Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı.

Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar.

“Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin başı İrina Konstantinova.

Diktantın yazannarın aarasından 6 kişi seçildi. Hepsi onnar ödüllendi.

13-19 yaşlar arasında ilk eri kazandılar:

1er — Valentina Sabiya, Kongaz küüyün N.Çebanovun adına gimnaziyasının 9-cu  klasın üürenicisi;

2 er —  Nikolay Galaţan, Kıpçak küüyün Boris Yanakoglunun adına teoretik liţeyin 12-inci  klasın üürenicisi;

3 er —  Kristina Kuyujuklu Kıpçak küüyün Boris Yanakoglunun adına teoretik liţeyin 12-inci  klasın üürenicisi.

20 yaştan yukarı:

1 er  — Lidiya Üsümbeli, Kıpçak küüyün Boris Yanakoglunun adına teoretik liţeyin gagauz dili hem literatura üüredicisi.

2 er — Alöna Uzun KDU studenti.

3 er — Valentina Tulba-Çebanova, Gagauz Radiosunun çalışanı muzika- kutlamak programasının götürücüsü.

 

 
Источник grt.md
308

İlgili statyalar

Çiçek ayın 20-dä Avtonomiyada geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä»

Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı açıklêêr, ani Çiçek ayında Gagauziya nışannayacek önemni milli yortusunu – Ana Dilimiz – gagauz dili gününü hem anılmış aydınnadıcının, yazıcının, poetın, dramaturgun Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100-cü yıldönümünü. Gagauz millet yortusuna «Ana Dilimiz» karşı bütün Avtonomiya bölgesindä geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä». Tek diktantı hazırlêêrlar barabar Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezi. Diktant gagauz dilindä geçecek çiçek ayın 20-sindä saat 12-dä online formatında hem offline — Komrat kasabasının S. Kuroglunun adına gimnaziyasında. Online formatında diktant sölenecek  Gagauziya baş bakannıın hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezinin ofiţial sayfalarında Facebook-ta.…

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …

XXXIII-cü Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika olimpiadasında erlär payedildi

Çiçek ayın 19-21 günnerindä Kişinevun “Nikolay Gogol” liţeyindä geçti XXXIII-cü Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika olimpiadası, neredä pay aldılar altmıştan zeedä 9, 10, 11 hem 12-ci klaslarından üürencilär. Nicä dä Olimpadanın açılışına, ölä kapanışına da Gagauziya öndercilerindän hiç birisi gelmedi: ne Gagauziya Başkankası, ne onun yardımcıları, ne Gagauziya Halk Topluşun başı, ne GHT deputatları, ne Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının başı. Kimsey, sansın gagauz dili hem literaturası bişeycikmiş hem bu uşaklar kimseycikmiş. Olimpiadanın kapanışında uşaklara kutlamak sözlerinnän danıştılar hem enseyennerä diplomnarı hem para baaşışlarını verdilär Moldova üürdicilik hem aaraştırma ministerliin Kurriulum hem Kantarlamak için Milli Adenstvosunun direkroru Liliya İVANOV hem XXXIII-cü Gagauz…

Gagauziyanın yaşayannarı denedilär gagauz dilindä bilgilerini yazıp genel diktantı

Çiçek ayın 20-dä  gagauz dilindä  genel  diktant geçti.  Gagauziyanın yaşayannarı  denedilär, nekadar  islä  gagauz dilini  bilerlär. Bu  yıl diktantı Komrat muniţıpiyasının S.Kuroglo adına gimnaziyasında yazdılar hem online. Akţıyanın kurucuları  nışannadılar, ani  yıl-yıldan  isteyennerin sayısı zeedelener. Bu  yıl  genel  diktantta  pay aldılar üürenicilär 7 -ci klaslardan-12 klaslaradan, kolecin hem KDU  studentleri. Diktantı  pay alannar yazdılar nicä  online ölä dä  offline formatlarında. 70  isteyän  offline yazmaa geldilär Komrat muniţıpiyasının S.Kuroglo adına gimnaziyasına. Diktanta girdi 162 laf hem açıklaardı Dionis Tanasoglunun yaratmak yolunu. Nicä nışannadı Üüretim bakannıın başın yardımcısı Anna Russu, diktant geçiriler  o neetlän, ki ilerletmää dilimizi avtonomiyada. Oluşu yardım eder hazırlamaa…

Başkan bulundu “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık derstä Kongazın V.Topal adına okulunda

Фото: страница башкана в Facebook Gagauziya Başkanı İrina Vlah bulundu Komrat dolayın Kongaz küüyün Varvara Topal adına gimnaziyasında. Başkan pay aldı açık urokta, angısı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna. Dersi götürdülär 1-nci klasın üürenicileri hem onnarın üüredicisi Mariya Arnaut, haberleer başkanın pressa izmeti. Urokta üürenicilär annattılar Kongaz küüyün anılmış insannarı için, angıları çalıştılar gagauz dili hem kulturası ilerlemesi için, hem braktılar büük iz Kongazın, Gagauziyanın hem Moldova Respublikasının kalkınmasında. Açık urok geçti gagauz dilindä. «Herbir buluşmak bizim uşaklarlan – o cana deyni yortu. Bizdä talantlı uşaklar. Da Siz, sayıgılı üüredicilär, ilerledersiniz bu talantları, Sizin zaametinizlän onnar halizdän şılêêrlar. Saa ol deerim…