Ödüllerin üçünü dä kazandılar Komrattan genç boksörlar Moldova çempionatında

Belţı kasabasında  geçti Moldova boks çempionatı,  neredä  toplandılar  devletin en kaavi  sportçuları. Gagauziyayı tanıttırdılar sportçular üç dolaydan.  Ödülleri  getirdilär  regionun kumbarasına  Komrat kasabasının boksörları. Çadır hem Valkaneş sportçuları  kalkmadılar pyedistalın üüsek basamıına.

Yakın 120 boksör-ünior dört günün içindä  götürdülär kızgın düüşleri hak için kalkmaa pyedistalın  üüsek basamaklarına da Moldovanın toplumunnan ceviz ayında güreşmää Evropa Çempionatın ödülleri için, yarışmak geçecek İtaliyada. Komandaların aralarında ilk eri kazandı  ringın çorbacıları Belţıı  toplumu, onnar kazandılar 12 ödül. İkinci erdä  bulunȇr Komrat  komandası. Sport liţeyın hem  uşak sport okulun  boksörları kazandılar 3 altın, 3 gümüş hem 3 bronz.  Nicä nışannadı  trener Şȇrali Turgunov,  çocuklar pay aldılar yarışmaklarda üüsek uurda da çoyu   hızlı taradılar kendi konkurentlarını. Ringta düüşlär kaaviydi hem kızgındı.

Altın ödülleri kazandılar  çempionatta  Ruslan Kasap 63  kilada, Pavel Zadorojnük  75 kilada hem Grigoriy Kiräkov 80 yukarı kilalık kategoriyada.  Çocukların laflarına görä , düüşlär  zordular hem  yufka konkurent  ringta yoktu.

Çoyu  sportçulara etişmedi becermek  ki taramaa kendi konkurentlarını, okadarke bunda onnar durgunmayaceklar da gideceklär ileri, ki olmaa ilk söledilär boksörlar.

Komrat uşak sport okulun  trenerı Valeriy Sırbu  nışannadı, ani uşaklar üüsek uurda  geçirdilär düüşlerini  da yaptılar koyulmuş davaaları. Bütündän Komradın komandası gösterdi, ani boks ilerleer, terbiedennär da hazırlȇrlar Evropanın hem Dünnä çempionnarını.

Devletin çempionatı  belli etti, angı boksörlar  devlettän hem Gagauziyadan gideceklär Evropa yarışmaklarına  ceviz ayın 23-dä  İtaliyaya. İlerdä uşaklarda  çok saatlık sınışlar   hem onnar lääzım  aarasınnar  finans gitmää deyni  çempionata.
Источник grt.md
473

İlgili statyalar

Gagauziyadan genç sambo güreşçileri Moldova çempionnarı oldular

Kirez ayın 30-dan  orak ayın 2-dän  Kauşanı kasabasında  geçti  Moldova uniorların hem gençlerin aralarında sambo çempionatı.  Gagauziyayı tanıttılar  sportçular Komrattan, Çeşmäküüdän hem Kazayaktan. Sambocular getirdilär regionun kumbarasına beş altın ödül. Devletin uniorların hem gençlerin aralarında sambo çempionatında  Pötr Kurunun  terbiedilenneri  kazandılar üç  altın ödül. Devletin  çempionnarı oldular  Komrat  komandanın liderları, angıları diil bir yıl  kazanȇrlar bu titulu.  İki altın kazandı Darya Vlah , angısı  geçirdi  hepsi güreşleri üüsek uurda brakmayıp konkurentlara şansları taramaa. Aleksandr Nedu  hep ölä oldu devletin çempionu.  Geçirip  kızgın  güreşleri, braktı geerdä kendi konkurentlarını da türlü   çalımnarı yapıp  kalktı pyedistalın üüsek basamaana.  Trenerın Pötr Kurunun laflarına görä…

Gagauziyada geçer Moldova boks çempionatı

Komratta başladi 17-18 yaşında gençlerin aralarında Moldova boks çempionatı. O topladı devletin en kaavi sportçularını. 100 pay alandan zeedä  beş günün içindä belli edeceklär en kaavileri. Sportçular tanıttıracȇklar  devletimizi Evropa yarışmaklarında. İkincilää Komrat kasabası kableder devletin en kaavi boks sportçularını. Ringta  karşı karşıya geldilär diil sade ilk sefer pay alannar, ama te onnar da, kimdä var çempion titulu. Ringta güreşlär kızgın hem meraklı geçtilär. Çoyu başarldılar nokautlan hem nokdaunnan. Çocukların laflarına görä yarışmaklar üüsek uurda geçerlär. Gagauziyayı gençlerin arasında tanıttırȇr boksörlar Komrat hem çadır Sport okullarından. Trenerların laflarına görä, ringta geçerlär kaavi güreşlär, çünkü çoyu sportçular diil bir keret kazandılar…

EVROPA YARIŞMAKLARINDAN BRONZ ÖDÜLÜ

Çiçek ayın 11-dän-21 dan Bulgariyada Sofiya kasabasında geçti  Evropa boks  çempionatı. Yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Ona  girdi Komrat  sport liţeyın  terbiedeni İlie Argatu. O oldu  Evropanın  bronz ödülcüsü. Moldovayı  Evropa boks  çempionatında   tanıttırdılar 13 sportçu, angılarından birisi kızdı. Devletin toplumu kazandı  bir   gümüş hem bir bronz ödüllerini.  Gagauziyadan boksör  İlie Argatu oldu Evropa yarışmakların  broz  ödülcüsü. İLİE ARGATU Evropa  çempionatın  bronz ödülcüsü. Boksörun trenerı Şerali Turgunov  nışannadı, ani onun terbiedeni  üüsek uurda  tanıttırdı regionu  hem sport liţeyı yarışmaklarda. Hepsi düüşleri geçirdi kızgın hem meraklı. ŞERALİ TURGUNOV  boks trenerı: “Bronz ödüllerini kazandılar İlie Argatu, Nikolay Burdüja, Yanış Karavan oldu …

Gagauz güreşçilär kazandılar Balkan oyunnarında ödülleri

Harman ayın çeketmesindä Turkiya devletindä Yalova kasabasında  geçtilär uşakların aralarında serbest güreşmesi edinci Balkan oyunnarı.  Onnarda  pay aldı Moldovanın üülen tarafından komandası, angısına girdi  7 güreşçi  Gagauziyadan hem  Tarakliyadan. Sportçular getirdilär  komandaların kumbarasına 7 ödül.  Komrat muniţıpal sport okulun  üç güreşçisi getirdilär Blkan oyunnarından, angıları geçtilär Türkiyada, üç  ödül. Altın kazandı 41 kilalık kategoriyada Pavel Mavrodi. O üüsek uurda geçirdi güreşleri, brakmayıp konkurentlarına şans taramaa.  İkinci oldu  Nikita Yakimov 44 kilalık kategoriyada, angısı geçirdi  üç güreş da ilk er için tarattı konkurenta Makedoniyadan. Bronz ödülcüsü oldu  Renat Arnaut. Trenerın Evgeniy Nedälkonun laflarına görä, çocuklar geçirdilär güreşleri üüsek uurda hem gösterdilär,…

Komradın genç boksörları Moldova çempionatında 4 ödül kazandılar

Kirez ayın 13 – 17 – dän Orgeev kasabasında geçti Moldova boks çempionatı  13 – 14 yaşında üürenicilerin araralarında. Yarışmalarda pay aldı 14 sportçu Komrattakı uşak  sport okulundan. Nesoy çıkışlarlan döndülär geeri avtonomiyanın boksörları, üürendi Polina Barbova. Dört günün içindä geçirildi gözäl yarışmalar çempion adını kazanmak için, hem da belli etmää Gagauziyayı Evropanın çempionatında, angısı geçecek avgust ayında Türkiya devletindä. Komrat uşak sport okulundan çempionatta pay aldılar 14 böksör, dördü angılarından getirdilär iki altın hem da iki gümüş ödülleri, haberledi  boks  trenerı  Valeriy Sırbu.  «Sergey  Zlatov kazandı ilk eri 57 kilada, İvan Arnaut kazandı ilk eri 60 kilada, Moldova  viţe…