Bu Seçim kodeksı Gagauziyayının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı

2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 1-dä Moldova Paralamentı, bir partiyanın 55 sesinnän, kabletti Moldova Respublikasının eni Seçim kodeksını, angısına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı.

Bu konuylan ilgili, Gagauziya Halk Topluşun deputatları Kırım ayın (dekabri) 6-da bir açıklama kablettilär, neredä doorudan söledilär, ani Moldova Parlamentı hem Moldova Respublikasının büünkü kuvetleri çiinedilär Gagauziyanın haklarını hem Moldova Konstituțiyasının 111-ci statyasını, bununnan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolu açıp.

Bu işi doorutmak için, GHT deputatları danışêrlar Moldova Prezidentına hem Moldovada bulunan halklararası hem diplomatiya misiyalarına.

Aşaada danışmanın PDFnı vereriz: GHT_aciklamasi
Источник anasozu.com
102

İlgili statyalar

GHT deputatları ABD Büükelçisinnän buluştular

Büük ayın (yanvar) 10-da Gagauziya Halk Topluşun deputatları Moldovada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büükelçisi Kent D. LOGSDONlan buluştular. Buluşmada, gagauz deputatları urguladılar, ani bitki vakıtlarda Moldova Respublikasının büünkü öndercileri Gagauziya (Gagauz Yeri) avtomom bölgesinin hak statusunda nışannanan haklara karşı çeşitli adımnar yapêrlar hem onnarı kısıtlamaa savaşêrlar. Bundan kaarä gagauz parlamentarları annattılar ABD Büükelçisinä o problemaları, ani peydalanêrlar Komrat hem Kişinev arasında politika, ekonomika hem cümne ilerlemesi uurunda. O problemaların arasında Kişinevun Gagauziyanın Moldova parlamentında 5 deputat haklıını, teklif edilän Gagauziyanın prokurorun hem yustițiya upravleniyasının kandidaturalarını görmemezdän gelmesi. GHT deputatları aalaştılar ABD Büükelçisinä Kent D. LOGSDONa ondan, ani Moldova Respublikasının eni…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Kırım ayın (dekabri) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziya (Gagauz Yeri) 28-ci yıldönümü kutluca olsun!”, “Todur ZANET “Gagauz Yeri” Ordenı kableti”, “İvan İKİZLİ genä pyedestalda”, ““Çancaaz” ansamblisi diplomatların cannarında can sıcaklıı yarattı”, “Dışişleri ministruları İstanbulda buluştular”, “Moldova ministularına T.C. Kişinev Büükelçisinin saygı vizitı”, “Buluşmak zamanında ikili işbirlii perspektivaları konuşuldu. Ayırıca, Moldova tarafı şükür etti o yardımnar için, ani Kovid salgını zamanında Türkiye tarafından Moldovaya yapıldı hem o proektlar için, ani Moldovada çiftçilik hem korunmak uurunda yapılêr”, “TİKA Balkannarda 5 bindän zeedä proekt ömürä geçirdi”, “Bu Seçim kodeksı Gagauziyayının yok edilmesinä de-yüre…

Gagauziya 28 yaşında!

28 yıl geeri, 1994-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä Moldova Parlamentı kabletti “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonu, angısına görä gagauzların devletlik statusunu tanıdı. Bu önemni dataylan ilgili olarak, Komratta şan aleyasına çiçek koyulacek, Gagauziyanın hepsi küülerindä hem kasabalarında yortulu toplantılar hem şenniklär olcak. Источник anasozu.com

Spkerlerin arasında telefonda lafetmäk

Moldova Parlamentın Predsedateli İgor GROSU hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV Küçük ayın (fevral) 14-dä aralarında bir telefon dialogu kurdular. Nicä açıklandı, Moldova Parlamentın Spikerı İgor GROSU, Gagauziya Halk Topluşu Spikerına Dimitriy KONSTANTİNOVa, işlerindä hem çalışmalarında başarılı olsun diledi. İki spiker annaştılar, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yaşamasını Moldova Respublikasının Konstituțiyasına görä kurmaa hem 1994-cü yılda kabledilän “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonuna görä Moldova zakonnarını erleştirmää deyni Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası çerçevesindä dialogu enidän başlatmaa. Taa ileri bu grupa hep kara yımırta yımırtladı, bak: http://anasozu.com/komisiya-angi-yimirtayi-yimirtlayacek-biyazi-mi-karayi-mi/ http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-calismak-grupasi-kara-yimirtayi-yimirtladi/ http://anasozu.com/parlament-komisiyasi-bir-kara-yimirta-yimirtlayip-gagauzlara-taa-bir-kera-gulmaa-aldi/ http://anasozu.com/gagauzlara-taa-bir-kara-yimirta-bu-kera-moldova-delegatiyasindan-espada/ http://anasozu.com/kara-yimirtalar-biyaza-donecek-mi-sanmeeriz/ Источник anasozu.com

“Georgievskaya” denilän şirit, “Z” hem “V” simvolları Moldovada zapa altına alınêr! Soțialistlär hem Gagauziya buna karşı!

Moldovanın “PAS” partiyasının deputatları hazırladılar hem parlamenta çıkardılar Zakon proektını, angısına görä Moldovada zapa altına alınêrlar “Georgievskaya” denilän şirit, “Z” hem “V” simvolları. Zakon proektında yazılı, ani bu simvollar cenk agresiyasının, cenk prestupleniyalarının hem insannaa karşı prestupleniyalarının atributları hem simvollarıdır, hem da bu işlerin propagandasıdır. Bu Zakon proektı için Çiçek ayın (aprel) 7-dä PASın deputatları birinci hem ikinci okumakta ellerini kaldırdılar. Şindi proektı üçüncü okumakta lääzım kabletsinnär. Bu zakona karşı kalktılar Moldova parlamentında Soțialistlär partiyası hem “Şor” partiyasının deputatları. Ayrıca Gagauziya Halk Topluşun deputatları da danıştılar Moldova parlamentına tekliflän “…Alınan kardan çıkarılsın “Georgievskaya” denilän şirit için zapa. Biz, Gagauziya Halk…