Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında.

Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda.

«Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää».

«Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam, ileri dooru da  pay almaa  isteerim».

«Bu turnirda biz anêrız  bizim  serbest güreşi trenerı  — Taukçi Vladimir  Vasileviçi.  Bu pek önemli, çünkü açan biz  anêrız  insannarı, onnar  unudulmayacek hiç bir zaman».

Kurucular  hem  musaafirlär  sayȇrlar, ani  turnirın   var  büük  önemlii. Bölä olaylar vererlär  diil  sade  kolaylık   güreşçilerä  göstermää  kendi  bilgilerini  güreş  tarafından, ama taa da  önemli unutmamaa  saygılı  insannarı,  kim çalıştı  kendi ana tarafı için.

«O bizim için paalı  bir insandı, bizi  üüredärdi  diil sade  güreşä, ama  insan  olmaa. O annadardı,  ani güreş  bizä  yardım  edecek. O bunu bizä  sölärdi,  annadardı. Biz dä, sanêrım, ani  naşey sä savaşardık almaa. Bu noktaya geldik, ani biz dä  şindi  üürederiz, savaşêrız  üüretmää  uşakları, ani gelerlär ardımızdan», — söledi trener Dmitriy  Babov.

«Gagauziyada  var çok  bölä  turnirlar, angıları  adalı  şannı  trenerlara, spotçulara, her bir  küüdä  var  bölä  turnirlar. Sayȇrım,  ani bu pek  önemli  turnir, angısı  yardım  edecek  trenerlara,  güreşçilerä, taa bir  adım  ileri  yapmaa», — söledi trener Pötr Kuru.

«Sayȇrım, ani  bölä  turnirları lääzım  yapmaa her bir  küüdä dayman. Biz  anêrız  bizim  dostlarımızı, buluşêrız  dostlarlan, kiminnän  nezamansa güreştik hem siirederiz genç  çoçukları, kim  çekeder  güreşmää, bizdä  var  çok islää güreşçilär», — açıkladı Taukçi Vladimirın kafadarı Konstantin   Keleş. 

Tomay küüyün  primarı Födor  Topçu  nışannadı, ani Vladimir  Taukçi — örnek  hepsinä. O braktı  büük  bir iz, angısı hep  kalacek  Gagaziyanın  istoriyasında.

«Her yıl  biz onu  savaşêrız  yapmaa, ani adamın  kalsın  adı  bu toprakta, o adamın  kalsın  işleri, ilerlesin  onun  çekettirmeleri. Neya üüretti  güreşçileri, büün da  yaşasın,  ileriya  dooru da yaşasın», — söledi primar.

Bütün vakıt ne  işledi Vladimir  Taukçi, o  terbi  etti diil bir evlad boyu güreşçi. Onun  üürenicileri en  ii taraftan   göstererlär   kendi  küüyünü, Gagaziyayı hem Moldovayı nicä regional  hep  olä  halklararası  turnirlarda da.
Источник grt.md
363

İlgili statyalar

ANMAK TURNİRI FÖDOR FRANJEV ADINA

Kıpçak  küüyündä  geçti halklararası  serbest güreşmesi turniri. O  adalı Moldovanın  Şannı  trenerına-Födor Franjeva. Onun üürenicileri   diil  bir keret üüsek erleri alardılar Moldovanın  hem  Gagaziyanın  çempionatlarında. Taa derindän temayı  açiklêȇr  bizim korrespondentımız. Çiçek  ayın 29-da hem 30-da Kıpçak  küüyün   kultura evindä geçirlener  ilk halklararası  serbest güreşmesindä turnir.  O adalı  Moldovanın    Şannı  trenerına -Födor  Födoroviç Franjeva. Güreşçilär  nışannadılar,  ani turnir  yapılı  pek  üüsek uurda. Födor Födoroviçin  eşi hem  çoçuu   şükür  ettilär hepsi  güreşçileri , ani unutmêȇrlar  onu , ilerlederlär onun işini. Födor  Franjev  üüredärdi Evropa gümüş ödülcüsünü  Pötr  Yanulovu. O oldu Şannı  Moldovanın hem  Gagaziyanın  güreşçisi, duuma  eri Kıpçak  küüyündän. Gagauziyanın  Başkanı…

Çadır-Lungada boks okulun kurucusunu Valeriy Potapovu anmak turnirı geçti

Kasım ayın 26-da Valeriy Potapov adına Çadır dolay spot okulunda geçti boks turnirı. Onu geçireräk hazırlayannar hem payalannar andılar Moldovanın şannı trenerını Valeriy Potapovu. Turnirın pay alannarı nışannadılar, ani büük havezlän kabletillär teklifi pay almaa turnirda. Onnara deyni bu bir ii kolaylık gostermää kendi becerikliini boksta hem butakım anmaa şannı trenerı. «Bän bilerim bu trenerı, ani o pek islää trener oldu, pek çok islää boksör büüttü. Bän pay alêrım bu turnirda, neçin ki bän pek beenerim boksu, pek çok ürendim boksa, duudum bu zalda vaar niçasolemää», — paylaştı sportçülardan biri. Turnirin musaafirleri nısannadılar, ani pek önemli bölä turnirları geçirmää, çünkü…

Gagauziyanın hem Tarakliyanın en ii voleybolcuları pay aldılar  Çernobil çıkışlarını yokedenneri anmak turnirında

Hederlez  ayın  29-da Kıpçak küüyününü sport şkolasında geçti  Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı. Kim bu yıl  aldı ilk eri, Oleg Duloglonun materialında. Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı geçti 8-ci keret da topladı  Kıpçak küüyüdä Gagaziyanın hem Tarakliya  kasabasının en kaavi  komandalarını. Oyuncular nışannadılar, ani bu turnir çok önemli  onnara deyni. Kimsey istemäärdi aşaa kalmaa, hepsi istärdi taramaa turnirı. «Biz bu turnirda  diil ilk keret, bu 8-ci turnir. Biz isteriz  almaa ilk eri, ki kupa  kalsın  bizdä, biz  onu  kimseya  vermeyecez, neçinki  biz çok  hazırlandık».    «Bu turnirda  biz pay alêrız  diil ilk keret.  Her yıl geçer  bölä  turnirlar. Geldik …

Beşgöz küüyüdä geçti 16 – ci halklararası serbest güreşindä turnir

Beşgöz  küüyüdä geçti 16 –ci halklararası turnir, angısını geçirerlär deyni anmaa treneri Pötr Tülüyü.  Pötr Tülü giriştirdi güreşmeyı kendi duuma küüyündä. Onun  çoyu  terbiedilenneri tanıttılar Gagauziyayı halklararası arenada. Bu yıl turnir topladı 24 komanda Moldovanın üülenki dölaylarından, hem da 4 komanda Ukrainadan. Güreşleri gözletti korrespondetımız Zinaida Kanţır. 16 – ci halklararası turniri, adalı trenerın Pötr Tülünün anmasına, geçti Beşgöz küüyün kultura evindä. O topladı en islää güreşçileri devletin üülen tarafından, hep ölä pay aldılar genç olannar Ukraina devletindän da. Ofiţial açılışta  çok islää laflar sölendilär adam için, angısı bakmadaan kendi kısa ömürünä, yaptı pek çok, ki güreşmäk nicä sport soyu,…

150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına. Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda. “Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru. Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa…