Komrat kabledecek para yardımını Polşanın fondundan

Komrat girdi Moldovanın altı kasabasının arasına, angılarına finans yardımını verecek Polşanın fondu Solidaritate. Ne proektlar yapılacek, üürendi Mariya Parfönova.

Foto: Роман Хоменко
Источник grt.md

İlgili statyalar

Video: Komrat hem Muratpaşa kardaşlık baalantılarını kaavilederlär

Komradın primariyasında delegaţiya Türkiyanın kardaşlık kasabasından Muratpaşadan bulundu. Onun içinä girdi Muratpaşa kasabasının başı Umit Uysal, kasabanın nasaatından deputatlar, dış baalantılarında departamentin başı. Vizitin neeti – kardaş kasabaların aralarında baalantıları kaaviletmäk. Gagauziyaya Muratpaşa türk-kardaş kasabasından delegaţiya mȇrlan 6-cı sıra geler. Antaliyanın kasabasının öndercisi sayȇr, ani bizim region kara topraannan zengin, onu çiftçilik bölümündä dooru lääzım kullanmaa. Baalantı Gagauz avtonomiyasının baş kasabasının hem Antaliyanın kasabasının aralarında 5 yıldan zeedä ilerleer. Onnarın arasında çiftçilik uurunda proektlär geliştirildilär. Komrat kasabasının kardaşlık baalantıları var Türkiyanın 9 kasabasınnan. Источник grt.md

«Yaşamaa hem faydalı insana olmaa». Gagauziyanın şannı jurnalisti Mariya Parfönova için

Ses, angısını Gagauziyada may herbiri biler, jurnalist angısı bütün yaşamasını radioya verdi. O jurnalist duumadı, ama gösterdi, ani  var nasıl becerekli uzman olmaa. Büün Mariya Parfönovanın günü bundan çekeder. İşlemää radioda o başladı  1987-ci yıldan.  O vakıtlarda düşmää radioya zordu, ama Mariya da pek istemäzdı. Taa  okulda üürenärkänä o pek  aktivdı, becerekliydi hem analitika uurunda düşünärdi. Hepsi bu taabeetlär yardımcı ona oldular  açan o  20 yıl  radionun baş işindä çalışardı. Umutlanardı kriminalıst olmaa, ama düşünmekleri aslıya çıkmadı. Hepsi diişti ondan sora, nicä Mariyanın kaynası Lüdmila Parfönova, anılmış jurnalıst Gagauziyada hem Moldovada, yolladı onu  Kişnova orada baksınnar, var mı nicä o …

Polşa elçisi Komratta N. Tretyakov adına  liţeyinä uuradı. Burada Polşanın yardımınan kuruldu sport meydanı

Gaguziya Başkanı İrina Vlah hem Polşanın büük elçisi Moldovada Tomaş  Kobzdey  Polşanın yardımınnan  başarılmış  proektlerin erindä  bulundular. Politikacılar  N. Tretyakov adına  liţeyinä musaafirlää gittilär. Liţeydä Solidarity  fund  fondunnan sport  kompleksi  yapıldı. O verdi  kolaylık futbolu  bölgedä  ilerletmää  hem  sport derslerini  taa uygun yapmaa. Tretyakov adına liţeyindä eni zamandaş sport  meydannarı bir kaç  yıl geeri  yapıldılar. Ozaman, açan  «Çok türlü  funkţıyalı  sport  kompleksı» yapıldı. Bu  proekti  aslıya  çıkarmaa Polşanın fondu yardım etti. «Bizim  liţeydä  uşaklar severlär  sportlan zanaatlanmaa. Geçirlenerlär  türlü  yarışmalar,turnirlar. Bizim uşaklar kendilerini  üüsek  uurda göstererlär», — açıkladı liţeyin direktoru Polina Pıntä.  Sport dersin üüredicisi Nikolay  Sarioglo  nışannadı, ani uşakları…