Bölä ayırımcılıklan iş çukura gidecek!

Bölä ayırımcılıklan iş çukura gidecek!

2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 7-dä Ankarada TÜRKSOYda oldu prezentațiya “Kurt-Kuş Dünnesi” gagauz masalları kiyadına, angısını TÜRKSOY hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi iş biirliindä düneyi gördü. Kiyadı hazırlayan bilim-aaraştırma merkezin zaametçişi Pört ÇEBOTAR, resimci dä – Nataliya VORNİKOVA.

Bildiriler, ani kiyadı hazırlayannar bu kiyada 23 gagauz yazıcısını topladıı masallar, söleyişlär hem annatmaları koyuldu.

Kiyat pek üüsek poligrafiya uurunda yapılı hem kär uşaklar için donaklı hem, umut ederiz, ani uşaklara, gagauz halkına hem türk dünneesinä deyni pek faydalı olacek. Sade bir iş şaştırêr, ani bu kiytta büük bir ayırımcılık yapıldı. Neçin sä bu kiyatta hiç bir masal ya da başka bir yaratma da alınmamış Todur ZANETin tarafından hazırlandıı Gagauz kulturasının altın fondun olan hem 2017-dä dünneyi görän

“Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 1-ci kiyadı – “Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»; 2-ci kiyadı – “Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские песни, пословицы, загадки»; 3-cü kiyadı – “Gagauz yortuları, adetleri, sıraları”, “Gagauz Holidaays, Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские праздники, обычаи, обряды».

Bunu yapêrlar çok görmektän mi, kıskançlıktan mı, osaydı bolay Todur ZANETin adını silmää deyni mi?

Akademik Todur ZANET

Bölä ayırımcılıklan iş çukura gidecek!
Источник anasozu.com
200

İlgili statyalar

Bölä ayırımcılıklan iş çukura gidecek!

2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 7-dä Ankarada TÜRKSOYda oldu prezentațiya “Kurt-Kuş Dünnesi” gagauz masalları kiyadına, angısını TÜRKSOY hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi iş biirliindä düneyi gördü. Kiyadı hazırlayan bilim-aaraştırma merkezin zaametçişi Pört ÇEBOTAR, resimci dä – Nataliya VORNİKOVA. Bildiriler, ani kiyadı hazırlayannar bu kiyada 23 gagauz yazıcısını topladıı masallar, söleyişlär hem annatmaları koyuldu. Kiyat pek üüsek poligrafiya uurunda yapılı hem kär uşaklar için donaklı hem, umut ederiz, ani uşaklara, gagauz halkına hem türk dünneesinä deyni pek faydalı olacek. Sade bir iş şaştırêr, ani bu kiytta büük bir ayırımcılık yapıldı. Neçin sä bu kiyatta hiç bir masal ya da…

Açan dinä hem bilim yalan karışêr din dä, bilimä dä batêrlar

(“Gagauzların din folklur türküleri” kiyadına prezentațiya) Büük ayın (yanvar) 17-dä Gagauziyada oldu prezentațiya “Gagauzların din folklur türküleri” kiyadına, angısının avtoru Türkiyedän Resul DAĞI. Bakmadaan ona, ani avtorun adı kiyadın kabında yazılı, prezentațiyasında açıklandı, ani bu – Gagauziya Bilim Merkezin hem gagauz kliselerinin ortak proektıdır. Bu olaylan ilgili yannış açıklanêr, ani bu bölä ilk kiyatmış hem seftä çalışmaymış. Taa ileri Gagauzların kimi klisä türküleri, nicä düşer notalarlan bilä, tipardan çıktılar 2017-ci yılda Akademik Todur ZANETin “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” (“Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские песни, пословицы, загадки») toplumunda.…

Gagauziya Kasım yortusunu bakêr

Büün, Kasımın 7-dä, Gagauziyada bakılêr gagauzların en büük milli hem maanalı yortularından birisi – Kasım! Bu gündä çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar. Ozaman para insanda siirek olduu için, çobanın istediinä görä, onunnan ekinnän yada fulkaylan (biyaz ekin, banatka), ya boodaylan, ya papşoylan yada ikisinnän bilä ödeşärmişlär. Bundan sora çobannarlan enidän annaşarmışlar, da Hederlezdä koyun sürülerini onnara verirmişlär. Şindi da bu adet bozulmadı. Kimin var koyunu o genä onnarı çobana Hederlezdä verer, Kasımda da evä alêr. Kasım günündä insannar için “Adanmış Kurban”, “Steonuzluk Kurbanı” hem “mal saalıı için” da “Allahlık Kurbanı” kesiler yada veriler.…

Kasım ayın 7-dä gagauzların en büük yortularından birisi – Kasım yortusu

Yaklaşêr gagauzların gagauzların en büük yortularından birisi – Kasım yortusu, ani lääzım bakılsın Kasım ayın 7-dä, ama, onun haliz maanasını unutturmaa deyni, kuvet Kasım yortusunu klisä yortusuna Ay Dimitri çeker. KASIM günü (kışın çeketmesi), “Canavar yortuları”nan hem “Hederlez” yortusunnan bilä, sayılêr gagauzların 3 en büük milli hem maanalı yortularından birisi. O bakılêr Kasım ayın (noyabri) 7-dä, çünkü  “Hederlez” yortusu (yazın çeketmesi) Hederlez ayın (noyabri) 6-da bakılêr, kış ta yarım yıldan sora, ama diil yarım yıl + 1 gün çeketsin. KASIM günü çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar.…

Komratta gagauz yazıcıların yaratmaların eni toplumu uşaklara deyni cümneyä tanıtıldı

Komratta uşaklara deyni gagauzi dilindä «Kurt – kuş” dünnesi» eni kiyadın prezentaţiyası geçti. Kiyada Gagauziyanın 23 anılmış yazıcısının yaratmaları girdi. «Kurt — kuş» dünnesi” kiyadına yazıcılarımızın masalları, annatmaları, söleyişleri girdilär. Toplumu hazırladı hem tiparladı Gagauziya M. Maruneviç adına Bilim – aaraştırma merkezi. Türksoy kurumu da finans tarafını üstünä aldı. «Gagauz halkı Türk dünnäsının bir küçük payı. Biz herzaman hazırız sizä  destek olmaa. Yardım ederiz hepsinä: hem muzıkantlara, yazıcılara, resimcilerä, uşaklara, teatruculara», — söledi Türksoy kurumun temsilcisi Elçin Gafarlı. Türksoy kurumunnan baalantıyı bu kiyat dünneyi görsün deyni yardım etti Moldova parlamentin deputatı İvanna Köksal. «İzmet uşaklara sonsuza kadar. Ko gagauz dili …