Gagauziyanın sportçuları başarları için 2021 yılda ödüllendilär

Sportçuları ödüllemäk şannı toplantısı Başküüdä geçti. 2021 yılın başarları için Evropa, dünnä, hem devlet çempionatların tarayıcılarına diplomalar hem para verildi.

Geçän 2021  yıl pek zengindi ödüllerä, angılarını kazandılar bizim sportçularımız türlü sport uurlarında.  Diil bir keret  bizim  serbest güreşcilerimiz, sambistlär, aar atletikacılar, şaşki oyuncäları, boksörlar kaldırdılar devletin bayraanı halklararası arenalarda.

Bizim çempionumuz boks uurunda İlie Argatu, halklararası çempionatında  şaşki çempionu Eva İrigina, Nikolay Grahmez  serbest güreşmesindä çok keret Evropa hem devlet  prizöru oldu,  Darya Vlah sambo uurunda çempion, Födor Kazanjı tatayıcı muay-tay düüşündä. Üüsek çıkışlar aar atletikada da var.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah  ödülledi  diplomalarlan hem premiyalarlan Evropa hem dünnä yarışmaklarında tarayıcıları.  O urguladı, ani taramaklar kabledilmeerlär bir gündä, ama  onnara deyni  hazırlanmak gider  aylarlan.

Üüsek uurda voleybol,  basketbol, futbol devlet yarışmaklarında kendilerini  gösterdilär  türlü komandalar.  Gençlik hem sport bakanıın başı  Sergey Staoyanoglo  nışannadı diil sade  sportçuların  becermeklerini, ama trenerları da.

Sportçuların ödüllenmesi adet oldu, neçin ki çoyu onnardan diil ilk keret kablederlär diplomnarı. Kimä sä geçän yıl  pek iidi, kimä sa  zordu.  Kim sa istärdi kazanmaa altın ödülü, kimä sä  gümüş  ilk  ödüldü.

Birdän taramak olmayaceydı, erlem  sportçular koymasaydılar kuvedini hem yapmasaydılar hergünkü sınışları. Bu iş için lääzım profesional uzmannar. Trenerlar koyȇrlar  bütün kuvedini hem canını ki terbi etmää  esaplı  uşakları hem becerikli sportçuları.

Bakmadaan ona, ani 2022 yıl sade başlȇȇr, Gagauziyanın sportçularında var üüsek ödüllär boks, serbest güreşmesindä, hem muay-tay Evropa hem devlet çempionatlarından .

Nışannayacez , ani  ödüllenmektän sora bizim iki sportçumuz Nukolay Grahmez hem Aleksandr Romanov gittilär serbest güreşmesindä hem greppling Evropa çempionatlarına. Bekleriz bizim çocuklarımızı üüsek ödüllärlän.

Foto preview bașkanın facebook sayfasından
Источник grt.md
342

İlgili statyalar

Gagauziyanın başkanı kutladı sportçuları eni enseyişlärlän halklararası uurunda

Çiçek ayın 5 dä Gagauziyanın başkanı  kutladı  gagauz sportçularını  hem onnarın  trenerlarını üüsek çıkışları için  sport uurunda.  Nikolay Grahmez baba marta ayında iki keret oldu  Evropa serbest güreşmesindä çempionatın bronza ödülcüsü. Aleksandr Romanov — Evropa çempionu grepplingta. Gagauziyanın Başkanı  İrina Vlah  sıradakı keret şükür etti  Evropa  greppling çempionatın taraycısını  Aleksandr Romanovu hem ikili bronza ödülcüsünü Evropa uurunda Nikolay Grahmezı üüsek becermeklär için hem baaşladı onnara diplomnarı. Regionun başı urguladı, ani sportçular üüsek uurda tanıttırdılar devleti, pay alıp Evropa çempionatlarında. “Taramak- bu komandalık iş. Siz annȇrsınız te o insannarın paasını, kim sizä yardım eder sport karyeranızın her bir adımında, da siz…

EVROPA YARIŞMAKLARINDAN BRONZ ÖDÜLÜ

Çiçek ayın 11-dän-21 dan Bulgariyada Sofiya kasabasında geçti  Evropa boks  çempionatı. Yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Ona  girdi Komrat  sport liţeyın  terbiedeni İlie Argatu. O oldu  Evropanın  bronz ödülcüsü. Moldovayı  Evropa boks  çempionatında   tanıttırdılar 13 sportçu, angılarından birisi kızdı. Devletin toplumu kazandı  bir   gümüş hem bir bronz ödüllerini.  Gagauziyadan boksör  İlie Argatu oldu Evropa yarışmakların  broz  ödülcüsü. İLİE ARGATU Evropa  çempionatın  bronz ödülcüsü. Boksörun trenerı Şerali Turgunov  nışannadı, ani onun terbiedeni  üüsek uurda  tanıttırdı regionu  hem sport liţeyı yarışmaklarda. Hepsi düüşleri geçirdi kızgın hem meraklı. ŞERALİ TURGUNOV  boks trenerı: “Bronz ödüllerini kazandılar İlie Argatu, Nikolay Burdüja, Yanış Karavan oldu …

ÖDÜLLÄR DEVLET YARIŞMAKLARINDAN

Çiçek ayı pek becerikliydi  Komrat dolayı  sport okulun  sportçularına. Onnar pay aldılar  devlet uurunda yarışmaklarında  da kazandılar  ilk erlerini. Getirdilär  regionun  kumbarasına altın,  gümüş hem  bronz   ödüllerini. Şindi uşaklar sıkı hazırlanȇrlar  Gagauziyanın açık çempionatına dzüdo güreşmesindä. Söleerlär , taramak olmȇȇr kolay, erlem konkurent taa  taa kaavi  hem becerikli. Ama bu diil  Pötr Kurunun  sportçuları  için. Onnar üüsek uurda  tanıttırdılar regionu  devlet yarışmaklarında hem federaţıyaların kuboklarında sambo  hem dzüdo çempionatlarında.  Sportçular getirdilär iki ilk eri dzüdo yarışmaklarından,   ikinci hem  üçüncü erleri üç yarışmaktan. Sıradakı keret Darya Vlah  geçirdi üüsek uurda güreşmeleri da ipon priyömunnan taradı finalda kendi konkurentını. Kalanı da  hep…

Video: Gagauziyanın sambo güreşçileri getirdilär gümüş ödülü Dünnä çempionatından

Dünnä çempionatı sambo güreşindä  geçti Greţiyada Saloniki kasabasında. Yarışmaklarda pay aldılar Komrat dolayın  sport okulundan göreşçilär:  Aleksandr Nedu kazandı gümüş ödülünü, Darya  Vlah hem Daniil Zahariya kalkınamadılar şannı pyedestalın basamaana, ama gösterdilär kaavi güreşi. Dünnä çempionatında 71 kilalık güreşçi Aleksandr Nedu geçirdi üç güreş da taradı karşındakı sportsmenneri Bulgariyadan, Serbiyadan hem İzraildän da çıktı finala. Güreş Rusiyanın sportçusunnan kızgındı hem görümnü. Kaavi güreştä ikisi dä sambistlär  kablettilär  bir türlü puan, ama davacıların kararınnan taramayı verdilär rusiyadakı  sportçuya.  Bizim Aleksandr Nedu oldu Dünnä yarışmakların  gümüş prizöru. Geçän yıl Dünnä yarışmaklarında Aleksandr kazandı üçüncü eri. Trenerlär umutlanȇrlar, ani onnarın trebiedilenneri gelän yıla alacȇklar altını Dünnänın en üüsek yarışmaklarında.  Ternerlerin laflarına görä…

Gagauziyanın trenerları ustalıını üüseltmäk için sertifikatları kablettilär

Türlü iştä hem zanaatta  her keret lääzım  nesä eni üürenmää da durmamaa erindä. Onun için trenerlara deyni  üç yılda bir keret geçirerlär üürenmäk  kurslarını. 62 terbiedici bütün Gagauziyadan kablettilär sertifikatları kendi iş uurunu kaldırmaa deyni. Bir ayın içindä Gagauziyanın trenerlarına Moldovanın sport universiteti geçirdi  üürenmäk kurslarını. Onnara  hazırladılar  teoriya hem praktika derslerini, annattılar  sınışların geçirmesinin  eni metodlarını, nicä psihologiya tarafından hazırlamaa  sportçuları hem başka önemli işleri. Trenerların laflarına görä , bölä uurda kurslar vererlär kolaylık gitmää vakıtlan  bir uurda da taa üüsek uurda geçirmää  sınışları. Çoyu trenerlar  sayȇrlar, ani nekadar insan yaşȇȇr hep üürener, neçinki şindi zor tutmaa uşakları zalda.…