17 09 21 KİPÇAKTA PROBLEMA UŞAK BAŞÇALARINNAN ÇÖZÜLMEER

Kipçak küüyündä üç ay işlämêêrlär uşak başçaları. Küüyün primarı sayêr, ani problema baalı para etmemezliinnän, küü Gagauziyanın büdjetından iisik sayıda para kabletti.

Kıpçak  küüyündä  çözülmer  problema uşak başçalarinnan.  Üç ay  onnar kapalı. Kıpçak küüyün primariyası sayêr, ani büdjeta  görä, angısı  kabledildi bu yıl mayın  7-dä, Kıpçak   küüyün  uşak başçaları kabletmedilär  2 million  294 bin ley.  Ceviz ayın 16-da  Kıpçak  küüyün öndercilii topladı uşak başçaların işçilerini hem uşakların analarını -bobalarını toplantıya.

Kıpçak  küüyün primarı Oleg  Garizan açikladı umudunu, ani  problema  tezdä  çözüleçek, da uşak başçaları açılacêklar .

Toplantıya katıldılar Gagaziyanın Üretim, ekonomika hem düzüntücülük  bakannıkların başları deyni bu problemanın çözülmesini barabar bulmaa. Onnar açıkladılar kendi bakışlarını.

«Problema yok. Para Kıpçakta uşak başçaları işlesinnär deyni, var. Onuştan  bırada  yok  problema. Biz çoktan hem derindän   çözeriz  o  soruşları, angılarını   koyêrlar   bizim  önümüzdä   Kıpçak   küüyün  kuvetleri. Biz    geldik bırayı topluşa, gittik  finans ministerliinä, açıkladık  hepsi soruşları,  angıları  vaardılar. Bakılmadık soruş kalmadı», — söledi Üüretim bakanıın başı Natalya Kristeva.

«Bütün avtonomiyada bän  görmedim uşak başçaları olsun kapalı üç ay. Bu büük  bir  problema  Kıpçak  küü için.  Uşakların anaları  hem  bobaları dooru  yapêrlar,  ani  kalktılar  bu  problema çözülsün deyni.  Sölemää, ani   büün   bulundu çözüm, yok nıcä», — dedi düzüntücülük bakannıın başı İvan Kolioglo.

«Kolegalarımnan Bakannık Komitetindän yapıldı analiz Kipçak küüyün   uşak başçaların büdjetınä. Analiz  gösterdi,  ani  yılın  bitkisinädän  uşak başçaları  var  nicä  işlesinnär. Onuştan uşak başçalarını var nicä açmaa, paraylan zoorluk yok», — söledi Natalya Çuvalskaya.

Birinci  uşak başçasının önderçisi  Vasilisa  Uzun sayêr, ani problema  var, lääzım oturmaa, lafetmä dä çözmää onu. Kendi bakışlarını açıkladılar insannar da.

Uşak başçaların işleyenneri dä, uşakların anaları — bobaları dä umut  ederlär, ani bu problema  çözüleçek, da uşaklar başlayaçêklar gitmää uşak başçalarına.

 
Источник grt.md
1052

İlgili statyalar

Kıpçak küüyün uşak başçalarında koyuldu su filtraları

Kıpçak küüyün dört uşak başçasının imekleri hazırlamak odasında suyu paklamak sistemasını koydular. Proektä primariyanın büdjetindän yakın 300 bin ley harcandı. Suyu temizlemäk sistemaları Kıpçak küüyün 4 uşak başçasında 600 uşaa hem soţial merkezindä insannara pak içmäk suyunu verecek. «Uşak başçalarında suyu paklamak için maasuz tedarıklar koyuldular. Herbir imäk yapmak odasında suyu temizlemäk filtrası baalandı. Çalışannarın şindi var kolaylıı kaliteli suylan uşaklara imäk yapmaa», — söledi suyu temizlemäk sistemalarını baalayan uzman İgor Delibaltov. Uşakların anaları sevindilär bu haberä. «Uşaklarımız şindi pak suyu imektä dä, içmektä dä kullanȇrlar. Uşaklarımız-geleceemiz, biz kahırlanȇrız onnarın saalıkları için».   «Sevinerim, ani suyu uşak başçasında temizleerlär. Şindi…

Uşak başçaları nezaman bütün kuvettän işlemää başlayaceklar?

Başlayarak kirez ayından Komradın uşak başçaları birär-birär kapandılar yaz zamanı düzüntücülük işleri için. İş sırasına görä ceviz ayın birindä hepsi uşak başçaları lääzımdılar açılsınnar, ama büün 4-cü hem 8-ci uşak başçaları ta işlämeerlär. Neylän bu baalı, annadı bizim televizion grupamız. Komradın 4-cü uşak başçasında düzüntücülük işleri taa başarılmadılar. Bu oldu sebep ona, ani onun açılması taa bir aftaya oyalandı, açıkladı kurumun başı Otiliya Albertän. OTİLİYA ALBERTÄN Komradın 4-cü uşak başçasının öndercisi: — “Düzüntücülük işlerini başladıynan biz karşı geldik kimi problemalarlan, angıları koydular köstek işimizä hem uzattılar onnarı taa bir aftaya. Ama bu aftanın sonunadan bizä gelecek ANSA hem Saalık Merkezi.…

Başkanın uşak başçaların başlarınnan buluşmasında bakıldı terbiedicilärlän baalı soruş

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah geçirdi buluşmayı Avtonomiyanın uşak başçaların öndercilerinnän.  Oturuşun süresindä açıklandılar o problemalar, angıları büün var uşak başçalarında. Soruş, angısı baalı uşak başçalarında terbiedicilerin iş uurunun kalitesinnän, büün pek dikkat kontrol ediler, nışannadı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva. “Üüredicilerin uurundan çekiler bizim uşaklarımızın hazırlık uuru da. Burada bizdä var problema, hem biz bu iş için açıktan annadȇrız. Uşak başçalarında büün işleerlär 185 terbiedici pensiyada. Bizä geldi sade 19 danışmak genç uzmannar için. Bu yıl sa universitetlerdän 31 genç terbiedici çıkacek. Bän diilim duşman pensiyada işleyän insannara, ama biz gençlerä dä yol lääzım verelim”, — söledi Kristeva.…

Video: Kazayakta 2-ci uşak başçasında örtüyü diiştirmäk işleri yakında biteceklär

Kazayak  küüyündä ikinçi uşak başçasında primayanın yaardımınan diiştiriler örtü.  Angı vakıtta  biteçek  işlär, üürendi bizim korrespondentımız. Geçti   yılın  Kazayak küüyün primariyası  diiştirdi örtüyü B1 , B2  binaların hem  galereyanın örtüsünü ikinçi uşak başçasında. Kazayak küüyün primariyasınan yapıldı tender, angısı yardım etti başlamaa diiştirmää örtüyü en büük binada. İkinçi uşak başçanın önderçisi Evgenya Kalçu şükür etti Kazayak küüyün primariyasını hem nasaatçıları, ani  yardım ettilär barabar çözmää bu problemayı.  O umut eder ani ileriya da  bilä primariyaynan yapılaçȇk pek çok iş. Kazayak küüyün primarın yardımcısı İvan Momot çizgiledi, ani bu işlerä para veriler küüyün primariyasından. İşlerin paası tuttu 600 bindän biraz zeedä. Источник grt.md

Kazayak küüyündä yaza kapanaceklar hepsi uşak başçaları

cazaclia.md Kazayak küüyündä işleer üç uşak başçası, angıları yaz zamanında kapanaceklar may bir vakıtta. Neylän baalı bu karar, üürendi Natalya Andrieş. Uşak başçaları kapanaceklar Kirez ayın 6-da, 15-dä hem 30-da.  Analar bobalar sölerlär, ani taa ii olaceydı  yaslalar çalışsınnar. «Yazın çok kim işleer. Uşakları yok kimä brakmaa. Keşke yaslalar işleseydi. Kışın suuk, ozaman uşaklar vardı nicä evdä kalsınnar».   «Bän küçük uşaklan evdeyim. Onuştan taa büüyücek uşaklarım benimnän evdä olaceklar. Büük kızım 4,5 yaşında, ortakısı 2,5 yaşında, küçüüm dä 10 aylık. Hepsimiz evdä olacez. Ama, elbetki, istärdim yasla işlesin yazın».   «Bän işlerim. Kocam yok evdä, onuştan küçük uşaamı büügünnän…