Komratta gagauz yazıcıların yaratmaların eni toplumu uşaklara deyni cümneyä tanıtıldı

Komratta uşaklara deyni gagauzi dilindä «Kurt – kuş” dünnesi» eni kiyadın prezentaţiyası geçti. Kiyada Gagauziyanın 23 anılmış yazıcısının yaratmaları girdi.

«Kurt — kuş» dünnesi” kiyadına yazıcılarımızın masalları, annatmaları, söleyişleri girdilär. Toplumu hazırladı hem tiparladı Gagauziya M. Maruneviç adına Bilim – aaraştırma merkezi. Türksoy kurumu da finans tarafını üstünä aldı.

«Gagauz halkı Türk dünnäsının bir küçük payı. Biz herzaman hazırız sizä  destek olmaa. Yardım ederiz hepsinä: hem muzıkantlara, yazıcılara, resimcilerä, uşaklara, teatruculara», — söledi Türksoy kurumun temsilcisi Elçin Gafarlı.

Türksoy kurumunnan baalantıyı bu kiyat dünneyi görsün deyni yardım etti Moldova parlamentin deputatı İvanna Köksal.

«İzmet uşaklara sonsuza kadar. Ko gagauz dili  üürenilsin. Lääzım lafedelim Ana dilimizdä. Ko dilimiz kayıb olmasın», — söledi İvanna Köksal.

Prezentaţiyada üüredicilär, üüretim kurumnarın öndercileri, yasla terbiedicileri pay aldılar. 9 -cu  uşak başçasının başı Anna Kroytor söledi, ani  bu  kiyat  yardım edecek  uşaklarlan  gagauz dilini  havezlän üürenmää.

«Saa olsunnnar te onnar, kim tiparlamış bu kayıdı. Kendi  işimizdä  onu kullanacȇz. Bän artık onu inceledim. Meraklı  masallar, söleyişlär, angıları  lääzım olȇrlar  gagauz dili  derslerindä. Havezlän  onnarı  üürenecez», — söledi Anna Kroytor.

«Kurt-kuş» dünnesi”  masal toplumu  evlatlarda  sevda hem  saygı  ana dilinä  uyandıracȇk, düşünerlär avtonomiyanın yaşayannarı.

“»Tilki hem kirpi» masalını okudum. Pek beendim onu. Uşaklarlan  okuduk  hem pek  güldük. Havezlän uşaklara  okuyacam  masalları. Evdä  sade gagauz dilindä  lafederiz. Bu dil bizä kalmış varlık, onuştan lääzım onu ilerletmää», —  paylaştı Gagauziya yaşayanı Aleksandra Kasatina.

«Bän gagauz dilini uşak başçasında üürenerim. Okumaa taa bilmeerim, ama mamu bana masalları okuyacȇk», — söldi  Ȇdgar  Kasatin.

 

«Bän kiyadı okudum. Masalların personajları pek meraklı. Meraklı süjetlär. Sanȇrım, ani  uşaklar bu kiyadın yardımınnan taa islää  bileceklär gagauz dilini», — söledi Valeriya Kazancı.

«Kurt — kuş» dünnesi” toplumu üüretim kurumnarın bibliotekalarına, uşak başçalarına baaşlanaceklar, ki üüredicilär kullansınnar kendi  işindä.

Avtor: M.Topal, video: G.Stavilov, montaj: A.Topal
Источник grt.md
108

İlgili statyalar

Başkan üürendi ne uurda Kongazçik uşak başçasının terbiedilenneri lafederlär gagauz dilindä

Kongazçik küüyünün uşak başçasında çok zaamet ederlär deyni uşaklar gagauzça bilsinnär. Gagauziya başkanı İrina Vlah barabar küüyün primarınnan uuradılar  bu terbiyetmäk kurumuna gagauz dili dersinä. Kongazçik küüyünün “Zoloyoy klüçik” uşak başçasında terbiyediler yakın 90 uşak. Üürenmäk kurumunda üürenerlär gagauz hem moldovan dillerini bilingval programasına görä.  Üüredicilerin laflarına görä, gagauz dilini uşaklara zor üürenmää, çünkü evdä onnar konuşmȇȇrlar ana dilindä. “Derslär geçerlär pek meraklı, ama bir problemamız var, ani evdä analar – bobalar uşaklarlan gagauzça lafetmeerlär. Onuştan biz onnarı yalvarȇrız, ani taa çok lafetsinnär gagauzça. Hrbir derstän sora biz yollȇrız Viberdä onnara mesajları ki evdä kursunnar dialogları ne görerlär evdä onu…

Bölä ayırımcılıklan iş çukura gidecek!

2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 7-dä Ankarada TÜRKSOYda oldu prezentațiya “Kurt-Kuş Dünnesi” gagauz masalları kiyadına, angısını TÜRKSOY hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi iş biirliindä düneyi gördü. Kiyadı hazırlayan bilim-aaraştırma merkezin zaametçişi Pört ÇEBOTAR, resimci dä – Nataliya VORNİKOVA. Bildiriler, ani kiyadı hazırlayannar bu kiyada 23 gagauz yazıcısını topladıı masallar, söleyişlär hem annatmaları koyuldu. Kiyat pek üüsek poligrafiya uurunda yapılı hem kär uşaklar için donaklı hem, umut ederiz, ani uşaklara, gagauz halkına hem türk dünneesinä deyni pek faydalı olacek. Sade bir iş şaştırêr, ani bu kiytta büük bir ayırımcılık yapıldı. Neçin sä bu kiyatta hiç bir masal ya da…

Bölä ayırımcılıklan iş çukura gidecek!

2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 7-dä Ankarada TÜRKSOYda oldu prezentațiya “Kurt-Kuş Dünnesi” gagauz masalları kiyadına, angısını TÜRKSOY hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi iş biirliindä düneyi gördü. Kiyadı hazırlayan bilim-aaraştırma merkezin zaametçişi Pört ÇEBOTAR, resimci dä – Nataliya VORNİKOVA. Bildiriler, ani kiyadı hazırlayannar bu kiyada 23 gagauz yazıcısını topladıı masallar, söleyişlär hem annatmaları koyuldu. Kiyat pek üüsek poligrafiya uurunda yapılı hem kär uşaklar için donaklı hem, umut ederiz, ani uşaklara, gagauz halkına hem türk dünneesinä deyni pek faydalı olacek. Sade bir iş şaştırêr, ani bu kiytta büük bir ayırımcılık yapıldı. Neçin sä bu kiyatta hiç bir masal ya da…

Komratta “Lafet gagauzça -2” akţiyasının çıkışlarını belli ettilär

Kirez ayın birindä başarıldı “Lafet gagauzça- 2” akţiyası. Ona  katılan uşaklar kablettilär baaşışları hem şannı diplomnarı. “Lafet gagauzça — 2” akţiyaya katılmak için, birkaç ayın süresindä gagauzça lafedän uşaklar kısaca videoları yazıp, yarışmanın kurucusuna Güllü Karanfilä yolladılar. Bu yıl akţiyada pay aldılar 34 uşak. Onnarın arasında Kongazçik, Avdarma, Çok — Maydan, Kıpçak, Tülüküü küüyülerdän hem başka küüylerin küçük yaşayannarı. Uşaklar havezlän pay aldılar yarışmakta. Herbiri onnardan kablettilär baaşışları hem şannı diplomnarı. “Bizi pek sevindirän, gagauzça lafedän aylelär ortaya çıktı. Bän görerim, ani uşak başçalarında uşaklar islää gagauzça lafederlär. Serbest lafedän uşaklar var.  İnanȇrım, ani ana-bobaların üreklerinä indi o duygu, ani…

KARAOKE GAGAUZÇA

Çiçek  ayın  27-dä  «Ana Dilimiz» günü  bakılȇr. Heryıl  Gagauziyada  bu  gün  türlü  olaylar  geçiriler. Yortulu  gündä  Gagauziyanın genel  kultura  bakannıı  tanıştırdı  eni  proektlän —  «Karaoke gagauzça». Başa  çıkarmaa bu proekti  yadım ettilär  avtonomiyanın anılmış  artistleri  Pötr  Petkoviç hem  Mihail  Paçi. Karaoke toplumun  tanıtması  Komrat  muniţıpiyasının Kultura evindä  geçti. Oluş  bir salada  topladı uşak başöaların hem okulların  üürenicilerini. Gagauziyanın Başkanı  İrina Vlah   pay aladı olayda. Bitki  vakıtlar  kuvetlerin  önündä  ön daava koyuldu ,ki gagauz dili ilerlesin,unudulmasın  hem  taa geniştän kullanılsın. Kultura bakannıın başı Marina Semönova nışannadı, ani  uşaklar Ana dilini lääzım üürensinnär havezlän. Karaoke  türkülär dä  meraklandıracȇklar hem yardımcı  olacȇklar  gagauz…