Yaşamanın kalitesini üüseltmää deyni. GIZ Germaniya fondu Gagauziyada birkaç proekt giriştirer

GIZ Germaniya fondunnan Gagauziyada gerçeklenän proektlar doorulu insannarın yaşamak koşulların iilitmesinä türlü sferalarda. Angıları onnardan yapılacek Gagauziyada, üürendi Ekaterina Mihaylova.

Prewiew: regnum.ru
Источник grt.md
281

İlgili statyalar

Proekt hazır, sırada tender

Komratta Başkannık binasının birinci katında erleştirildi hem insannarın önünä çıkarıldı Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n maketı. Bu kompleksın planı hem Gagauziyada kurulması TİKA yolunnan Türkiye tarafından yapılacek. Şindi işä girmek isteyän firmalara deyni tender açılacek. Beklener, ani Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya ofițial vizitında bu kompleksın başlamasının şiridi kesilecek. Источник anasozu.com

Proekt hazır, sırada tender

Komratta Başkannık binasının birinci katında erleştirildi hem insannarın önünä çıkarıldı Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n maketı. Bu kompleksın planı hem Gagauziyada kurulması TİKA yolunnan Türkiye tarafından yapılacek. Şindi işä girmek isteyän firmalara deyni tender açılacek. Beklener, ani Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya ofițial vizitında bu kompleksın başlamasının şiridi kesilecek. Источник anasozu.com

Eko evlerin yapılması gagauziyada

Moldovanın tek  kurumu  eko evleri  yapȇr. Bu  yıl  » İnvest Gagauziya-2022″ forumunda onnar kendi  biznes ideyasını  temsil ederlär.Zamandaş  üretim  2021-ci  yılda  seftä  başladı  çalışmaa. Komradın iki  yaşayanı Evropada çok yaşadıkatan sora  vatanında kararladılar  bölä biznesi  açmaa.Çekettirmää  deyni biznesı  lääzım oldu  million leyä  yakın.Neçin bu  evleri lääzım Gagauziyada yapmaa annattı  Zahariy Dolomanci. Источник grt.md

Türkiye ministru yardımcısı Fatih METİN büük delegațiyaylan Gagauziyada

Türkiye çiftçilik hem daacılık ministerliin ministru yardımcısı Fatih METİNin başkannıında Gagauziyada bulundu bir büük delegațiya, angısı tanıştıtarafımızın çiftçilik, kultura hem turizma durumunnan. Türkiyedän delegațiya buluştu Gagauziya İspolkomu predsedatelin yardımcısınnan hem İspolkom azalarınnan, angıları annattılar Gagauziyada çiftçiliin durumu için hem o zararlar için, ani klimat beterinä burada olêr. Sora ministru yardımcısı Fatih METİN hem bütün delegațiya tanıştılar Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan hem burada buluştular Türkiyenin “Yunus Emre” institutun üüredicilerinnän, ani Gagauziyada işleerlär. Ministru yardımcısı Fatih METİN bibliotekanın musaafirlär tefterindä yazısını braktı. Источник anasozu.com

Gagauziyada iki dinnenmäk günün içindä belli oldu 90-dan zeedä kanona karşı olaylar

Geçan dinnenmäk günnerdä Gaguziyada sayıya koyuldu 90-dan zeedä türlü kanona karşı yaptıklar hem olaylar . May ayını başlayan yortuları, nicä Hederlez hem Büük Enseyiş günü, geçtilär avtonomiyada uslu,  nışannadı  Poliţiya bakannın presa baalantıları ofiţerı Olga Dutka. Ama May ayın 7-dä hem 8-dä uzmannar kablettilär 92 haber türlü kanona karşı gitmeklär için hem oluşlar. «Onnardan 3 olayda insannar yaralandı, 3 haber hırsızlık için, 6 haber yol razgelmeleri için, angılarında insannar saa kaldılar, transport sa zararlandı. Bundan başka 2 olayda tutklandı sarfoş şoförlar», — açıkladı сообщила Olga Dutka. Bu olaylar aaraştırılaceklar poliţiya uzmannarınnan deyni manaalarını bulmaa. Gagauziyanın poliţiya bakannıı danışȇr yaşayannara ki…