EVROPA YARIŞMAKLARINDAN BRONZ ÖDÜLÜ

Çiçek ayın 11-dän-21 dan Bulgariyada Sofiya kasabasında geçti  Evropa boks  çempionatı. Yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Ona  girdi Komrat  sport liţeyın  terbiedeni İlie Argatu. O oldu  Evropanın  bronz ödülcüsü.

Moldovayı  Evropa boks  çempionatında   tanıttırdılar 13 sportçu, angılarından birisi kızdı. Devletin toplumu kazandı  bir   gümüş hem bir bronz ödüllerini.  Gagauziyadan boksör  İlie Argatu oldu Evropa yarışmakların  broz  ödülcüsü.

İLİE ARGATU Evropa  çempionatın  bronz ödülcüsü.

Boksörun trenerı Şerali Turgunov  nışannadı, ani onun terbiedeni  üüsek uurda  tanıttırdı regionu  hem sport liţeyı yarışmaklarda. Hepsi düüşleri geçirdi kızgın hem meraklı.

ŞERALİ TURGUNOV  boks trenerı:

“Bronz ödüllerini kazandılar İlie Argatu, Nikolay Burdüja, Yanış Karavan oldu  gümüş ödülcüsü.”

İlie Argatu kazandı  bronz ödülünü, çünkü   çok vakıt hastaydı. O etiştirämedi bütündän geçirmää sınışları, sade 15 gün hazırlandı, nışannadı Şerali Turgunov. Ama gösterip karakterini o kazandı üçüncü eri.

ŞERALİ TURGUNOV  boks trenerı:

“Taktika uurunda o ii geçirdi güreşleri, dooru  yaptı onnarı,   onunnan gitti trener  Marat Turgunov. O pek becerikli trener, da verdi dooru nasaatları. Bir ne bizi köstekledio,  ani  hazırlanmak planı yapılmadı bütündän hastalık için. O az hazırlandı.

Şindi İlie Argatu  ileri dooru sıkı hazırlanacek ki pay almaa dünnä yarışmaklarında, angıları geçeceklär  kasım ayında  İtaliyada. O sportçular, angıları kazanaceklar ilk erleri, kabledeceklär kvotaları olimpik oyunnarına.  Bu vakıdadan İlie Argatu  lääzım olacek pay alsın  bir-iki üüsek yarışmakta hem  sport toplantılarında.    Trener nışannadı,   ani etişmeer finans gitmää   onnara.

ŞERALİ TURGUNOV  boks trenerı:

“Zor finans tarafından, zerä bizdä geçirilmeerlär toplantılar, onnarı geçirerlär başka devletlerdä, neredä  boks ilerleer. Ama finas tarafından  bizdä yok kolaylık pay almaa onnarda üüsek uurda.

Sport liţeyın terbiedeni İlie Argatu   diil bir keret  oldu Moldova  çempionu, Ervopa hem halklararası yarışmakların  ödülcüsü.
Источник grt.md
183

İlgili statyalar

Video: İlie Argatu Evropa çempionatında bronza ödülünü kazandı

Çernogoriyada, Budva kasabasında başarıldı  Evropa çempionatı boks sport çeşitindä gençlerin aralarında. O geçti  canavar ayın  14-dän-24 dän. Moldovanın komandası bu yıl Evropa yarışmaklarında  kazandı 5 bronz ödülü. Tarayıcıların aralarında gagauz sportçusu İlie Argatu. Moldovanın  5 sportçusu  çıktılar Evropa yarışmakların  boks uurunda yarım finalına. Onnarın aralarında – Komart kasabasının boks okulun  terbiedileni  İlie Argatu.  O geçirdi  iki güreşi, angılarını taradı. Finala karşı tarattı Armeniya devletindän sportçusuna Genriha Saharäna.  Butakım İlie Argatu oldu yarışmakların  bronz ödülcüsü. İLİE ARGATU, Evropa yarışmakların bronz ödülcüsü: “Bän üzülü kaldım, bän taradım bitki güreşi, da vermedilär bana  taramayı. Büün kaldım gücenikli. Bana deyni  nışandı, ani bän diildım hazır  nicä lääzımdı.…

Arzurum kasabasında getçi Evropa boks çempionatı üürenicilerin aralarında

Türkiya devletindä Arzurum kasabasında getçi Evropa boks çempionatı üürenicilerin aralarında 13-14 yaşında 28 devlettän.  Ringta kaavi düüşlerdä  kazanmaa deyni Evropa çempion  titulunu toplandılar en kaavi boksörlar. Moldovayı yarışmaklarda tanıttırdı 16 sportçu, edisi onardan Gagauziyadan. Tek bronz ödülünü  bizim  dvletin kumbarasına taradı  Komrat  regional sport okulun terbiedeni Kseniya Koronçuk. İlerleder temayı süjet. Bronz ödülünü  64 kilalık kategoriyasında bizim  devletin toplumuna  kazandı gagauz sportçusu Kseniya Koronçuk. Yarışmakların süresindä o üüsek uurda geçirdi iki düüşü. İlk  güreştä ringta buluştu konkurentlan  İrlandiyadan, angısını taradı. İkincidä karşı  karşıya geldi Türkiya boksörunnan. Nicä urguladı trener Kseniya gösterdi karakterını. Bitki düüştä ona biraz uymadı. ŞERALİ TURGUNOV  boks…

Ödüllerin üçünü dä kazandılar Komrattan genç boksörlar Moldova çempionatında

Belţı kasabasında  geçti Moldova boks çempionatı,  neredä  toplandılar  devletin en kaavi  sportçuları. Gagauziyayı tanıttırdılar sportçular üç dolaydan.  Ödülleri  getirdilär  regionun kumbarasına  Komrat kasabasının boksörları. Çadır hem Valkaneş sportçuları  kalkmadılar pyedistalın üüsek basamıına. Yakın 120 boksör-ünior dört günün içindä  götürdülär kızgın düüşleri hak için kalkmaa pyedistalın  üüsek basamaklarına da Moldovanın toplumunnan ceviz ayında güreşmää Evropa Çempionatın ödülleri için, yarışmak geçecek İtaliyada. Komandaların aralarında ilk eri kazandı  ringın çorbacıları Belţıı  toplumu, onnar kazandılar 12 ödül. İkinci erdä  bulunȇr Komrat  komandası. Sport liţeyın hem  uşak sport okulun  boksörları kazandılar 3 altın, 3 gümüş hem 3 bronz.  Nicä nışannadı  trener Şȇrali Turgunov,  çocuklar pay…

Nikolay Grahmez kazandı Evropanın bronza ödülünü

Baba marta ayın çeketmesindä Bulgariyanın Plovdiv kasabasında geçti Ervopa çempionatı üç olimpik  güreş soylarında: sebest, grek-rim  hem kızların aralarında.  Bu yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Güreşçilerimiz kazandılar altın, gümüş hem bronza ödüllerini.  Topluma girdilär Gagauziyanın  iki sportçusu. Nikolay Grahmez oldu  Evropanın bronza ödülcüsü.  Onu kutladılar sport  liţeyindä, neredä Nikolay üürendi hem hazırlandı yarışmaklara. Çempionattan döndüynän, Nikolay Grahmezı yortulu karşıladılar Komrat sport liţeyindä. O başardı bu üürenmäk kurumunu da oldu örnek gelecek çempionnarına, erlem ii ürenärsäydilär hem çok hazırlanarsaydılar, sade ozaman var nicä kalkmaa şannı pyedestala. Kendi sport yolunu Nikolay çeketti Kongaz küüyün sport zalında, soram ilierletti üürenmeyi sport liţeyindä.…

Gagauziyanın sportçuları başarları için 2021 yılda ödüllendilär

Sportçuları ödüllemäk şannı toplantısı Başküüdä geçti. 2021 yılın başarları için Evropa, dünnä, hem devlet çempionatların tarayıcılarına diplomalar hem para verildi. Geçän 2021  yıl pek zengindi ödüllerä, angılarını kazandılar bizim sportçularımız türlü sport uurlarında.  Diil bir keret  bizim  serbest güreşcilerimiz, sambistlär, aar atletikacılar, şaşki oyuncäları, boksörlar kaldırdılar devletin bayraanı halklararası arenalarda. Bizim çempionumuz boks uurunda İlie Argatu, halklararası çempionatında  şaşki çempionu Eva İrigina, Nikolay Grahmez  serbest güreşmesindä çok keret Evropa hem devlet  prizöru oldu,  Darya Vlah sambo uurunda çempion, Födor Kazanjı tatayıcı muay-tay düüşündä. Üüsek çıkışlar aar atletikada da var. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah  ödülledi  diplomalarlan hem premiyalarlan Evropa hem dünnä…