Bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın okulları hem yaslaları kablettilär eni tehnikayı

Bulgar üüredicilerin asoţiaţıyası taradı proekti, angısına görä bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın üüretim kurumnarı kablettilär eni tehnikayı. Bulgariyanın dış işleri bakannıı verdi 13  bin  595  evro ki bu okullar için satın alınsın  21  notebook.  Gagauziyanın üüretim kurumnarı artık 10 parça kablettilär. Komrattakı N. Tretyakov  adına  liţeyi  başladı  eni  tehnikayı kendi  işindä  kullanmaa.

Zamandaş  üüretim  sistemasına  görä  herbir  üüredici  ister — istemäz  kendi  işindä  modern avadannıkları lääzım kullansın. Eni notebook  ilinnedecek üüredicinin işini  hem  meraklandıracȇk uşakları keyflän üürenmää  bulgar  dilini, sayȇr  N. Tretyakov adına liţeyin başı Polina Pıntä.

«Büün biz annȇȇrız, ani  lääzım  bu günä görä zamandaş dersleri hazırlayalım. Esap aldık, ani uşaklar eni bilgileri taa islää  aklında tutêrlar, açan  kullanȇrız  IT tehnologiyaları. Bizim da işimiz taa ilinnener. Var nicä evdä raat işleyelim, fleşkada eni dersi getirdik, gösterdik. Taa az vakıt harcȇȇrız», — anattı Polina Pıntä.

Liţeyin 4-cü  klasta üürenän uşakalar nışannadılar, ani beenerlär, açan derslerdä  üüredici gösterer prezintaţiyaları hem videoları, ozaman  onnar  taa  ii annȇȇrlar  dili. Derslär da taa meraklı hem faydalı geçerlär.

«Bän beenerim bizim bulgar dili derslerini. Şindi  taa  çok  prezentaţiya  bizä  göstereceklär. Bölä  taa  islää bulgar dilini bilecez».

 

«Biz klas ortaklarımnan severiz bölä dersleri, açan  bizä  göstererlär videoları  hem  prezentaţiyaları».

 

«Bizim derslerimiz olacȇklar hem meraklı, hem dä bilgilendirici. Umutluyum, ani  şindi taa çok video hem  prezentaţiyaya görä  üürenecez».

Komrattakı  N. Tretyakov  adına  liţeyindä 188 uşak  üürener bulgar  dilini.  Üüretim kurumunda  1-ci klastan  12-ci klsadan bulgar  dili  grupaları  var. Yıl-yıldan isteyennerin  sayısı bulgar dilini Ana dilini olarak üürenmää zeedelener, nışann  liţeyin başı Polina Pıntä.

Avtor: M.Topal, video: F.Çakusta, montaj: A.Topal
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyanın 8 okulu üürenicilär için notebook-ları kablettilär

Avtonomiyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook kablettilär proektin çerçevesindä, angısını giriştirer Moldovada YMCA kurumu (Young Men’s Christian Association) barabar halklararası kompyüter yapan kompaniyasınnan. Moldovada YMCA kurumu (Genç insannar hristian asoţiaţiyası) barabar halklararası kompyüterlerı yapan  kurumunnan eni  proektä görä çalışmaa başladılar. Ona görä 5 bindän zeedä eni zamandaş kompyüterları Moldovanın  üüretim kurumnarına vereceklär. «Mutluyuz, ani  yakıştı  eni tehnikayı Gagauziyanın 8 üüretim kurumuna pay etmää. 160 notebook-tan zeedä  üüredicilär  kabledeceklär. Onnarın bütün paası  5 million leydän zeedä kurȇr», — açıkladı Dmitriy Roybu, Moldovada YMCA kurumun prezidenti. Gagauziyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook  kablettilär informatika kabinetlerinä. » Bu  kompyüterlar  bizim uşaklar için. Onnar…

Çadırda Pötr Kazmalı adına okulunda açıldı bulgar dili klassı

Hederlez ayın  24-dä Moldovada hem başka slavän devletlerindä  nışannȇȇrlar  Slavän yazısı gününü. Bu yortuda Çadırdakı Pötr Kazmalı  adına gimnaziyasında  Slavän yazısı günündä açıldı bulgar dili klassı. Slavän yazısı günündä anȇrlar Ayozlu Kirilı hem Mefodiyi, angıları  kurdular     slavän alfabetini.  Bu gün Çadır muniţipiyasında  Pötr Kazmalı  adına gimnaziyasında  eni bulgar  klassı açıldı  Bulgariya elçiliin  yardımınan. Gimnaziyanın  üürenicileri sevinerlär, ani  onnarda  olacek  kolaylık eni  klassta bulgar  dilini  üürenmää. Üüredicilär  nışannadılar, ani eni  klass  taa üüsek uura yardım  edecek  üürenmeyi kaldırmaa. «Bu klassta  var nicä üürensin 50 üreniciya kadar, burada üürener diil sade bulgarlar: ruslar, ukrainnär, moldvannar, angıları gagauz  dilini  bilmeerlär, gelerlär  bizä bulgar…

Franţiya Senatının azaları geldilär Gagauziyaya

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah karşıladı Franţiyanın büük elçisini Moldovada. Diplomat Avtonomiyaya Franţiya — Moldova grupanın başınnan hem senatorunnan geldi. Büük elçi Grȇm Pol seftä Gagauziyaya geldi. İrina Vlah nışannadı, ani ii olacȇydı eer iki devletin parlamentlerin aralarında iş  baalantıları  kurulsaydı. Gagauziyanın Başkanı  hem  Franţiyanın  büük elçisi  Mihay Eminesku liţeyinä  gittilär. Üüretim kurumun öndercisi barabar üüredicilärlän hem üürenicilärlän musaafirleri  tanıştırdılar  franţuz  dilini üürenmäk proţesinnän. «Büün biz  urokta pay aldık. Şükür ederim üüredicileri onnarın  zaameti  için. Saa ol deerim üürenicilerä, ani  onnar  isteerlär  üürenmää  kendi  dilindän kaarä  yabancı dilleri dä . Bilerim, ani  bizim uşakların geleceyi  ii  olacȇk», — açıkladı inanını İrina…

Valkaneş Doljnenko adına liţeyi kabletti uşakları Ukrainadan

Hergün  avtonomiyaya Ukrainadan  uşaklar  kendi  aylelerinnän gelerlär, kimi onnarın  arasından kendi  başına sınırı  geçerlär. Gözletmelerä  görä, onardan taa çoyu okullarda üürenerlär. Birkaç gün geeri onnar kendi Vatanında şkolaya gezärdilär, ama bir kıpımda hepsi diişildi, onnar zorlan  kendi  duuma erini braktılar. Gagauziyanın üüretim  kurumnarı vererlär kolaylıı bu uşaklara ilerletmää üürenmeyi. Valkaneş  kasabasının A.Doljnenko  adına  liţeyi  kabletti 9 uşaa. Onnar gelerlär okula sesleyici olarak. Nota onnara koymȇȇrlar. Uşaklar ana üüretim kurumnarın onlayn derslerini da var nicä seslesinnär. Ukrainda cenktän kaçan insannarın uşaklarını kablettilär Valkaneş kasabasında Aksenty Doljnenko adına liţeyinä. Onnar tez üüretim proţesinä katıldılar. Korkunçlu durumun beterinä Odessa kasabasında Aleksey hem onun…

Polşa elçisi Komratta N. Tretyakov adına  liţeyinä uuradı. Burada Polşanın yardımınan kuruldu sport meydanı

Gaguziya Başkanı İrina Vlah hem Polşanın büük elçisi Moldovada Tomaş  Kobzdey  Polşanın yardımınnan  başarılmış  proektlerin erindä  bulundular. Politikacılar  N. Tretyakov adına  liţeyinä musaafirlää gittilär. Liţeydä Solidarity  fund  fondunnan sport  kompleksi  yapıldı. O verdi  kolaylık futbolu  bölgedä  ilerletmää  hem  sport derslerini  taa uygun yapmaa. Tretyakov adına liţeyindä eni zamandaş sport  meydannarı bir kaç  yıl geeri  yapıldılar. Ozaman, açan  «Çok türlü  funkţıyalı  sport  kompleksı» yapıldı. Bu  proekti  aslıya  çıkarmaa Polşanın fondu yardım etti. «Bizim  liţeydä  uşaklar severlär  sportlan zanaatlanmaa. Geçirlenerlär  türlü  yarışmalar,turnirlar. Bizim uşaklar kendilerini  üüsek  uurda göstererlär», — açıkladı liţeyin direktoru Polina Pıntä.  Sport dersin üüredicisi Nikolay  Sarioglo  nışannadı, ani uşakları…