Mustafa Kemal Atatürku anmak gününü nışannadılar Kongazda

Kongazdakı Suleyman Demirel adına Moldo-türk liţeyindä  gençlär nışannadılar Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününü hem gençlik hem sport bayramını. Olayın musaafirleri oldular: Gagauziyanın başakanı İrina Vlah, Komratta Türkiyenın konsulu Hasan Akdoan hem Moldovada TİKA bölümün başı Selda Özdenoolu.

Liţeycilär hazırladılar maasuz yortulu programayı hem gösterdilär türk hem gagauz halk adetlerini, halk oyunarını, çaldılar türkü, annattılar şiir.

Gagauziyanın Başkanı  şükür etti üüredicileri sevgileri için üürenicilerä hem zanaatlarına, hem nışannadı yortunun büük maanasını.

Mustafa Kemal Atatürk gençleri inandırdı, ani kazansınnar serbestliini Ünanistan tarafından kalkmış kavgaların beterinä. Çünkü açan halk birliktä, ozaman milletlerin özü dä olacek.

Mustafa Kemal Atatürk hem sport gençlik yortusu bakılȇr Türkiye devletindä hederlez ayın 19-da. Onu nışannȇȇrlar bir aftaya kadar.
Источник grt.md
216

İlgili statyalar

Kongaz moldo-türk liţeyi Türkiye gençlik hem sport yortusuna baalı marafonu geçirdi

Kongaz moldo-türk liţeyin üüredicileri hem üürenicileri nışannadılar Türkiye devletin gençlik hem sport gününü. Onnar geçirdilär uzun distanţiyaya marafonu. Bu gün hep ölä anȇrlar Mustafa Kemal Atatürkü. Yortu Türkiyedä   bakılêr hederlez ayın 19-da. 1900 metraya marafon geçirildi Kongaz moldo-türk liţeyinın üüredicilerinnän hem üürenicilerinnän. Onun baş neeti — gençleri sportlan meraklandırmaa hem saalıklı yaşamayı göstermää. «Sport günündä biz yarışmakları geçireriz. Perşembä günü 190 metralık kısa kaçmayı yaptık kim taa kısa vakıtta onu kaçacak. Şindi bu afta kararladık 1900 metraya, uzun  distanţiyaya kaçmaa. Kattık herbir klastan üürenicileri. Gösterelim isteeriz spordun önemliini. Bu gün Sport bayramı Türkiyedä», — açıkladı liţeyin üüredicisi Ali Özpala. Bu…

Komratta Türkiye gençlik hem sport yortusuna görä geçirdilär şahmata turnirını

Komrat türk bibliotekasında şansora 16 keret geçer şahmata turnirı. O baalı Türkiye devletin İlk  Prezidentini Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününä. Hederlez ayın 19-nda  Türkiyedä hep ölä nışannanȇr Gençlik hem sport günü.  Hederlez ayın 19-da Türkiya Devletin Gençlik hem Sport günündä  Atatürk adına türk bibliotekasında Komrat kasabasında açȇr kendi kapularını genç sportçulara. Bu  yıl şahmata turnirı topladı çok oyuncu. Bibliotekanın müdürü Vasilisa Tanasoglo açıkladı bu gun bakılan yortusunun maanasını. «1919 yılda  mayın 19 Mustafa Kemal Atatürk devletini kurtarmak  için danışmiş gençlerä hepsicii çıksınnar kendi devletini yabancı duşmannardan kurtarmaa. Bu günü Atatürk maasus gençlerä baaşlamış. Bu gün bizdä herzaman yortu», — söledi…

Büün “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortuları bakılêr

103 yıl geeri, Hederlez ayın (may) 19-da, ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Samsun kasabasına çıkarak, türk miilli savaşma ruhunu ateşledi. Sındırılmış türk milletinä umut olarak, onnarı baamsızlık idealın dolayında toplamaa başardı hem türk milleti, o dönemin bütün kolaylıksızlarına bakmadaan, istoriyanın en büük kahramannık destanını yazarak, baamsızlıını kazandı. Bu büük olaylan ilgili Türkiyedä “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu kuruldu. İlkin bu gün 1926-cı yılda “Gazi Günü” olarak bakıldı. Sora, 1935-ci yılın Hederlez ayın (may) 24-dä, ona “ATATÜRK Günü” adı verildi. Taa sora da, 1938-ci yılın Kirez ayın (iyün) 20-dä, o günä “Gençlik hem sport Günü” yortusu adı verildi.…

Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikasına TİKAdan yardım

Canavar ayın (oktäbri) 14-dä, Valkaneş kasabasının Kurban yortusunun kutlamalarında, Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikasının TİKA tarafından enilenmiş hem eni oborudovaniyaylan tertiplenmiş göz operaţiyaları bölümün ofiţial açılışı oldu. Ofiţial açılışın sırasında pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, TİKA Kişinev Kordinatoru Canan ALPASLAN, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, Gagauziya İspolkom azaları, Moldova Parlamentın hem Halk Topluşu deputatları, Valkaneşin öndercileri, klinikanın izmetçileri. Başlayıp 2009-cu yıldan beeri TİKA çeşitli yardımnar yaptı Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasına. Şindi bu yardımnara eklendi bolniţanın göz klinikasının göz operaţiyaları bölümün enilenmesi hem eni…

Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikasına TİKAdan yardım

Canavar ayın (oktäbri) 14-dä, Valkaneş kasabasının Kurban yortusunun kutlamalarında, Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasının göz klinikasının TİKA tarafından enilenmiş hem eni oborudovaniyaylan tertiplenmiş göz operaţiyaları bölümün ofiţial açılışı oldu. Ofiţial açılışın sırasında pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, TİKA Kişinev Kordinatoru Canan ALPASLAN, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, Gagauziya İspolkom azaları, Moldova Parlamentın hem Halk Topluşu deputatları, Valkaneşin öndercileri, klinikanın izmetçileri. Başlayıp 2009-cu yıldan beeri TİKA çeşitli yardımnar yaptı Valkaneşin “Mustafa Kemal ATATÜRK” dolay bolniţasına. Şindi bu yardımnara eklendi bolniţanın göz klinikasının göz operaţiyaları bölümün enilenmesi hem eni…