Başkan bulundu “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık derstä Kongazın V.Topal adına okulunda

Başkan bulundu

Фото: страница башкана в Facebook

Gagauziya Başkanı İrina Vlah bulundu Komrat dolayın Kongaz küüyün Varvara Topal adına gimnaziyasında. Başkan pay aldı açık urokta, angısı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna.

Dersi götürdülär 1-nci klasın üürenicileri hem onnarın üüredicisi Mariya Arnaut, haberleer başkanın pressa izmeti.

Urokta üürenicilär annattılar Kongaz küüyün anılmış insannarı için, angıları çalıştılar gagauz dili hem kulturası ilerlemesi için, hem braktılar büük iz Kongazın, Gagauziyanın hem Moldova Respublikasının kalkınmasında.

Açık urok geçti gagauz dilindä.

«Herbir buluşmak bizim uşaklarlan – o cana deyni yortu. Bizdä talantlı uşaklar. Da Siz, sayıgılı üüredicilär, ilerledersiniz bu talantları, Sizin zaametinizlän onnar halizdän şılêêrlar. Saa ol deerim sizä uşaklara hem profesiyanıza sevginiz için – sevgisiz bu işi yok nicä yapmaa kaliteli hem bütün ürektän”, — danıştı üüredicilerä İrina Vlah.

Gagauziyanın başı çizgiledi, ani avtonomiyada lääzım kurmaa hepsi koşulları gençlär için ki onnar istesinnär yaşamaa hem ilerlemää Ana topraanda.

Biz lääzım hızlı soțial-ekonomika altyapısını Avtonomiyada eniledelim hem yaradalım yaşamak koşullarını, angıları inandıracêk genç insannarı kendi geleceeni baalamaa Gagauziyaylan. Hepsi bizim büünkü proektlär hem kararlar, hepsi resurslar, angılarını biz var nasıl bulalım bizim yardımcılarda – lääzım baalı olsun bu neetlän. Biz yok nasıl diiştirelim geçmiş zamanı, hem da büünkü günä az var nasıl karışalım. Onuştan hepsi bizim fikirlerimiz lääzım gelecek zamanı için olsun. Bu uşaklar da var Gagauziyanın hem bizim halkın gelecää», — söledi İrina Vlah.

«Ana dilimiz» yortusuna hem Dionis Tanasoglunun 100-ncü yıldonümünä baalı dekada geçer Gagauziyanın hepsi okullarında. Çiçek ayın 20-dä Gagauziyada geçecek Genel diktant gagauz dilindä.

Фото: страница башкана в Facebook
Фото: страница башкана в Facebook
Фото: страница башкана в Facebook
Фото: страница башкана в Facebook

Фото: страница башкана в Facebook
Фото: страница башкана в Facebook
Фото: страница башкана в Facebook
Источник grt.md
229

İlgili statyalar

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …

Bakannık Komitetinä musaafirlää Kongazdan üürenicilär geldilär

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kabletti Kongaz küüyünün Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini Bakannık Komitetinä musaafirlää. Bakannık komitetinä ekskursiyaya Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini İrina Vlah taa çiçek ayında teklif ettiydi. Ozaman o bu klasta geçirilän açık urokta bulunduydu. Başkan nışannadı, ani bu klasın üürenicileri pek islää bilerlär gagauz dilini hem şükür etti bu iş için uşakların üüredicilerini. “Bän onnarlan tanıştım apreldä bulunarak onnarın urokta. Ozaman pek sevindim. Açan sän görersin nesoy gözäl lafederlär gagauz dilindä bizim uşaklarımız, ozaman annȇȇrsın, ani bizim dilimiz var, gözäl, hem onu bizim uşaklarımız bilerlär hem severlär”, — söledi başkan. Birinci klassın…

TİKA Ukraina vatandaşları için Kongaz merkezinä yardım getirdi

Фото: Ирина Влах. Официальная страница в Facebook Moldpovada TİKA-nın başı Selda Özdenoolu Ukraina vatandaşları için Kongazda işleyan merkezinä yardım olarak verdi döşek tertiplerini hem hergün kullanılan gigiena tertiplerini. Büünkü günä merkezdä kalȇrlar taa çok karılar uşaklarlan. Yatacak er, imek, lääzım olduynan medik hem psiholog yardımı onnara yapılȇr parasız. Merkez açıldıynan burada bir vakıda kalacak eri hem yardımı buldular 300-dän zeedä Ukraina vatandaşı, haberlener Bakannık Komitetin saytında. Gagauziyanın başkanı İrina Vlah şükür laflarını Türkiyeyä Gagauziyaya hem Moldovaya dayman yardımları için söledi Türkiyenin Komratta bulunan genel konsuluna  Hasan Akdoana hem Kişinövda TİKA-nın başına Selda Özdenooluna. “Cümnemiz pek kahırlanȇr Ukrainada olan olaylardan hem…

Çiçek ayın 20-dä Avtonomiyada geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä»

Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı açıklêêr, ani Çiçek ayında Gagauziya nışannayacek önemni milli yortusunu – Ana Dilimiz – gagauz dili gününü hem anılmış aydınnadıcının, yazıcının, poetın, dramaturgun Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100-cü yıldönümünü. Gagauz millet yortusuna «Ana Dilimiz» karşı bütün Avtonomiya bölgesindä geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä». Tek diktantı hazırlêêrlar barabar Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezi. Diktant gagauz dilindä geçecek çiçek ayın 20-sindä saat 12-dä online formatında hem offline — Komrat kasabasının S. Kuroglunun adına gimnaziyasında. Online formatında diktant sölenecek  Gagauziya baş bakannıın hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezinin ofiţial sayfalarında Facebook-ta.…

(ФОТО) Как в Гагаузии прошел фестиваль ковра «Gagauz kilimneri»

14 августа в селе Гайдар Чадыр-Лунгского района прошел фестиваль народного ковра «Gagauz kilimneri», который собрал мастеров ковроткачества со всей Молдовы. На фестивале народного ковра в Гайдар были представлены изделия ковроткачества гагаузских ремесленников, а также ковры мастеров из Хынчшет, Чимишлии, Тараклии и Бессарабки.