6 TV kanalın lițenziyaları durguduldu

Kırım ayın (dekabri) 16-da Moldovanın Üstolan Durumnarı Komisiyası karar aldı Moldovada yayın yapan 6 rusça TV kanalın lițenziyalarını üstolan durumu zamanı kadar durgutmaa.

Lițenziyaları durgulanan kanallar bunnar – Primul în Moldova, Accent TV, NTV Moldova, RTR Moldova, TV6 hem Orhei TV.

Alınan kararda yazılı ani, bu kanallar Moldova içindä Rysiyanın proğagandasına izmet edärmişlär hem Rusiyanın Ukraynada cengini dooru annatmarmışlar.

Kapanan kanalların jurnalistleri Kırım ayın (dekabri) 22-dä Moldova Parlamentının önündä kanalların kapanmasına karşı yapılan protest mitingında açıkladılar, ani bu kararlan jurnalistlerin aazlarını kapadêrlar hem Moldovada țenzura koyulêr. (Foto: cümne aaları)
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Gagauziya başkanı karşı çıktı Moldovada altı TV kanalın yayın durgudulması için karara

Kıran ayın 19 – da Moldova devletin altı kanalın durguduldu yayın liţenziyaları. Bölä kararı kabletti hatalı olaylarında Millet komisiyası. Bir vakıda kanalların kapadılması için kararı yannış buldular nicä jurnalistlär, ölä da çoyu politiklär. Geçän afta hatalı olaylarında Millet komisiyası çikardı karar altı telvizion kanalın yayın liţenziyalarını durgudulsun. Onnar: TV6, Orhei TV, Primul ın Moldova, Accent TV, NTV Moldova hem RTR Moldova. Komisiyanın kararına görä, bu iş yapıldı deyni  «korumaa haber ortalıynı, engelemää cümneya yapılan manipuläţiyaları hem dezinformaţiya riskini azaltmaa». Bir vakıda altı kanalın kapanması yapıldı Radio hem Televizion Sovetin çikışlarına görä, haberledi Moldova devletin prezidenti Maya Sandu. Onnarda açik söleniler,…

Bu Seçim kodeksı Gagauziyayının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı

2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 1-dä Moldova Paralamentı, bir partiyanın 55 sesinnän, kabletti Moldova Respublikasının eni Seçim kodeksını, angısına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı. Bu konuylan ilgili, Gagauziya Halk Topluşun deputatları Kırım ayın (dekabri) 6-da bir açıklama kablettilär, neredä doorudan söledilär, ani Moldova Parlamentı hem Moldova Respublikasının büünkü kuvetleri çiinedilär Gagauziyanın haklarını hem Moldova Konstituțiyasının 111-ci statyasını, bununnan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolu açıp. Bu işi doorutmak için, GHT deputatları danışêrlar Moldova Prezidentına hem Moldovada bulunan halklararası hem diplomatiya misiyalarına. Aşaada danışmanın PDFnı vereriz: GHT_aciklamasi Источник anasozu.com

Gagauziya deputatları Moldovada altı rus kanalın kapadılmasını yannış gördülär

Gagauziya Halk Topluşunun (GHT) kimi deputatları maana buldular Moldova Hatalı olaylarda komisiyasının kararına, angısına görä altı telekanalın işi durguduldu. Bunu onnar maasuz brifingta açıkladılar. Moldovada hatalı olaylar durumun vakıdına respublikada durguduldu altı kanalın yayını: Primul în Moldova, TV-6, Orhei TB,  Accent TV, NTV Moldova, RTR Moldova. GHT deputatı Elena Ürçenko nışannadı, ani yaşayannar çok sıra danışȇrlar hem kendi bakışlarını açıklȇȇrlar rus dilindä yayınını yapan  kanalların kapanması için. “Bu kanalların kapanması nışannȇȇr onu, ani Gagauziyanın hem Moldovanın 100-lärlän yaşayanı kalaceklar informaţiyasız”, — söledi Elena Ürçenko. GHT deputatı İvan Dimitroglo nışannadı, ani Gagauziyada büün çalışȇr 3 ofiţial dil, da Hatalı olaylar komisiyasının…

Tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durum koyuldu

Canavar ayın (oktäbiri) 13-dä Moldovanın Üstolan Durumu uurunda milli komisiyası aldı Karar, ani Moldovada tabiat gazı bölümü uurunda Üstolan durumu koymaa. Karar alındıktan sora Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU dedi: “Biz, tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durumunu açıklêêrız, ani türlü sțenariyalara hazır olalım deyni. Hazır olmak durumu demeli, ki vatandaşları korumak için kuruluşlar konkret ölçüleri var nicä alsınnar”. Ministrunun açıklamasına görä, ilk adımda, kuvetlär vatandaşlara yardım karşılaması süstemasını düzenneyeceklär hem fondları kuraceklar. Источник anasozu.com

Saalık uurunda Üstolan Durum genä Bir buçuk aya kurulêr

Ceviz ayın (sentäbri) 9-da Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası (CSÜDK) aldı Karar, ani Ceviz ayın (sentäbri) 11-ri – Canavar ayın (oktäbiri) 30-na kadar Moldovada saalık tarafından miilli uurunda  Üstolan Durum kurulêr. Bunun sebepi – Covid-19-za ulaşan hastaların hızlı zeedelenmesi.   CSÜDK kararınnan Moldovada Covid-19 hastalıı beterinä turuncu kod koyulêr. CSÜDK kararınnan Ceviz ayın (sentäbri) 11-dän beeri  18 yaş üstü olan insannar açık havada sıralarına, festivallärä, konțert salonnarına, konțertlerä hem gecä kluplarana katılmaa deyni, aşaadakı belgileri lääzım göstersinnär: – SARS-CoV-2 virusuna karşı vakținațiyanın bütün programasınnan vakținațiya sertifikatı (kiyat yada dijital formatında). İmunizațiyanın aslı olması sayılêr, herliim vakținațiyanın bütün grafiindän…