın 9 kasabasınnan. Источник grt.md