28 09 21 KOMRATTA GENÄ BAŞLADILAR KÖPEKLERİ OTALAMAA

Boşta gezän köpeklerä yok er kasabada —  bölä allelem düşünerlär kimi yaşayannar, angıalrı kendi başına çekettilär onnarı otalamaa. Ne ypȇrlar Komrat muniţipiyanın kuvetleri deyni korumaa yaşayannarı boşta gezän köpeklerdän, üürendi bizim korespondent.

Büük zeetlän geberän köpekleri  kasabanın merkezindä gördülär hem büüklär, hem da uşaklar. Bakarak hayvannara hem nicä onnar kendilerini götürärdilär,  varnicä sölemää, ani onnarı otaladılar. Komrat kasabasının  kuvetleri söleerlär, ani  bu işä karışıkları yok,  tutulmuş  köpekleri  götürerlär  daalara yada kırlara.

Erli  büdjettä  düzmää deyni  pitomnik  para yok, urguladı  kasabanın başı, söleyip ani onnnarı lääzım düzmää regional uurunda.  Hem  soruşlar,  angıları baalı  boşta gezän hayvannarlan, lääzım bakılsınnar devlet uurunda barabar primariyalarlan.

Biz sorduk yaşayannarı, ne onnar düşünerlär boşta gezän hayvannar için, hem nesoy çözmää bu problemayi.  Bakışlar birtürlü: bir  kötülük yapmamaa hem en dooru kurmaa pitomnik  yada  enemää hayvannarı.

Büün dünnedä nışannanȇr kuduz hastalıı günü. Komrat dolayın  bolniţasının travmatalogiya bölümün haberlerinä görä, bu yılın çeketmesindän medik yardımı için köpeklerin dalamsından sora 39 — zu onnardan boşta gezän hayvannardan. Dünnä saalıı korumak kurumun  statistikasına görä,  her yıl kuduz hastalıından ölêr 55 bin kişi.
Источник grt.md
846

İlgili statyalar

Video: “Bän seçerim yaşamayı”. Komratta yaşayannar kalktılar evsiz hayvannarın korumasına

«Bän yaşamayı seçerim» evsiz hayvannarı korumak akţiyası Komratta geçti. Asoţiaţiyanın pay alannarı muniţipal nasaatına yalvarımnan hayvannarı enimää danıştılar. Onnarın bakışına görä, bu kolaylık yardım edecek evsiz hayvannın sayısını azaltmaa. Evsiz hayvannarın koruyucuları sayȇrlar, ani Komratta bitki vakıtlar köpekleri otalamak olayları sıklaştılar. Erideki kuvetlerin dikkatlıını problemanın çözülmesinä çekmää deyni, onnar hayvannarı korumak için akţiyasını geçirdilär. Komradın primariyasının önündä kasbanın sokaklarında kedilerin hem köpeklerin patretlerini astılar. «Bän yaşamayı seçerim» adında akţiya geçti. АLİNA MİHALKİNA, «Bän yaşamayı seçerim» iniţiativ bölüün pay alanı: «Hayvannar zeettä ölerlär. Onnar kasabamızda çok var. Çıkış, angısını biz kuvetlerä teklif edriz — enilemää hayvannarı. İslää olacȇydı evsiz hayvannara maasuz ev açsınnar,…

Kuduzluk hastalıınnan güreşmäk günü

Ceviz ayın 28 – dä bütün dünnedä  bakılȇr kuduzluk hastalıınnan güreşmäk günü. “Kuduzluk: saalık, sıfır ölü“ bölä devizin adı bu yıl. Toplantı adalı yokketmää   bu hastalıı nicä insanda, ölä dä hayvannarda. Bitki iki yıl Moldova devletindä sayıya koyulmadı hiç bir da  insan  kuduzluklan  ulaşmadı,  hasta hayvannarın sayısı sa iisildi dört okadar.   2021 – ci yılda dolay  medik – sanitar kurumnarı sayıya koydular 4 bin   kuduzluk olayını. Uzmannarın laflarına görä, kuduz hastalıını var nasıl durgutmaa. Vakţina kuduzluk hasatalıından koyulȇr parasız. Temayı ilerleder  Polina Barbova. Kuduzluk   sayılȇr infekţiya hastalıı, angısı bozȇr   nerva sistemasını, da olay biter ölümnän. Onu kızıştırȇr rabdan virusu, haberledi…

Moldovada “Peşehod” kampaniyası geçer

Moldovada Büük  (yanvar) ayın 9-dan — 26-dan «Peşehod» (yayan gezän insan) operaţıyası geçer. Onun neeti yol razgelmelerini durgutmaa. Geçmiş  yıl respublikanın üülen tarafında 61  yol razgelmesi oldu, onnarda 12 kişi geçindi, 55 yaralandı. «Yug» yol poliţiyasının uzmannarı nışannȇȇrlar, ani yol razgelmelerini yok etmää deyni kuralları herbir insan esaba lääzım alsın. Araba kullanıcılarına nasaat ederlär  dikkatlı olmaa yolda, malez okulların hem yaslaların yannarında. «Bu  operaţıyanın daavası — yol razgelmelerini iisiltmää, neçinki devlettä olan yol razgelmesi taa çok yayan gezän insannarlan baalı», — açıkladı Çadır-Lunga  «Yug» patrulün ofiţerı İvan Jeçkov. Yayan gezän insannar lääzım aklında tutsunnar, ani yolu aykırlarkana kuralları esaba almarsaydılar,…

Komratta yaşayannar kuu kuşlarını kurtardılar

Geçennerdä Komrat dolay avcıları hem balıkçıları toplumuna açtılar telefonu, ani kasabaya yaklaşardı bir sürü kuu kuşu –iki büük hem edi körpä kuşçaz. Kuşları kurtardılar kasabanın yaşayannarı. Ne oldu ileri doru, materialımızda. Kuu kuşları durgundular Komradın bir gölündä, angısı bulunȇr kasabanın ükarkı tarafında. Nezaman onnar peydalandılar,  aliz diil belli.  Sora onnarda peydalandı edi küçük kuu kuşçazı. Kuraklıın beterinä bu yıl göl başladı kurumaa, kuu kuşları lääzımdılar aarasınnar kendilerinä başka er durgunmak için. Aftanın bitkisindä kaçkın kuşları gördü Komrat kasabasının yaşayanı Nikolay Kirçöglo, angısı onnarı aldı kendi evindä. NİKOLAY KİRÇÖGLO, Komrat kasabasının yaşayanı: «Cuma günü. Yakın saat 7 sabaylän bän toplanardım işä…

Kiriet küüyüdä var büük problema paranın etmemesinän yolları düzümää deyni

Kiriet küüyüdä, bakmayarak erli kuvetlerin zaametlerinä düzmää yolları nicä küü içindä, ölä da dışansında, var problemnär bu uurda baalı para etmemezliinnän. Komrat tarafından yol hem respublika trasası, angısı baalȇr küüyü dolaylan, hem Kişnova dooru götürän yol, 30 yılın içindä düzülmedilär. Bir yıl geeri yapıldı Çadırdan Tvardiţaya kadar yol büük bir proektä görä. Ama Kiriet küüyünädän işlär etişmedilär. Hepsi ölä da kaldı, söler küün primarı Valentina Kaykı. “Yol islää, var kolaylık  dolay merkezinä etişmää. Ama bizim yaşayannarımız için bu pek aaz, neçin ki  küüyüdän Tvardiţaya dooru yol  pek prost. Da onu yapmêêrlar. Bezbelli,  ne bu yıl, ne da gelän yıla  genä…