Gagauziyanın 8 okulu üürenicilär için notebook-ları kablettilär

Avtonomiyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook kablettilär proektin çerçevesindä, angısını giriştirer Moldovada YMCA kurumu (Young Men’s Christian Association) barabar halklararası kompyüter yapan kompaniyasınnan.

Moldovada YMCA kurumu (Genç insannar hristian asoţiaţiyası) barabar halklararası kompyüterlerı yapan  kurumunnan eni  proektä görä çalışmaa başladılar. Ona görä 5 bindän zeedä eni zamandaş kompyüterları Moldovanın  üüretim kurumnarına vereceklär.

«Mutluyuz, ani  yakıştı  eni tehnikayı Gagauziyanın 8 üüretim kurumuna pay etmää. 160 notebook-tan zeedä  üüredicilär  kabledeceklär. Onnarın bütün paası  5 million leydän zeedä kurȇr», — açıkladı Dmitriy Roybu, Moldovada YMCA kurumun prezidenti.

Gagauziyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook  kablettilär informatika kabinetlerinä.

» Bu  kompyüterlar  bizim uşaklar için. Onnar eni, zamandaş. Saa ol deeriz hepsinä kim yardım eder» , — söledi Komrattakı S. Demirel adına gimnaziya-uşak başçasının başı Olga Tabakar.

Valkaneşteki A. Doljnenko adına liţeyin informatika kabinetindä sade  13  kompyüter var. Üüretim kurumunda klaslar büük 25-30 uşaadan. Herbirinä etmeer tehnika.

«Kararladı, ani bu  notebook-lar da hep  informatika  kabinetindä erleştirleneceklär. Bölä  herbir  uşaan kendi  kompyüteri  olacȇk. Üüretim proţesi dä  taa kaliteli olacȇk. Uşaklar da ekzamannerä  taa  islää hazırlanacȇklar», — nışannadı  liţeyin başı Larisa Bozbey.

Komrattakı  D. Mavrodi  adına liţeyin informatika üüredicisi  Dmitriy  Guç söledi, ani üüretim kurumunda planda var bilgilendirmäk merkezini açmaa, neredä uşaklar  serbest vakıdını var nicä olacek geçirsinnär yada derslerä hazırlansınnar. Bu  proekt  sade  fayda liţeyä  getirecek, nışannȇȇr  Dmitriy  Guç.

» Biz  isteriz  uşakların informaţıya tehnologiya bilgilerini  kaaviletmää. Uşaklar  bu zanaata çekilerlär. Ama derindän bilmeerlär ne lääzım yapmaa, üürenmää. Bizim daavamız onnarı dorutmaa, üüretmää hem terbitmää», — söledi üüredici.

YMCA kurumu Moldova — gençlerin baamsız, politikaylan diil baalı kurumu, angısı  2010-cu  yılda kuruldu.

Avtor: M.Topal, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu
Источник grt.md

İlgili statyalar

Bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın okulları hem yaslaları kablettilär eni tehnikayı

Bulgar üüredicilerin asoţiaţıyası taradı proekti, angısına görä bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın üüretim kurumnarı kablettilär eni tehnikayı. Bulgariyanın dış işleri bakannıı verdi 13  bin  595  evro ki bu okullar için satın alınsın  21  notebook.  Gagauziyanın üüretim kurumnarı artık 10 parça kablettilär. Komrattakı N. Tretyakov  adına  liţeyi  başladı  eni  tehnikayı kendi  işindä  kullanmaa. Zamandaş  üüretim  sistemasına  görä  herbir  üüredici  ister — istemäz  kendi  işindä  modern avadannıkları lääzım kullansın. Eni notebook  ilinnedecek üüredicinin işini  hem  meraklandıracȇk uşakları keyflän üürenmää  bulgar  dilini, sayȇr  N. Tretyakov adına liţeyin başı Polina Pıntä. «Büün biz annȇȇrız, ani  lääzım  bu günä görä zamandaş dersleri hazırlayalım. Esap aldık, ani…

Video: Gagauziyanın okulların diil hepsindä verildi sıcak

Avtonomiyanın  uşak başçalarına sıcak şansora verildi, ama liţeylär  hem  gimnaziyalar taa diil hepsi isıdılȇrlar. Onnardan sade 8-zi isıtmak sistemalarını çalıştırdılar, 38 -dä — diil. Normalara görä, klaslarda temperatura olmaz düşsün 18-20 gradustan aşaa. Komratta  şindiki  zaman Nikolay  Tretyakov   adına  liţeyi   canavar ayın  11-dän  isıdılȇr. Başka  üüretim  kurumnarında  katölları  alatlamȇȇrlar  çalıştırmaa, haberledi  Komrat isıtma sistemaları kurumun başı  Vadim Barbanägrȇ. «Kalan  liţeylär istämedilär  taa sıcak verelim. Kurumnarın başları söledilär, ani  onnarda sıcak,  da uşaklar  kısa  ennän  gezerlär. Ama  bän  bilerim, ani  onnarın üüretim kurumnarında  diil okadar  sıcak ,nekadar  onnar  söleerlär», — söledi o. Vadim Barbanägrȇ sayȇr, ani  üüretim kurumnarı  butakım  savaşȇrlar ekonomiya yapmaa. Biz danıştık D.Karaçoban  adına liţeyin  çorbacılık uurunda…

01 10 21 «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA» PROEKTİN ÇIKIŞLARI

Gagauziyanın üüretim baş bakannıın önemli taraflarının birisi — uşakları İT zanaantarın kabletmesinä hazırlamaa. Bu neetlän Gagauziya katıldı «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  progamasına. «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  programanın yardımınnan 2021-2022 ci üürenmäk yılında binnärlän üürenici bütün devlettä üürenäbileceklär İT tehnologiyalarınnan baalı zannatları. Gerçeklemää deyni bu neetleri, programada avtonomiyanın üüredicileri aktiv pay aldılar. «Sayȇrım ani bu pek önemli bir proekt. Bakarak proţentlerä, Gagauziyada taa çok üürenmäk kurumu programaya katıldılar, nekadar Moldovada. Burayı girdilär bizim en aktiv üüredicilerimiz informatika uurunda. Onnar çok eni kendilerinä deyni üürendilär.  Veb dizayn, sayt kurulması, mobil kolaylıkları, elektron intellekt- hepsini bunnarı onnar veräbileceklär bizim uşaklarımıza da.  İsteerim sölemää, ani ceviz…

Valkaneş Doljnenko adına liţeyi kabletti uşakları Ukrainadan

Hergün  avtonomiyaya Ukrainadan  uşaklar  kendi  aylelerinnän gelerlär, kimi onnarın  arasından kendi  başına sınırı  geçerlär. Gözletmelerä  görä, onardan taa çoyu okullarda üürenerlär. Birkaç gün geeri onnar kendi Vatanında şkolaya gezärdilär, ama bir kıpımda hepsi diişildi, onnar zorlan  kendi  duuma erini braktılar. Gagauziyanın üüretim  kurumnarı vererlär kolaylıı bu uşaklara ilerletmää üürenmeyi. Valkaneş  kasabasının A.Doljnenko  adına  liţeyi  kabletti 9 uşaa. Onnar gelerlär okula sesleyici olarak. Nota onnara koymȇȇrlar. Uşaklar ana üüretim kurumnarın onlayn derslerini da var nicä seslesinnär. Ukrainda cenktän kaçan insannarın uşaklarını kablettilär Valkaneş kasabasında Aksenty Doljnenko adına liţeyinä. Onnar tez üüretim proţesinä katıldılar. Korkunçlu durumun beterinä Odessa kasabasında Aleksey hem onun…

Suleyman Demirel adına gimnaziya – uşak başçası Komratta kutladı 5-ci yıldönümü

Hederlez ayın 25-dä Komrat muniţipiyasının S .Demirel adına gimnaziya — uşak başçası nışannadı beşinci yıldönümünü. Bakmadaan, ani geşti sade beş yıl, Komrat muniţipiyasının Suleyman Demirel adına uşak başçasını başardı çok uşak. Her  yıl üürenmäk kurumu hazırlȇȇr onnarı okula. Terbiyedilennerin sayısı da zeedelener. “Uşaklar-bizim çiçeklerimiz. Biz onnarı severiz, baaşlȇrız onnara gözellii. Seviniz onnarı, da cuvap olacek hep ölä sevgi onnarın tarafından,” — nışannadı S. Demirel  adına gimnaziya — uşak başçasının başı Olga Tabakar. «Erlem, okulda varsa maasus yortular, uşak başçasında her ay bizdä yortu. Gelin bizä erlem çanınız istärsedi sevinmelik», — söledi o. Komrat dolayın başı İvan Topal nışannadı, ani üürenmäk…