Gagauziyanın başkanı kutladı sportçuları eni enseyişlärlän halklararası uurunda

Çiçek ayın 5 dä Gagauziyanın başkanı  kutladı  gagauz sportçularını  hem onnarın  trenerlarını üüsek çıkışları için  sport uurunda.  Nikolay Grahmez baba marta ayında iki keret oldu  Evropa serbest güreşmesindä çempionatın bronza ödülcüsü. Aleksandr Romanov — Evropa çempionu grepplingta.

Gagauziyanın Başkanı  İrina Vlah  sıradakı keret şükür etti  Evropa  greppling çempionatın taraycısını  Aleksandr Romanovu hem ikili bronza ödülcüsünü Evropa uurunda Nikolay Grahmezı üüsek becermeklär için hem baaşladı onnara diplomnarı. Regionun başı urguladı, ani sportçular üüsek uurda tanıttırdılar devleti, pay alıp Evropa çempionatlarında.

“Taramak- bu komandalık iş. Siz annȇrsınız te o insannarın paasını, kim sizä yardım eder sport karyeranızın her bir adımında, da siz annȇrsınız halızdän, neyä biz da lääzım sizdän üürenelim, ani sport bu iş, dooru iş. Sportta yok yalan, şalvirlik, da ii çıkışları hızlı kazanmayacan. Lääzım bu iş için çok işlemää”, — nışannadı başkan.

İrina Vlah teklif etti sportçuları herzaman olmaa örnek gençlerä.

“Sizi tutturȇr bütün Avtonomiya, devlet. Sizi çok insan devlet aşırı tutturȇr. Siz üürendiniz kurmaa komandayı, etişmää koyulmuş neetlerä. Bu sizin işiniz, hem te o insannarın, angıları sizin yanınızda, angıları inanȇrlar sizä hem tutturȇrlar sizi. Siz bilersiniz diişmää, işlemää gösterip harakterinizi”, — söledi İrina Vlah.

Nışannayacez, ani Aleksandr Romanov bu yıl baba marta ayında oldu grepplingta Evropa çempionu. Yarışmaklar geçtilär Ungariyada Budapeşt kasabasında. Finalda  Aleksandr Romanov  taradı konkurentını  Poloniyadan  da oldu  çempion 130 kilalık  kategoriysında.

Nikolay Grahmez  hep martta kazandı iki bronz ödülünü  Evropa çempionatında sebest güreşmesindä  gençlerin hem büüklerin aralarında 70 kilalık kategoriyada. Güreşmektä  ödül için  taradı sportçuyu Türkiyadan.

Foto — prevyu: Gagauzia başkanın facebook sayfasından
Источник grt.md
190

İlgili statyalar

(Video) Gagauz güreşçi Nikolay Grahmez kazandı taa bir bronza ödülünü Evropa çempionatında

Baba marta ayın  28-dä  Vengriyada Budapeşt kasabasında başladı Evropa çempionatı sebest güreşmesindä büüklerin aralarında. Onda pay aldı Moldovanın toplumu. Gagauziyayı tanıttırdı iki sportçu Nikolay Grahmez hem Georgiy Rubaev. Regionun anılmış serbest güreşçisi  Nikolay Grahmez genä kazandı bronza ödülünü. Evropa çempionatında sebest güreşmesindä gagauz sportçusu Nikolay Grahmez  pay aldı 70 kilalık kategoriyasında  Moldova  toplumun içindä. Finalın 1/8 payında Nikolay Grahmez   buluştu güreşçiylän Albaniyadan hem taradı sayıylan 11-1. Çıkıp serbest güreşmesinin çempionatın finalın dördüncü payına Gagauziyanın spotçusu güreşti Polşadan konkurentlan hem ensedi  sayılan 14-9. Güreşmektä finala çıkmaa deyni, Nikolay güreşti pek kaavi hem becerikli güreşçiylän Armeniyadan Arman Adreasännan, angısına tarattı sayılan 2-6.…

Gagauziyanın sportçuları başarları için 2021 yılda ödüllendilär

Sportçuları ödüllemäk şannı toplantısı Başküüdä geçti. 2021 yılın başarları için Evropa, dünnä, hem devlet çempionatların tarayıcılarına diplomalar hem para verildi. Geçän 2021  yıl pek zengindi ödüllerä, angılarını kazandılar bizim sportçularımız türlü sport uurlarında.  Diil bir keret  bizim  serbest güreşcilerimiz, sambistlär, aar atletikacılar, şaşki oyuncäları, boksörlar kaldırdılar devletin bayraanı halklararası arenalarda. Bizim çempionumuz boks uurunda İlie Argatu, halklararası çempionatında  şaşki çempionu Eva İrigina, Nikolay Grahmez  serbest güreşmesindä çok keret Evropa hem devlet  prizöru oldu,  Darya Vlah sambo uurunda çempion, Födor Kazanjı tatayıcı muay-tay düüşündä. Üüsek çıkışlar aar atletikada da var. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah  ödülledi  diplomalarlan hem premiyalarlan Evropa hem dünnä…

Evropa Çempionunu grepplingta Aleksandr Romanovu evdä şannı karşıladılar

Evropa çempionunu grepplingta Aleksandr Romanovu  kutladılar altın ödülün kazanmasınnan onun dostları, yakındakları hem  sport  üüretim kurumnarın üürenicileri. Onnar karşıladılar onu bayraklarlan hem en sıcak laflarlan. Yarışmaklar geçtilär Vengriyada.  Evropa çempionu grepplingta Aleksandr Romanov pay aldı yarışmaklarda Moldovanın toplu takımında, angısına girdi dört sportçu. Geçän yıl Aleksandr bu çempionatta kazandı üçüncü eri, bu yıl sa o aldı çempion titulunu. Bu enseyiş için o koydu bütün kuvedini da taradı dört buluşmakta kendi konkurentlarını, angılarınnan taa ileri vardı buluştuu martta, da bilärdi onnarın yufka erlerini. Karşıladılar Romanovu nicä çempionu bayraklarlan hem çiçeklärlän. Nicä söledi   sportçu, taramak verildi diil kolay. “Finalda güreştim geçän yılın…

Gagauziyadan şannı trener Pötr Kuru oldu Evropa çempionu dzüdo uurunda

Kirez (iyün) ayın ikisindän Greţıyada Krit adasında İraklion kasabasında geçer Evropa çempionatı dzüdo uurunda veterannarın aralarında. Yarışmaklarda pay aldı Moldova toplumunnan gagauz sportçusu, şannı trener Pötr Kuru, angısı kazandı Evropa çempionu titulunu. Gagauziyanın hem Moldovanın şannı trenerı dzüdo hem sambo uurunda Pötr Kuru pay aldı 100 kilalık kategoriyada. O geçirdi üç güreş, angılarını taradı. Üçüncü güreşi ilk er için ipon çalımınnan taradı konkurentını Almaniyadan. Karşıtlan taa ileri buluşmadı, onun için koydu bütün kuvedini, da kazandı çempion titulunu.  Yarışmaklarda pay aldılar sportçular 36 devlettän. “Yarışmaklar  geçtilär üüsek uurda, hepsi çempionnar güreştilär , geçirip üçär-dördär güreş, taradılar kendi konkurentlarını, da kazandılar ilk…

Nikolay Grahmez kazandı Evropanın bronza ödülünü

Baba marta ayın çeketmesindä Bulgariyanın Plovdiv kasabasında geçti Ervopa çempionatı üç olimpik  güreş soylarında: sebest, grek-rim  hem kızların aralarında.  Bu yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Güreşçilerimiz kazandılar altın, gümüş hem bronza ödüllerini.  Topluma girdilär Gagauziyanın  iki sportçusu. Nikolay Grahmez oldu  Evropanın bronza ödülcüsü.  Onu kutladılar sport  liţeyindä, neredä Nikolay üürendi hem hazırlandı yarışmaklara. Çempionattan döndüynän, Nikolay Grahmezı yortulu karşıladılar Komrat sport liţeyindä. O başardı bu üürenmäk kurumunu da oldu örnek gelecek çempionnarına, erlem ii ürenärsäydilär hem çok hazırlanarsaydılar, sade ozaman var nicä kalkmaa şannı pyedestala. Kendi sport yolunu Nikolay çeketti Kongaz küüyün sport zalında, soram ilierletti üürenmeyi sport liţeyindä.…