Büün “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortuları bakılêr

Büün “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortuları bakılêr

103 yıl geeri, Hederlez ayın (may) 19-da, ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Samsun kasabasına çıkarak, türk miilli savaşma ruhunu ateşledi. Sındırılmış türk milletinä umut olarak, onnarı baamsızlık idealın dolayında toplamaa başardı hem türk milleti, o dönemin bütün kolaylıksızlarına bakmadaan, istoriyanın en büük kahramannık destanını yazarak, baamsızlıını kazandı.

Bu büük olaylan ilgili Türkiyedä “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu kuruldu. İlkin bu gün 1926-cı yılda “Gazi Günü” olarak bakıldı. Sora, 1935-ci yılın Hederlez ayın (may) 24-dä, ona “ATATÜRK Günü” adı verildi. Taa sora da, 1938-ci yılın Kirez ayın (iyün) 20-dä, o günä “Gençlik hem sport Günü” yortusu adı verildi. 1981-ci yıldan beeri dä, ofițial kararlan, yortu artık “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” olarak bakılêr.

Gagauziyada bu yortu, nicä dä her yılın, Kongaz küüyün Suleyman DEMİREL moldo-türk lițeyindä bakıldı. Burada “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusunun kutlamalarına katıldılar Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziyada bulunan türk bilim hem işadamnarı hem taa çok şannı musaafirlär.

Büün “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortuları bakılêr

Büün “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortuları bakılêr

Büün “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortuları bakılêr

Büün “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortuları bakılêr
Источник anasozu.com
168

İlgili statyalar

Kongaz moldo-türk liţeyi Türkiye gençlik hem sport yortusuna baalı marafonu geçirdi

Kongaz moldo-türk liţeyin üüredicileri hem üürenicileri nışannadılar Türkiye devletin gençlik hem sport gününü. Onnar geçirdilär uzun distanţiyaya marafonu. Bu gün hep ölä anȇrlar Mustafa Kemal Atatürkü. Yortu Türkiyedä   bakılêr hederlez ayın 19-da. 1900 metraya marafon geçirildi Kongaz moldo-türk liţeyinın üüredicilerinnän hem üürenicilerinnän. Onun baş neeti — gençleri sportlan meraklandırmaa hem saalıklı yaşamayı göstermää. «Sport günündä biz yarışmakları geçireriz. Perşembä günü 190 metralık kısa kaçmayı yaptık kim taa kısa vakıtta onu kaçacak. Şindi bu afta kararladık 1900 metraya, uzun  distanţiyaya kaçmaa. Kattık herbir klastan üürenicileri. Gösterelim isteeriz spordun önemliini. Bu gün Sport bayramı Türkiyedä», — açıkladı liţeyin üüredicisi Ali Özpala. Bu…

Komratta Türkiye gençlik hem sport yortusuna görä geçirdilär şahmata turnirını

Komrat türk bibliotekasında şansora 16 keret geçer şahmata turnirı. O baalı Türkiye devletin İlk  Prezidentini Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününä. Hederlez ayın 19-nda  Türkiyedä hep ölä nışannanȇr Gençlik hem sport günü.  Hederlez ayın 19-da Türkiya Devletin Gençlik hem Sport günündä  Atatürk adına türk bibliotekasında Komrat kasabasında açȇr kendi kapularını genç sportçulara. Bu  yıl şahmata turnirı topladı çok oyuncu. Bibliotekanın müdürü Vasilisa Tanasoglo açıkladı bu gun bakılan yortusunun maanasını. «1919 yılda  mayın 19 Mustafa Kemal Atatürk devletini kurtarmak  için danışmiş gençlerä hepsicii çıksınnar kendi devletini yabancı duşmannardan kurtarmaa. Bu günü Atatürk maasus gençlerä baaşlamış. Bu gün bizdä herzaman yortu», — söledi…

Mustafa Kemal Atatürku anmak gününü nışannadılar Kongazda

Kongazdakı Suleyman Demirel adına Moldo-türk liţeyindä  gençlär nışannadılar Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününü hem gençlik hem sport bayramını. Olayın musaafirleri oldular: Gagauziyanın başakanı İrina Vlah, Komratta Türkiyenın konsulu Hasan Akdoan hem Moldovada TİKA bölümün başı Selda Özdenoolu. Liţeycilär hazırladılar maasuz yortulu programayı hem gösterdilär türk hem gagauz halk adetlerini, halk oyunarını, çaldılar türkü, annattılar şiir. Gagauziyanın Başkanı  şükür etti üüredicileri sevgileri için üürenicilerä hem zanaatlarına, hem nışannadı yortunun büük maanasını. Mustafa Kemal Atatürk gençleri inandırdı, ani kazansınnar serbestliini Ünanistan tarafından kalkmış kavgaların beterinä. Çünkü açan halk birliktä, ozaman milletlerin özü dä olacek. Mustafa Kemal Atatürk hem sport gençlik yortusu bakılȇr…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) nomerı

Hederlez ayın (may) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Hederlez ayın (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Hederlez-2022” – Altaydan Bucak topraklarına etişän uzun kervan”, ““ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu bakıldı”, “A. STOYANOGLU: “«оценка Генерального прокурора» adlı țirk son-sonunda başarıldı”, ““Georgievskaya” denilän şiridä GHT bir günä yol verdi”, “Başkanka imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonu”, “Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?”, “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası”, ““Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”, “Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni” h.t.b. 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) burada: https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/04/Ana_Sozu_09_10.2022.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/ Источник anasozu.com

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da Gagauziyanın Çadır kasabasında, Türkiye Respublikasının “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” çerçevesindä, oldu bir sıra, neredä saygıylan andılar 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 251 şehiti hem yaralannan insannarı. Saygı sırası geçti Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan kurulan “İzmit kardaşlık parkında”, neredä bulunêr şehitleri anmak nışan taşı.   Sıra başladı susma saygısı duruşundan, nedän sora burada pay alan Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Türkiye Respublikasının…