Komratta Türkiye gençlik hem sport yortusuna görä geçirdilär şahmata turnirını

Komrat türk bibliotekasında şansora 16 keret geçer şahmata turnirı. O baalı Türkiye devletin İlk  Prezidentini Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününä. Hederlez ayın 19-nda  Türkiyedä hep ölä nışannanȇr Gençlik hem sport günü. 

Hederlez ayın 19-da Türkiya Devletin Gençlik hem Sport günündä  Atatürk adına türk bibliotekasında Komrat kasabasında açȇr kendi kapularını genç sportçulara. Bu  yıl şahmata turnirı topladı çok oyuncu. Bibliotekanın müdürü Vasilisa Tanasoglo açıkladı bu gun bakılan yortusunun maanasını.

«1919 yılda  mayın 19 Mustafa Kemal Atatürk devletini kurtarmak  için danışmiş gençlerä hepsicii çıksınnar kendi devletini yabancı duşmannardan kurtarmaa. Bu günü Atatürk maasus gençlerä baaşlamış. Bu gün bizdä herzaman yortu», — söledi Vasilisa Tanasoglo.

Bu turnirdä pay aldı türlü yaşta uşaklar, haberledi  Gagauziya şahmata hem şaşki federaţiyasının başı Andrey Çeşmeci.

«Pay alȇrlar  bizdä Komrat klubun oyuncuları. Geldilär bizä musaafirlär Besarabkadan hem Gagauziyadan. Bütündän 50 – ya yakın uşak var», — haberledi Andrey Çeşmeci.

Uşaklar, kim pay aldı bu turnirda, kablettilär baaşışları.
Источник grt.md
223

İlgili statyalar

Kongaz moldo-türk liţeyi Türkiye gençlik hem sport yortusuna baalı marafonu geçirdi

Kongaz moldo-türk liţeyin üüredicileri hem üürenicileri nışannadılar Türkiye devletin gençlik hem sport gününü. Onnar geçirdilär uzun distanţiyaya marafonu. Bu gün hep ölä anȇrlar Mustafa Kemal Atatürkü. Yortu Türkiyedä   bakılêr hederlez ayın 19-da. 1900 metraya marafon geçirildi Kongaz moldo-türk liţeyinın üüredicilerinnän hem üürenicilerinnän. Onun baş neeti — gençleri sportlan meraklandırmaa hem saalıklı yaşamayı göstermää. «Sport günündä biz yarışmakları geçireriz. Perşembä günü 190 metralık kısa kaçmayı yaptık kim taa kısa vakıtta onu kaçacak. Şindi bu afta kararladık 1900 metraya, uzun  distanţiyaya kaçmaa. Kattık herbir klastan üürenicileri. Gösterelim isteeriz spordun önemliini. Bu gün Sport bayramı Türkiyedä», — açıkladı liţeyin üüredicisi Ali Özpala. Bu…

Mustafa Kemal Atatürku anmak gününü nışannadılar Kongazda

Kongazdakı Suleyman Demirel adına Moldo-türk liţeyindä  gençlär nışannadılar Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününü hem gençlik hem sport bayramını. Olayın musaafirleri oldular: Gagauziyanın başakanı İrina Vlah, Komratta Türkiyenın konsulu Hasan Akdoan hem Moldovada TİKA bölümün başı Selda Özdenoolu. Liţeycilär hazırladılar maasuz yortulu programayı hem gösterdilär türk hem gagauz halk adetlerini, halk oyunarını, çaldılar türkü, annattılar şiir. Gagauziyanın Başkanı  şükür etti üüredicileri sevgileri için üürenicilerä hem zanaatlarına, hem nışannadı yortunun büük maanasını. Mustafa Kemal Atatürk gençleri inandırdı, ani kazansınnar serbestliini Ünanistan tarafından kalkmış kavgaların beterinä. Çünkü açan halk birliktä, ozaman milletlerin özü dä olacek. Mustafa Kemal Atatürk hem sport gençlik yortusu bakılȇr…

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

100 yıl geeri bu gündä Türkiyenin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Stambuldan Samsun kasabasına geçip, danışmış gençlerä ki kalkınsınnar kendi Vatanını yabacı duşmannardan kurtarmaa. Ozaman gençlerin yardımınnan, bu gündä, kurtuluş cengindä taazä kuvetlärlän büük umutlar da gelmiş – duşmannarı ensemää. Onuştan bu günü Mustafa Kemal ATATÜRK maasus gençlerä baaşlamış. Taa sora da bu gün “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport yortusu” olarak bakılmaa başlanmış. 14 yıl sıravardı, şahmata hem şaşki turnirı yapıp, bunu gençlerä annadêrlar Komrat ATATÜRK Türk bibliotekasının zaametçileri, angıları büük havezlän katılêrlar bu yortunun kutlamaklarına. Bu 14 yılın içindä kutlamak programası pek diişti. Başlayıp 15-20 katılandan, büünkü gündä turnirimizä…

Büün “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortuları bakılêr

103 yıl geeri, Hederlez ayın (may) 19-da, ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Samsun kasabasına çıkarak, türk miilli savaşma ruhunu ateşledi. Sındırılmış türk milletinä umut olarak, onnarı baamsızlık idealın dolayında toplamaa başardı hem türk milleti, o dönemin bütün kolaylıksızlarına bakmadaan, istoriyanın en büük kahramannık destanını yazarak, baamsızlıını kazandı. Bu büük olaylan ilgili Türkiyedä “ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu kuruldu. İlkin bu gün 1926-cı yılda “Gazi Günü” olarak bakıldı. Sora, 1935-ci yılın Hederlez ayın (may) 24-dä, ona “ATATÜRK Günü” adı verildi. Taa sora da, 1938-ci yılın Kirez ayın (iyün) 20-dä, o günä “Gençlik hem sport Günü” yortusu adı verildi.…

Sergey BARGAN Halklararası turnirın çempionu

2022-ci yılın Kirez ayın (iyün) 5-15 günneri arasında Bulgariyanın Primorsko kasabasında geçti şahmatalarda Halklararası turnirı, angısında pay aldılar 15 devlettän 150-dän zeedä şahmatacı. Moldova komandasınnan orayı katıldılar Gagauziyadan da anılmış hem genç sportsmenarı. Gagauziyadan halklararası uurunda sportta master Sergey BARGAN bu turnirın çempionu oldu hem turnirın Kuboonu hem da para ödülünü kazandı. Bu Halklararası turnirdä kendi ustalıının incelettilär Gagauziyanın genç şahmatacıları da, bakmayıp ona, ani priz verilän erleri kazanmaa becerämedilär. Lääzım urgulamaa, ani Gagauziyadan şahmatıcılar Bulgariyadakı bu Halklararası turnirinä gitsinnär deyni zaamet ettilär Gagauziyanın şahmata federațiyası hem Moldova Respublikasının şahmata-şaşki klubu. Ayırıca para tarafından saadıç oldu Gagauziya gençlik hem sport…