Kazayak küüyündä yaza kapanaceklar hepsi uşak başçaları

Kazayak küüyündä yaza kapanaceklar hepsi uşak başçaları

cazaclia.md

Kazayak küüyündä işleer üç uşak başçası, angıları yaz zamanında kapanaceklar may bir vakıtta. Neylän baalı bu karar, üürendi Natalya Andrieş.

Uşak başçaları kapanaceklar Kirez ayın 6-da, 15-dä hem 30-da.  Analar bobalar sölerlär, ani taa ii olaceydı  yaslalar çalışsınnar.

«Yazın çok kim işleer. Uşakları yok kimä brakmaa. Keşke yaslalar işleseydi. Kışın suuk, ozaman uşaklar vardı nicä evdä kalsınnar».

 

«Bän küçük uşaklan evdeyim. Onuştan taa büüyücek uşaklarım benimnän evdä olaceklar. Büük kızım 4,5 yaşında, ortakısı 2,5 yaşında, küçüüm dä 10 aylık. Hepsimiz evdä olacez. Ama, elbetki, istärdim yasla işlesin yazın».

 

«Bän işlerim. Kocam yok evdä, onuştan küçük uşaamı büügünnän läzım olacek evdä kalsın. Bir kızım 12 yaşında, küçüüm 11. Elbetki aklım hep onnarda kalacek. İsterim yaslalar işlesin».

Yaslaların uzmannarı hem işçileri dinnenmeyä giderlär, da burada kimi yapılarda düzmek işleri geçirileceklär. Bu iş için annattı Kazayak küüyünün primarı Anatoliy Uzun.  O açıkladı, ani  hazırlanȇr proekt birinci yaslada yısıtmak kotölları diiştirmää deyni.

«Uşak başçasını kapadıynan, biz kesecez gazı, alacez 2 eni kotölu da onnarı koyacez. 3-cü yaslamızda var kanalizaţiya sistemasında problema, onu lääzım çözelim. Ama uşaklar oradaykana, biz işleyämeeriz. 2-ci uşak başçasında da hazırlȇȇrız yapıda sıcaa korumaa deyni proekti. Orda gölgelemäk örtüyü lääzım koymaa hem remont yapmaa. Çalışannar lääzım dinnenmäk vakıdına çıksınnar», annattı primar.

Anatoliy Uzun nışannadı, ani uşak başçalarda  başka işleri da yapaceklar sanitar normalarına görä. Yaslalar açılaceklar ceviz ayın birindä.
Источник grt.md
203

İlgili statyalar

17 09 21 KİPÇAKTA PROBLEMA UŞAK BAŞÇALARINNAN ÇÖZÜLMEER

Kipçak küüyündä üç ay işlämêêrlär uşak başçaları. Küüyün primarı sayêr, ani problema baalı para etmemezliinnän, küü Gagauziyanın büdjetından iisik sayıda para kabletti. Kıpçak  küüyündä  çözülmer  problema uşak başçalarinnan.  Üç ay  onnar kapalı. Kıpçak küüyün primariyası sayêr, ani büdjeta  görä, angısı  kabledildi bu yıl mayın  7-dä, Kıpçak   küüyün  uşak başçaları kabletmedilär  2 million  294 bin ley.  Ceviz ayın 16-da  Kıpçak  küüyün öndercilii topladı uşak başçaların işçilerini hem uşakların analarını -bobalarını toplantıya. Kıpçak  küüyün primarı Oleg  Garizan açikladı umudunu, ani  problema  tezdä  çözüleçek, da uşak başçaları açılacêklar . Toplantıya katıldılar Gagaziyanın Üretim, ekonomika hem düzüntücülük  bakannıkların başları deyni bu problemanın çözülmesini barabar…

Video: Kazayakta 2-ci uşak başçasında örtüyü diiştirmäk işleri yakında biteceklär

Kazayak  küüyündä ikinçi uşak başçasında primayanın yaardımınan diiştiriler örtü.  Angı vakıtta  biteçek  işlär, üürendi bizim korrespondentımız. Geçti   yılın  Kazayak küüyün primariyası  diiştirdi örtüyü B1 , B2  binaların hem  galereyanın örtüsünü ikinçi uşak başçasında. Kazayak küüyün primariyasınan yapıldı tender, angısı yardım etti başlamaa diiştirmää örtüyü en büük binada. İkinçi uşak başçanın önderçisi Evgenya Kalçu şükür etti Kazayak küüyün primariyasını hem nasaatçıları, ani  yardım ettilär barabar çözmää bu problemayı.  O umut eder ani ileriya da  bilä primariyaynan yapılaçȇk pek çok iş. Kazayak küüyün primarın yardımcısı İvan Momot çizgiledi, ani bu işlerä para veriler küüyün primariyasından. İşlerin paası tuttu 600 bindän biraz zeedä. Источник grt.md

Uşak başçaları nezaman bütün kuvettän işlemää başlayaceklar?

Başlayarak kirez ayından Komradın uşak başçaları birär-birär kapandılar yaz zamanı düzüntücülük işleri için. İş sırasına görä ceviz ayın birindä hepsi uşak başçaları lääzımdılar açılsınnar, ama büün 4-cü hem 8-ci uşak başçaları ta işlämeerlär. Neylän bu baalı, annadı bizim televizion grupamız. Komradın 4-cü uşak başçasında düzüntücülük işleri taa başarılmadılar. Bu oldu sebep ona, ani onun açılması taa bir aftaya oyalandı, açıkladı kurumun başı Otiliya Albertän. OTİLİYA ALBERTÄN Komradın 4-cü uşak başçasının öndercisi: — “Düzüntücülük işlerini başladıynan biz karşı geldik kimi problemalarlan, angıları koydular köstek işimizä hem uzattılar onnarı taa bir aftaya. Ama bu aftanın sonunadan bizä gelecek ANSA hem Saalık Merkezi.…

Başkan üürendi ne uurda Kongazçik uşak başçasının terbiedilenneri lafederlär gagauz dilindä

Kongazçik küüyünün uşak başçasında çok zaamet ederlär deyni uşaklar gagauzça bilsinnär. Gagauziya başkanı İrina Vlah barabar küüyün primarınnan uuradılar  bu terbiyetmäk kurumuna gagauz dili dersinä. Kongazçik küüyünün “Zoloyoy klüçik” uşak başçasında terbiyediler yakın 90 uşak. Üürenmäk kurumunda üürenerlär gagauz hem moldovan dillerini bilingval programasına görä.  Üüredicilerin laflarına görä, gagauz dilini uşaklara zor üürenmää, çünkü evdä onnar konuşmȇȇrlar ana dilindä. “Derslär geçerlär pek meraklı, ama bir problemamız var, ani evdä analar – bobalar uşaklarlan gagauzça lafetmeerlär. Onuştan biz onnarı yalvarȇrız, ani taa çok lafetsinnär gagauzça. Hrbir derstän sora biz yollȇrız Viberdä onnara mesajları ki evdä kursunnar dialogları ne görerlär evdä onu…

(Foto) Kazayak lagerindä düzmäk işleri ilerler

Примэрия Села Казаклия Kazayak küüyünün primariyası ilerleder düzmäk işlerini uşaklar için lagerdä. Açıklamalar süjetimizdä.  Lagerdä, nända kaavileştirilerlär, nända sa enilenerlär eski elementlär, evceezlerin hepsi pençereleri hem kapuları diiştiriler. İlk evceezi primariya tertipledi bıldır. ANATOLİY UZUN, Kazayak küüyünün primarı: “İşlär gider, işleri yapan firmaylan annaşmayı yazdırdık, hepsi lääzımnı materialları aldık. İşleri neetleneriz bitirmää bir ayin içindä”. Uşakların saalıı için en önemli hem lääzımnı koşullardan biri duş odaları hem tualetlär. Onnarı yapȇrlar baalayıp evceezerä. Bunu için erli sovetin kararınnan verilecek  277 bin ley, haberledi primar. ANATOLİY UZUN, Kazayak küüyünün primarı: “Para etmeer. Bu paralar az. İşlerin birazını yapacez bu yıl, kalanını gelän…