Evropa Çempionunu grepplingta Aleksandr Romanovu evdä şannı karşıladılar

Evropa çempionunu grepplingta Aleksandr Romanovu  kutladılar altın ödülün kazanmasınnan onun dostları, yakındakları hem  sport  üüretim kurumnarın üürenicileri. Onnar karşıladılar onu bayraklarlan hem en sıcak laflarlan. Yarışmaklar geçtilär Vengriyada. 

Evropa çempionu grepplingta Aleksandr Romanov pay aldı yarışmaklarda Moldovanın toplu takımında, angısına girdi dört sportçu.

Geçän yıl Aleksandr bu çempionatta kazandı üçüncü eri, bu yıl sa o aldı çempion titulunu. Bu enseyiş için o koydu bütün kuvedini da taradı dört buluşmakta kendi konkurentlarını, angılarınnan taa ileri vardı buluştuu martta, da bilärdi onnarın yufka erlerini.

Karşıladılar Romanovu nicä çempionu bayraklarlan hem çiçeklärlän. Nicä söledi   sportçu, taramak verildi diil kolay.

“Finalda güreştim geçän yılın Evropa çempionatın triumfatorunnan Poloniyadan Pivovarskiylän . O pek anılmış greppling dünnesindä hem pek kaavi konkurent . Biz onnan hep karşı geldik 2019 yılda  bronza ödülü için güreşmektä. Ozaman bän onu taradım  sayılan  7-4, ama  bu sefer  finalda onu taradım  sayılan 6-0. Bän kullandım maasus priyömu, da hızlı onu taradım”, — annattı çempion.

Aleksandr  Romanovun  güreşmesini siirettilär genç olannar. Uşakların laflarına görä, onnar hodullanȇrlar, ani bizdä Gagauziyada var kimdän örnek almaa. Onnar hodullanȇrlar, ani devlet hem regionun bayraa kaldırılȇr halklararası arenada.

“Toplandı çocuklar, komanda, da çıktık tutturmaa. Bän halızdän hodullanȇrım çocuklarlan, ani burada toplandı bukadar kişi”.

 

“Kultamaa geldik bizim trenerı, onun taraması için  Evropa çempionatında. Savaşacez nicä o, pay almaa bölä yarışmaklarda hem hodullanȇrız, ani o bizim trener”.

 

“Biz hodullanȇrız Aleksandr Romanovlan, ani o oldu Evropa çempionu. Siirettik, tutturduk onu taramakları için”.

Ȇkranın öbür tarafında siiretti  hem düşündü Aleksandr için onun yakınnarı.  Onnar hodulanȇrlar olanın pay almasınnan bölä üüsek yarışmaklarda. Sportçunun bobası Anatoliy Romanov nışannadı, ani çocuklar ikisi dä taa küçüktän onnan bilä zalda sınış edärdilär.

“Verdim onnara güreşmäk becermeklerini,  zerä kendim bu sportlan zanaatlanȇrım. Benim iki oolum da güreştilär küçüktän. Sorarsaydınız  onnara, nezaman geldilär zala, sölämeyeceklär. Onnar büüdülär bu sportta”, — annattı Anatoliy Romanov.

Karşıladılar  Evropa tarayıcısını  diil sade gençlär, ama  cümnä  aktivistleri dä, angıları sayȇrlar, ani üüsek becermeklär için devlet lääzım yardım etsin sportçulara, bakmadaan angı sport uurunda taramaklar.

Aleksandr  çeketti kendi  yolunu sportta  serbest güreşmesindän. Büün yok güreş çeşiti, angısında o pay almadı. Soruşa, angısını taa deneyceydi — paraşut sportunu cuvabını verdi. İlk kendi taramasını tutmȇȇr aklında, ama taratmayı tutȇr, çünkü o pek büük acıydı.

“2010 yılda  Evropa çempionatında gençlerin aralarında benim dostumnam Ukrainadan üçüncü er için güreştim. Da ozaman ilk eri davacılar verdilär ona, bilärkänä, ani ödül benim cöbümdä. Aldılar. Da bu beni psihika uurundan kırdı. Geldim evä, da istärdim brakmaa. Ama gittim ileri”, — getirer aklına çempion Aleksandr  Romanov.

Bir-iki gündän sora sportçu uçȇr Amerikaya, neredä pay alacek sıradakı UFS urunda güreşmedä. O geçecek çiçek ayın 23 — dä. Geçmiş güreşmeklär olmadı, zerä Aleksandr yaralandıydı.
Источник grt.md
237

İlgili statyalar

Gagauziyanın başkanı kutladı sportçuları eni enseyişlärlän halklararası uurunda

Çiçek ayın 5 dä Gagauziyanın başkanı  kutladı  gagauz sportçularını  hem onnarın  trenerlarını üüsek çıkışları için  sport uurunda.  Nikolay Grahmez baba marta ayında iki keret oldu  Evropa serbest güreşmesindä çempionatın bronza ödülcüsü. Aleksandr Romanov — Evropa çempionu grepplingta. Gagauziyanın Başkanı  İrina Vlah  sıradakı keret şükür etti  Evropa  greppling çempionatın taraycısını  Aleksandr Romanovu hem ikili bronza ödülcüsünü Evropa uurunda Nikolay Grahmezı üüsek becermeklär için hem baaşladı onnara diplomnarı. Regionun başı urguladı, ani sportçular üüsek uurda tanıttırdılar devleti, pay alıp Evropa çempionatlarında. “Taramak- bu komandalık iş. Siz annȇrsınız te o insannarın paasını, kim sizä yardım eder sport karyeranızın her bir adımında, da siz…

Gagauziyadan şannı trener Pötr Kuru oldu Evropa çempionu dzüdo uurunda

Kirez (iyün) ayın ikisindän Greţıyada Krit adasında İraklion kasabasında geçer Evropa çempionatı dzüdo uurunda veterannarın aralarında. Yarışmaklarda pay aldı Moldova toplumunnan gagauz sportçusu, şannı trener Pötr Kuru, angısı kazandı Evropa çempionu titulunu. Gagauziyanın hem Moldovanın şannı trenerı dzüdo hem sambo uurunda Pötr Kuru pay aldı 100 kilalık kategoriyada. O geçirdi üç güreş, angılarını taradı. Üçüncü güreşi ilk er için ipon çalımınnan taradı konkurentını Almaniyadan. Karşıtlan taa ileri buluşmadı, onun için koydu bütün kuvedini, da kazandı çempion titulunu.  Yarışmaklarda pay aldılar sportçular 36 devlettän. “Yarışmaklar  geçtilär üüsek uurda, hepsi çempionnar güreştilär , geçirip üçär-dördär güreş, taradılar kendi konkurentlarını, da kazandılar ilk…

Düüşçü Aleksandr Romanov hem onun treneri ödüllendilär başkannan

Komratlı düüşçü Aleksandr Romanov, angısı taradı UFS turnirindä, ödüllendi başkanın gramotasınnan avtonomiyanın başından İrinaylan Vlah. Regionun başı buluştu Aleksandr Romanovlan hem onun trenerınnan Eduardlan Kösä.   Avtonomiyanın başı İrina Vlah  şükür etti Aleksandr Romanovu hem Ȇduardı Kösä büük başarları için nışannayıp, ani bölä çıkışlar kazanılȇrlar sade kendi teerinnän. İrina Vlah verdi sportçulara gramotaları. Aleksandr bir aydan zeedä bulundu Amerikada, geçirdi sınışları ki taa becerikli  hazırlanmaa düüşlerä.  Onnar getirdi ii çıkışlara. Kendi konkurentın düüşlerini o üürendi ilerdän, da ölä hazırlandı, ki almaa esaba onun hepsi priömlarını. Trener  Ȇduard Kösä  nışannadı, ani onun terbiedoleni pek kaavi düüştü hem başardı koyulmuş onun önündä davada. Gagauz düüşçüsü Aleksandr Romanov  taradı  kendi…

Video: Gagauziyanın sambo güreşçileri getirdilär gümüş ödülü Dünnä çempionatından

Dünnä çempionatı sambo güreşindä  geçti Greţiyada Saloniki kasabasında. Yarışmaklarda pay aldılar Komrat dolayın  sport okulundan göreşçilär:  Aleksandr Nedu kazandı gümüş ödülünü, Darya  Vlah hem Daniil Zahariya kalkınamadılar şannı pyedestalın basamaana, ama gösterdilär kaavi güreşi. Dünnä çempionatında 71 kilalık güreşçi Aleksandr Nedu geçirdi üç güreş da taradı karşındakı sportsmenneri Bulgariyadan, Serbiyadan hem İzraildän da çıktı finala. Güreş Rusiyanın sportçusunnan kızgındı hem görümnü. Kaavi güreştä ikisi dä sambistlär  kablettilär  bir türlü puan, ama davacıların kararınnan taramayı verdilär rusiyadakı  sportçuya.  Bizim Aleksandr Nedu oldu Dünnä yarışmakların  gümüş prizöru. Geçän yıl Dünnä yarışmaklarında Aleksandr kazandı üçüncü eri. Trenerlär umutlanȇrlar, ani onnarın trebiedilenneri gelän yıla alacȇklar altını Dünnänın en üüsek yarışmaklarında.  Ternerlerin laflarına görä…

Video: Aleksandr Romanov annattı nicä ensedi Djared Vanderayı

A.Romanov  Djared Vanderlan düüştä ensedi. Turnir UFS Vegas 39 hem düüşün 2-ci raundunda başarıldı. Moldovanın güreşçisi Aleksandr  Romanov  karışık güreş stilinnän anılȇr, bitki vakıt UFS kurumunda en aar kategoriyada pay alȇr. Bu düüş  Romanova deyni oldu 15-ci hem 4-cü UFS uurunda. Düüş 10 minutta tehnika nokautunnan başarıldı. ALEKSANDR ROMANOV, karışık stildä güreşçi: «İlkin pek duyguluydum, başta bakındık  konkurentin hazırlılık uuruna, tehnikalarına. Biz pek çok hazırlandık bu düüşä. Üürendik çok eni urmak tehnikalarını. Sanȇȇrım, ani kim şindiyädän siyretti, esap aldı, ani bu düüş biraz ayırıldı. En ilkin bän ayakça düüştüm sora yatıkçaya geçtim». Aleksandr annattı, ani herbir düüş kendiycesinä zoor. Pek çok çekiler diil…