Tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durum koyuldu

Tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durum koyuldu

Canavar ayın (oktäbiri) 13-dä Moldovanın Üstolan Durumu uurunda milli komisiyası aldı Karar, ani Moldovada tabiat gazı bölümü uurunda Üstolan durumu koymaa.

Karar alındıktan sora Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU dedi: “Biz, tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durumunu açıklêêrız, ani türlü sțenariyalara hazır olalım deyni. Hazır olmak durumu demeli, ki vatandaşları korumak için kuruluşlar konkret ölçüleri var nicä alsınnar”.

Ministrunun açıklamasına görä, ilk adımda, kuvetlär vatandaşlara yardım karşılaması süstemasını düzenneyeceklär hem fondları kuraceklar.
Источник anasozu.com
475

İlgili statyalar

Moldovada energetika uurunda hem cümne saalıında Üstolan Durum kuruldu hem uzadıldı

Büük ayın (yanvar) 20-dä Parlamentın Kararınnan Moldovada energetika uurunda Üstolan Durum kuruldu. Hep o günü Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası açıkladı kendi kararını, angısına görä Cümne saalıında Üstolan Durum 2022-ci yılın Küçük ayın (fevral) ayın 22-dän uzadıldı. İki Üstolan Durum sebepleri da belli. Birisinin – bücettän hiç birinä sormadaan parayı kolay harcamaa. İkincisinin dä – ekonomikayı bitirip, insannarı deli etmää. Cümne saalıında Üstolan Durumlda zapaya görä: – İlaççılık hem saalıı doorutma kuruluşlara dolaşannarın girmesi zapa altında. – Kantinalar hem restorannar sade zallarırn 50% dolmasınnan işleyäbilirlär. – Düünnär, kumatriyalar, pomana sofraları gibi sıralar zapa altına alındı. – Hepsi şennik…

Saalık uurunda Üstolan Durum genä Bir buçuk aya kurulêr

Ceviz ayın (sentäbri) 9-da Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası (CSÜDK) aldı Karar, ani Ceviz ayın (sentäbri) 11-ri – Canavar ayın (oktäbiri) 30-na kadar Moldovada saalık tarafından miilli uurunda  Üstolan Durum kurulêr. Bunun sebepi – Covid-19-za ulaşan hastaların hızlı zeedelenmesi.   CSÜDK kararınnan Moldovada Covid-19 hastalıı beterinä turuncu kod koyulêr. CSÜDK kararınnan Ceviz ayın (sentäbri) 11-dän beeri  18 yaş üstü olan insannar açık havada sıralarına, festivallärä, konțert salonnarına, konțertlerä hem gecä kluplarana katılmaa deyni, aşaadakı belgileri lääzım göstersinnär: – SARS-CoV-2 virusuna karşı vakținațiyanın bütün programasınnan vakținațiya sertifikatı (kiyat yada dijital formatında). İmunizațiyanın aslı olması sayılêr, herliim vakținațiyanın bütün grafiindän…

Cümne saalıında Üstolan Durum 15.01.2022 gününä kadar uzadıldı

Kasımın 26-da Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası aldı karar Moldovada COVİD-19-da Cümne saalıında Üstolan Durumu 2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 15-dän uzaltmaa. Bu karara görä bu zapalar uzadıldı: – parklarda hem daalarda 3 kişidän zeedä bölüklerdä olmaz bulunmaa; – 63 yaştan yukarı insannar zorları olmadaan sokaa olmaz çıksınnar; – oyun hem sport meydannarında olmaz bulunmaa; – dinnenmäk lagerlerin, üüredicilik kuruluşların, reabilitațiya hem sanatorno-kurort merkezlerin işi durgudulêr; – plana görä gospitalizațiyalar hem konsultațiyalar durgudulêr; – gecä klubların çalışması hem yortulu sıraların (düünnär, kumatriyalar, pomana sofraları) yapılması zapa altına alınêr. Karara görä zanaat hem tehnika Universitetların studentlarının kolayı e olacek…

Köşä ardında polițiyaylan buluşmaya hazır olun!

(Moldovada, Canavar ayın (oktäbiri) 15-dän beeri, pasportsuz gezmää artık olmaz) Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası (CSÜDK) aldı Karar, ani Canavar ayın (oktäbiri) 15-dän beeri sokakta bulunan insannarın yanında herzaman lääzım olsun pasport. Bu iş, şaka murat maamilä surat, COVİD-19 hastalıını ensemää yardım edeceymiş. Herliim polițiya vatandaşları pasportsuz yakalarsa, ozaman – para cezası! Bezbelli devlettä işlär (diil COVİD-19 işleri, makar o da çok kötü, ama bucet para işleri!) pek prost durumda da o paraları vatandaşlardan, tulum gibi şiş bürakratların beslemesi için, toplamaa lääzım. Çünkü onnar aaç kalırsa – ozaman kuvettä bulunannarı aktararlar. VATANDAŞLAR, DİKKAT! Evdän ekmek için, aptekaya, paneera,…

6 TV kanalın lițenziyaları durguduldu

Kırım ayın (dekabri) 16-da Moldovanın Üstolan Durumnarı Komisiyası karar aldı Moldovada yayın yapan 6 rusça TV kanalın lițenziyalarını üstolan durumu zamanı kadar durgutmaa. Lițenziyaları durgulanan kanallar bunnar – Primul în Moldova, Accent TV, NTV Moldova, RTR Moldova, TV6 hem Orhei TV. Alınan kararda yazılı ani, bu kanallar Moldova içindä Rysiyanın proğagandasına izmet edärmişlär hem Rusiyanın Ukraynada cengini dooru annatmarmışlar. Kapanan kanalların jurnalistleri Kırım ayın (dekabri) 22-dä Moldova Parlamentının önündä kanalların kapanmasına karşı yapılan protest mitingında açıkladılar, ani bu kararlan jurnalistlerin aazlarını kapadêrlar hem Moldovada țenzura koyulêr. (Foto: cümne aaları) Источник anasozu.com