Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı.

Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar.

“Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin başı İrina Konstantinova.

Diktantın yazannarın aarasından 6 kişi seçildi. Hepsi onnar ödüllendi.

13-19 yaşlar arasında ilk eri kazandılar:

1er — Valentina Sabiya, Kongaz küüyün N.Çebanovun adına gimnaziyasının 9-cu  klasın üürenicisi;

2 er —  Nikolay Galaţan, Kıpçak küüyün Boris Yanakoglunun adına teoretik liţeyin 12-inci  klasın üürenicisi;

3 er —  Kristina Kuyujuklu Kıpçak küüyün Boris Yanakoglunun adına teoretik liţeyin 12-inci  klasın üürenicisi.

20 yaştan yukarı:

1 er  — Lidiya Üsümbeli, Kıpçak küüyün Boris Yanakoglunun adına teoretik liţeyin gagauz dili hem literatura üüredicisi.

2 er — Alöna Uzun KDU studenti.

3 er — Valentina Tulba-Çebanova, Gagauz Radiosunun çalışanı muzika- kutlamak programasının götürücüsü.

 

 
Источник grt.md
156

İlgili statyalar

Çiçek ayın 20-dä Avtonomiyada geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä»

Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı açıklêêr, ani Çiçek ayında Gagauziya nışannayacek önemni milli yortusunu – Ana Dilimiz – gagauz dili gününü hem anılmış aydınnadıcının, yazıcının, poetın, dramaturgun Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100-cü yıldönümünü. Gagauz millet yortusuna «Ana Dilimiz» karşı bütün Avtonomiya bölgesindä geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä». Tek diktantı hazırlêêrlar barabar Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezi. Diktant gagauz dilindä geçecek çiçek ayın 20-sindä saat 12-dä online formatında hem offline — Komrat kasabasının S. Kuroglunun adına gimnaziyasında. Online formatında diktant sölenecek  Gagauziya baş bakannıın hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezinin ofiţial sayfalarında Facebook-ta.…

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …

Gagauziyanın yaşayannarı denedilär gagauz dilindä bilgilerini yazıp genel diktantı

Çiçek ayın 20-dä  gagauz dilindä  genel  diktant geçti.  Gagauziyanın yaşayannarı  denedilär, nekadar  islä  gagauz dilini  bilerlär. Bu  yıl diktantı Komrat muniţıpiyasının S.Kuroglo adına gimnaziyasında yazdılar hem online. Akţıyanın kurucuları  nışannadılar, ani  yıl-yıldan  isteyennerin sayısı zeedelener. Bu  yıl  genel  diktantta  pay aldılar üürenicilär 7 -ci klaslardan-12 klaslaradan, kolecin hem KDU  studentleri. Diktantı  pay alannar yazdılar nicä  online ölä dä  offline formatlarında. 70  isteyän  offline yazmaa geldilär Komrat muniţıpiyasının S.Kuroglo adına gimnaziyasına. Diktanta girdi 162 laf hem açıklaardı Dionis Tanasoglunun yaratmak yolunu. Nicä nışannadı Üüretim bakannıın başın yardımcısı Anna Russu, diktant geçiriler  o neetlän, ki ilerletmää dilimizi avtonomiyada. Oluşu yardım eder hazırlamaa…

Başkan bulundu “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık derstä Kongazın V.Topal adına okulunda

Фото: страница башкана в Facebook Gagauziya Başkanı İrina Vlah bulundu Komrat dolayın Kongaz küüyün Varvara Topal adına gimnaziyasında. Başkan pay aldı açık urokta, angısı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna. Dersi götürdülär 1-nci klasın üürenicileri hem onnarın üüredicisi Mariya Arnaut, haberleer başkanın pressa izmeti. Urokta üürenicilär annattılar Kongaz küüyün anılmış insannarı için, angıları çalıştılar gagauz dili hem kulturası ilerlemesi için, hem braktılar büük iz Kongazın, Gagauziyanın hem Moldova Respublikasının kalkınmasında. Açık urok geçti gagauz dilindä. «Herbir buluşmak bizim uşaklarlan – o cana deyni yortu. Bizdä talantlı uşaklar. Da Siz, sayıgılı üüredicilär, ilerledersiniz bu talantları, Sizin zaametinizlän onnar halizdän şılêêrlar. Saa ol deerim…

Video: Canavar ayın 25-dä Mariya Maruneviçin duuma günü

Canavar ayın 25-dä bilgiç, aaraştırıcı, ȇtnograf hem politika izmetçisi 84 yaşını tamannayaceydı. 2011 yılda Mariya Maruneviçin adına adandı Gagauziyanın Bilim aaraştırma merkezi, angısının kurulmasının temellerindä durdu. Komratta hep onun adına adalı sokak. anmak alleyasında büst koyuldu. 10-cu yildönümünä adalı olay için Bilim aaraştırma merkezi topladi bir videorolik, angısını GRT kanalşn siiredicileri göräbileceklär yaayinimizda. Kim gibi kaldı halkımızın aklısında hem ne türlü iz braktı …. Mariya Vasilyevna Maruneviç — anılmış insan gagauz halkına deyni, aaraştırıcı, ȇtnograf, pedagog hem politikacı. 2001-ci yılda gerçekleştirildi onun baş neeti — avtonomiyada kuruldu bilim aaraştırma hem metodika işleri için merkezi, angısının öndercisi oldu Mariya Maruneviç. Kısa zamanda o hazırladı hem…