Video: Komrat hem Muratpaşa kardaşlık baalantılarını kaavilederlär

Komradın primariyasında delegaţiya Türkiyanın kardaşlık kasabasından Muratpaşadan bulundu. Onun içinä girdi Muratpaşa kasabasının başı Umit Uysal, kasabanın nasaatından deputatlar, dış baalantılarında departamentin başı. Vizitin neeti – kardaş kasabaların aralarında baalantıları kaaviletmäk.

Gagauziyaya Muratpaşa türk-kardaş kasabasından delegaţiya mȇrlan 6-cı sıra geler. Antaliyanın kasabasının öndercisi sayȇr, ani bizim region kara topraannan zengin, onu çiftçilik bölümündä dooru lääzım kullanmaa.

Baalantı Gagauz avtonomiyasının baş kasabasının hem Antaliyanın kasabasının aralarında 5 yıldan zeedä ilerleer. Onnarın arasında çiftçilik uurunda proektlär geliştirildilär.

Komrat kasabasının kardaşlık baalantıları var Türkiyanın 9 kasabasınnan.
Источник grt.md
444

İlgili statyalar

Dm.Karaçoban adına liţeyin üürenicileri bir günä üüredici oldular

Komrat kasabasının  D.Karaçoban adına liţeyin üürenicilerinä verildi kolaylk bütün gün geçirmää urokları üüredicilerin erinä. Bölä iniţiativaylan çıktılar okulun büük klasların üürenicileri. Bu günün baş neeti topluydu onda, ani vermää kolaylık üürenicilerä duymaa üüredicilik işin cuvapçılıını hem taa annayışlı üüredicilerä dooru kendilerini götürmää.  YANA, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän pek sevdim bölä dersleri, onnar vererlär bizä kolaylık ilerletmää bilgilerimizi. Yardım ederlär bizä annamaa üüredici zanaatını derindän». Büük klasların üürenicileri büük dikkatlıklan kendilerini üüredicilik uurunda denedilär. Çoyu, sevip urokları geçirmää, gelecektä bu zanaatlan balamaa kendilerini isteerlär. ALEKSANDRA KARAYANİ, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän denedim kendimi büün…

Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarı Gagauziyaylan meraklanêrlar

Moldovada bulunan Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarı delegațiyası Kirez ayın (iyün) 18-dä Gagauziyalan tanıştı. Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarın delgațiyasının başında vardılar Türkiye Mersin baş primariyası Başkanı Vahap SEÇER hem Mersin İndustriya hem alış-veriş Odasının Başkanı Ayhan KIZILTAN. İş adamnarının Gagauziyalan tanışmadan sora, Komrat regional resim Galereyasında oldu bir buluşmak, neredä pay aldılar hem Türkiyedän delegațiya azaları hem Gagauziyadan biznesmennar. Onnarın önündä nasaat edän Gagauziya Başkankası açıkladı, ani Gagauziyada türlü uurlarda var nicä investițiya yapmaa: başlayıp çiftçiliktän hem başarp İT tehnologiyalarınnan. Selemnedilär iş adamnarını Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN hem Gagauziya Baş kasabasının Komratın primarı Sergey ANASTASOV da.…

3666 leyın erinä 4300 ley bir gigakaloriya için

Canavar ayın 1 – dän Komrat kasabasının yaşayannarı, angıları kablederlär sıcaa merkezin kurumundan ödeyeceklär 3bin 666 ley bir gigakaloriya için. Bakmadaan buna, bu en üüsek paa sıcak için  Moldova devletindä, ama  o da örtämeyecek kurumun  hepsi harçlarını.  Var mı çıkış peydalanmış durumdan üürendi Polina Barbova. O üzerä, ani gazın paası ilkyaz – yaz zamanında üüseldi diil bir sıra, Komrat kasabasının «Sıcaa verän»kurumu danıştı millet ȇnergetika uurunda Agentstvosuna, kaldırsınnar    tarıfleri sıcaa, neçinki kurum satın alamȇȇr gazı, o üzerä, ani para yok. Komrat kasabasının»Sıcaa verän»kurumu kendi işlettirer  sıcaa.  Zamandaş ȇnergetika hem gaz krizisı adȇȇr büük problemaları, ama aarttırmaa yok nicä, çizgiledi Komrat…

Gagauziyanın küü primariyaların birkaçı Türkiye kasabalarınnan iş baalantılarını kuraceklar

Gagauziyanın dokuz primarı iş vizitinnän gittilär Türkiyanın kasabalarına, ki kaaviletmää diplomatiya ilişkilerini hem düzmää plannarı avtonomiyanın ilerlemesi için. Buluşmakların sırasında Türkiyanın kuvetlerinnän iş annaşmakları imzalandı.    Avtonomiyadan primarların iş viziti Türkiyaya başarlı oldu Gagauziyanın 5 küüyünä, onnar kurdular Türkiya Respublikasınnan kardaşlık annaşmakların – Gaydarı – Saray kasabasınnan, Djoltay – Orhangazi, Karbaliya –Karadjabey, Tomay — Çal kasabasınnan. «Obsujdaem vmeste» programasında Dezginja küüyünün primarı Vasiliy Kapsamun bildirdi, ani ilk annaşmak oldu Türkiyanın Gemlik kasabanınnan. «İleri dooru biz protokola görä sovetlerimizä danışacez, ki kabledilsin Türkiyedä imzalanmış dokumentlär, sora da kardaşlık annaşmaları hazırlansın. Bu ilişkilär yardım edeceklär bizä kulturamızı, dilimizi ilerletmää, soţial infrastrukturamızı iilitmää”,…

“Komur-At” at koşuları Komrat kasabanın Kurbanı günündä oldular

Harman ayın (avgust) 19-da Gagauziyanın baş kasabsı Komrat kendi Kurban gününü kutladı hem komratlılarlan kasabanın o günkü musaafirlerinä deyni türlü kultura programası hazırladı: uşaklar yortusu, Gagauziya el zanaatçılrın sergileri, “Komur-At” at koşuları, pläj voleybolu hem, belliki, feyerferk. Komrat kasabasının Kurbanı gününä  baaşlanan “Komur-At” at koşuları Harman ayın (avgust) 20-dä, Komrat ipodromunda geçtilär. Komrat primarı Sergey ANASTASOV bildirdi, ani “Komur-At” at koşuları ikincilää yapılêrlar hem, umut etti, ani bu pek gözäl yarışmalar artık adetä döneceklär. Nicä açıkladı bu koşuları hazırlayannarından birisi, Gagauziyaiyanın Çadır kasabasının At-prolin” tamazlık at fermasının başı Konstantin KELEŞ, “Komrat kasabasının Kurbanı gününä  baaşlanan “Komur-At” at koşularına katılan 20…