Çadırda Pötr Kazmalı adına okulunda açıldı bulgar dili klassı

Hederlez ayın  24-dä Moldovada hem başka slavän devletlerindä  nışannȇȇrlar  Slavän yazısı gününü. Bu yortuda Çadırdakı Pötr Kazmalı  adına gimnaziyasında  Slavän yazısı günündä açıldı bulgar dili klassı.

Slavän yazısı günündä anȇrlar Ayozlu Kirilı hem Mefodiyi, angıları  kurdular     slavän alfabetini.  Bu gün Çadır muniţipiyasında  Pötr Kazmalı  adına gimnaziyasında  eni bulgar  klassı açıldı  Bulgariya elçiliin  yardımınan. Gimnaziyanın  üürenicileri sevinerlär, ani  onnarda  olacek  kolaylık eni  klassta bulgar  dilini  üürenmää.

Üüredicilär  nışannadılar, ani eni  klass  taa üüsek uura yardım  edecek  üürenmeyi kaldırmaa.

«Bu klassta  var nicä üürensin 50 üreniciya kadar, burada üürener diil sade bulgarlar: ruslar, ukrainnär, moldvannar, angıları gagauz  dilini  bilmeerlär, gelerlär  bizä bulgar dilini üürenmä. Bu yardım eder uşaklara üürenmää   başka halkın  adetlerini, kulturasını. Uşaklar büük  havezlän  üürenerlär  hepsini,  ne biz onnara vereriz», — söledi bulgar dili üüredici Anjela  Lambova.

 

«Mobilyaları diiştirdik klassta, eni tehnika, stendlar var. Pek önemli, ani açıldı böla klass, uşaklar kendi bilgilerini  taa üüsek  uura kadıraceklar. Onuştan hepsinä  büük  şükürlär, kim yardımcı  oldu bu proekti  ilerletmää», — söledi P. Kazmalı adına gimnaziyasının başı Diana  Räbaya.

 

«Şükür ederim elçiliimizi, onnar hep bizimnän  bilä.  Saa ol isteerim sölemää müdürlerä, üredicilerä, kim  üüreder uşakları, zenginnederlär onnarın bilgilerini. Tanıştırêrlar uşakları bulgar dilinnän, adetlärlän», — nışannadı Gagauziyada Bulgarlar cümnesini temsil edän Tatyana Rakovçena.
Источник grt.md
203

İlgili statyalar

Bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın okulları hem yaslaları kablettilär eni tehnikayı

Bulgar üüredicilerin asoţiaţıyası taradı proekti, angısına görä bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın üüretim kurumnarı kablettilär eni tehnikayı. Bulgariyanın dış işleri bakannıı verdi 13  bin  595  evro ki bu okullar için satın alınsın  21  notebook.  Gagauziyanın üüretim kurumnarı artık 10 parça kablettilär. Komrattakı N. Tretyakov  adına  liţeyi  başladı  eni  tehnikayı kendi  işindä  kullanmaa. Zamandaş  üüretim  sistemasına  görä  herbir  üüredici  ister — istemäz  kendi  işindä  modern avadannıkları lääzım kullansın. Eni notebook  ilinnedecek üüredicinin işini  hem  meraklandıracȇk uşakları keyflän üürenmää  bulgar  dilini, sayȇr  N. Tretyakov adına liţeyin başı Polina Pıntä. «Büün biz annȇȇrız, ani  lääzım  bu günä görä zamandaş dersleri hazırlayalım. Esap aldık, ani…

 Video: TÜRK DİLİ KURSLARINI TAMANNAMIŞ İNSANNAR KABLETİLÄR SERTİFİKATLARI 

Komrat   türk  bibliotekasında  seritfikatları verdilär o üürenicilerä, angıları başardılar  türk dili  kurslarını.  2015 yıldan Komratta  kurslar başladılar, da bu vakıdın  içindä onnarı geçtilär 400 kişidän zeedä. Büün  türk dilindä kursların başarannarı  kablettilär  diplomnarı.  Kurslar dört etaplan geçtilär: A1, A2, B1, B2 hem C. Üüreniclär nışannadılar, ani üüredicilär  meraklı hem  bilgili  götürerlär dersleri.  Onnar nışannadılar, ani  yabancı diilerin üürenmesi verer kolaylık genişletmää kendi bilgilerini hem dostlaşmaa başka  halklarlan. Üüredicilär urguladılar, ani  meraklık  kuslara büük   bizim yaşayannarın  arasında, gelerlär üürenmää diil sade üüredicilär, ama başka zanaatların uzmannarı da.  Çoyu geçtilär ilk etapları, ikinci da gideceklär  ileri dooru. Konuşmak etapın üredicisi nışannadı, ani  pay alannar becerikli  hem…

Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını. Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara. Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan. “Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün…

Çadır-Lungada M. Guboglo adına liţey 30 yıldönümünü kutladı

Kasım ayın 26 — da Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi nışannadı 30 yıldönümünü.  Üüretim kurumun üürenicileri  hem  üüredicileri  hazırladılar  yortulu  programasını. Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi Gagaziyanın  üüretim  kurumnarın arasında hep en iilerindän biri sayılêr. Liţeyin üüredicilerin hem işçilerin profesional uuru üüsek,  üürenicilär her keret  üüsek  erleri  alêrlar regional hem respublika olimpiyadalarında. Üüredicilär üürenicilärlän hem bu liţeyi bitirennärnän bilä kutladılar kendi paalı liţeyin 30 –cu yıldönümünü. «Liţey — o bizim evimiz,  angısını  biz  düzdük  bilä. Bilä  üürenicilärnän, bilä  üüredicilärlän, bilä  analarlan — bobalarlan, bilä  musaafirlärnän,  agıları  büün  bizimnän  bilä. Hepsi koydu  kendi payını  bu düzülmeyä, biz …

Tarakliyada büük remonttan sora uşak zanaat okulu açıldı

Tarakliya uşak zanaat okulunda başarıldı düzülmäk işleri. Bu iş üzä çiktı «Bulgariyanın yardımı ilerlemäk için» proektın yardımınnan. Onu aslıya çıkarȇr Tarakliyada Bulgariya devleti. Düzüldü zanaat okulun örtüsü hem içänkı odalar. Bu işlerin iliniinnän olacek kolaylık zanaat okuluna zeedeletmää ürenicilerin sayısını. Tarakliya zanaat okulun yapısında düzmäk işlerindän sora oldu kolaylık kabletmää taa çok uşaa. Enilenmiş yapıda var horeografiya derslär için zal, ilerdän o yoktu. Bu iş yardım edecek zeedeletmä ürenicilerin sayısını horeografiya derslerindä, neredä yapılı uşaklara deyni hepsi koşullar. Zeedelenecek uşakların sayısı resim zanaatın klasslarında da. Düzmäk işlär gidärkana yapıldı sergi zalı da, neredä kendi işlerini göstereceklär okulun ürenicileri hem ileriya…