Liya Kiosä Çeşmäküündän televizion oyun yarışmasının 2-ci turuna geçti

Liya Kiosä kolaylıklan geçtı «Oyunun gücü: uşaklara yol açalım» TV şou yaraşmasının ikinci turuna. Üüreniciyka Çeşmäküüyündän pay alȇr televizion yaraşmasında N4 national kanalında. Bu günnerdä çıktı şoun sıradakı kolverimi, neredä var nasıl görmää, nicä Liya kolay geçti 2-ci turun kastingını.

Canavar ayın 23-dä National N4 kanalında  «Oyunun gücü: uşaklara yol açalım» oyun yaraşmasının sıradakı kolverimi geçirildi, neredä Çeşmäküülüyka Liya Kiosä şaştırdı jüriyi, da geçti sıradakı turuna. Notalamak için Liya gösterdi oyunu, neredä onun baş kahramanı gençecik kız, angısı zor seçimi yapȇr zihirin hem saalıklı yaşamanın aralarında, bitkidä ayırıp saalıklı yaşamayı.

LİYA KİOSÄ, yarışmacı: «Bän getirderim aklıma nicä zor geçirdim hepsini, dalgalanardım, ama bütün yıl yaşadım bunnan. İlktän pek korkardım, ama şindi eminim, ani hazırım hem korkmȇrım. Bän özledim oyun atmosferasını. Bän büük havezlän üürenecäm eni oyunnarı, da çalışacam göstermää kendi kuvedimi hem becermeklerimi».

Jüri nışannadı, ani Liya bu yılın süresindä büüdü profesional tarafından da. O üzerä da onu geçirdilär sıradakı ȇtapa. Bıldır sıradakı ȇtapa geçip, Liya geçämedi finala. Şindi Liya hazırlanȇr 2 ȇtapa.

Bu televizion proekt N4 kanalında geçiriler. Bu proekttä pay almak için bildirimnerini verdilär binnän uşak 6 — 16 yaşlar arası. İlktän geçirilerlär kasting için gösterimnär, neredä seçilerlär en talantlılar, angılar da ileri dooru da final için yaraşȇrlar, ki kazanmaa ilk eri en ii oyuncu adınıı.
Источник grt.md
260

İlgili statyalar

Gagauziya sportçuların triumfu Moldova el düüşü çempionatında: 11 ödül angılarından 7 altın

Kişinöv kasabasında  geçti devlet el düüşü çempionatı. O topladı  iki matta devletin en kaavi  düüşçüleri. Gagauziyayı tanıttılar Komrat LİON klubun trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri. 12 sportçu kazandı 7 altın hem ikişär gümüş hem bronza ödüllerini, kazanıp komandaların aralarında ikinci eri. Nicä söleerlär, nekadar insan yaşȇȇr, okadar da nesä eni üürener. Trenerın Eduard Kösenin  terbiedilenneri  Lion klubundan her keret pay alȇrlar yarışmaklarda muay tay hem kikboksing yarışmaklarında, ama bitki vakıtlar çekettilär kendilerini denemää başka sport  çeşitlerindä dä. İkinci keret pay alȇrlar düüş çempionatında. Çocukların çoyu taradılar kendi karışıtlarını buumak hem başka çalımnarlan, brakmayıp şans kimisinä kazanamaa puannarı. Uşakların laflarına görä, üç…

DEPUTATLARIN BRİFİNGI

İniţiativa yardım etmää deyni aylelerä  hazırlanmaa okula deyni  sayıda 500 ley. Bu proekti verdi Bakannık komiteti , ki bakılsın HT, okadarke deputatlar onu tutturmadı. Okadarke  deputatlar açıkladılar kendi bakışlarını bu soruşa, hem belliettilär nekadar lääzım olsun yardım. Da büün bu iş için geçirdilär brifingı.  HT  deputatların bir payı  sayȇrlar, ani lääzım vermää  bin ley herbir uşaa 1-12 klaslaradan hazırlamaa deyni onnarı okula. Hep ölä urgulandı, ani bu parayı vermää her yıl infläţıyaya görä. LEONİD KİÖSÄ GHT deputatı : — «Bizim kollegalar deputatlar kararladılar yardım etmää bizim ürenicilerä, ama orada bakılȇr sade 30 proţent bütün sayıdan.   Onun için ani büün paalar…

Merkez seçim komisiyasının bücetı iisildi

Gagauziya bücetında 2022 yılına  avtonomiyanın Bakannık komiteti belli etti 1 million 334 dört bin ley Merkez Seçim komisiyasına. Ama Halk topluşun deputatları  braktılar onun işinä 900 bin ley. Onnar nışannȇȇrlar, ani harçları lääzım iisiltmää. GHT viţe-spikeri Aleksandr Tarnavskiy  açıkladı başka bakışı GRT kanalında “Обсуждаем вместе” programasında. Merkez Seçim komisiyasının harçlarını  deputatlar  azalttılar 60 proţendä. Bunu haberledi  GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy. Bölä kararı deputatlar kablettilär, açan bakardılar 2022 yılına bücetını. Bu sebepä görä Merkez Seçim komisiyasının çalışannarın çoyu kazanç parasız kaldılar, nışannadı viţe-spiker Aleksandr Tarnavskiy.  ALEKSANDR TARNAVSKİY  GHT viţe-spikerı : — «Biz yannış yaptık Merkez Seçim komisiyasının bucetindä, bu diil…

Gagauziya kızları boksta Moldova çempionkaları oldular

Kirez ayın 13-15 günnerindä Moldovanın Orhey kasabasında geçti 2008-2009  yıllar duuması kızların arasında AIBA boksunda Moldova çempionatı. Gagauziyanın “Lion Comrat” sport şkolasından iki sportsmenka – Liya SERBİNOVA hem Margarita PARPULOVA (trenerları Eduard KÖSÄ) bu çempionatta pay aldılar da ikisi da altın medalileri kazandılar. Kutluca olsun, kızlar hem trener! Источник anasozu.com

Komratta üürenicilär oynadılar futbol veteranı Nikolay Tretyakovu anması için turnirdä

İlerletmää deyni sportu Gagauziyada geçirilerlär türlü sport olayları. Büük Vatan Cengin veteranının Nikolay Tretyakov adına  liţeyindä geçti onu anmak için futbol turnirı.  Nikolay Tretyakov verdi kendi yaşamasını koruyarkana  Komrat kasabasını. Yarışmaklarda pay aldı 5 komanda kasabanın şkolalarından. Nikolay Tretyakov adına liţeyin stadionunda toplandı 5 futbol komandası kasabanın üürenmäk kurumnarından, ki belli etmää en kavileri bu sport uurunda.  Olayın baş neeti —  meraklandırmaa uşakları istoriyaylan, insannarlan, angıları verdilär yaşamaklarını, ki biz yaşayalım uslulukta.  Futbol turnirın  geçirmesinin ideyası peydalandı  okulun  üüredicisindä Nikolay Sariogluda. “Bu yıl bizim liţey başladı  işlettirmää  programmayı “futbol her bir klassa”. Bän bu  okulda çalışȇrım bir yıl, da onun…