Kıpçak küüyü kabledecek taa bir partiya mramor Türkiya devletindän

Kıpçak küüyü kabledecek taa bir partiya mramor Türkiya devletin Mustafakemalpaşa kasabasından. Neyä kullanacek mramor, üürendi bizim korrespondentımız Oleg Duloglo.

Kıpçak küüyündä birkaç soţial hem kultura obyektlerinä mramor plitaları koyulacek. Onnarı baaşış olarak primariyaya verdi Mustafakemalpaşa kasabası, haberledi primar   Oleg Garizan.

OLEG  GARİZAN, Kıpçak küüyünün primarı: «İsteeriz mramor döşemää Kultura Evin   basamaklarına, sora  primariyanın önündä basamaklarına,angıları çoktan lääzımdı  düzülsün. Biz düzeriz  parkı, orada var iki şelale, angılarını biz isteeriz türlü mramor  renklerinnän  düzmää, olsun orası bizdä  gözäl. Hem da  kullanacez onnarı  primariyanın başka obyektlerinä».

Annaşmak, angısına görä Kıpçak küüyünä  taa  bir  fura  mramor baaşışlanacek, geçti   yıl Kıpçak küüyün  primarı  hem  sovet azaları Türkiya devletindä imzalandılar.

OLEG GARİZAN, Kıpçak küüyünün primarı: «Geçti  yıl biz sovet azalarınnan  Türkiya   devletinä  gittik, Mustafakemalpaşa kasabasına da gittik. Biz  gittik  başka  mramor  karyerlarına da,  angıları  başka  vakıtlarda   mramor   plitalarını   bizim  küüyä    baaşış olarak verdilär.  Biz annaştık, ani bizim küü kabledecek taa bir partiya  mramor».

Mramor plitaları Türkiya devletindän getirmää Kıpçak küüyünün primariyasına  yardım etti Tika  kurumu. 2016 yıldan Kıpçak küüyü kabletti Türkiya devletindän  Mustafakemalpaşa kasabasından baaşış   6  fura  mramor  plitaları, angıların  sayısı  bütündän  130  ton. Onnar kullanıldılar Kıpçaan eni klisenin düzülmetisindä hem  Afgan cengin veterannarın anmak taşını kaldırmaa deyni.

prevyu: Facebook/Primaria Copceac, UTA Găgăuzia
Источник grt.md

İlgili statyalar

Kardaş halkının yardımı Kazayak küüyün yaşayannarına deyni

Kazayak küüyü kabletti yardımı Türkiya devletindän,  bu iş verecek kolaylık türlü taraflardan küüyü taa gözelletmää, üüsek uura kaldırmaa.  Yardımı kabletti uşaklar da ,   ihtärlar da, temayı ilerleder bizim korrespondentimiz. Mramor plitaları kliseyi  hem  pargı düzmäk için, uşak meydanları, uşaklara kiyatlar  hem  rubalar, ihtär insannara bastonnar  hem başka. Hepsi bu baaşışları Kazayak küüyü kabletti Türkiya devletindän Türk dünnenin primarların Asoţiyaţiyasının yardımınnan. Kazayak  küüyün primarı Anatoliy Uzun çizgiledi,  ani büük iş yapıldı  , ki bu yardımı toplamaa  da  Kazayak küüyünä getirmää. ANATOLİY   UZUN   Kazayak küüyün primarı :- «Bu  işlär,  bu yardım toplandı Türkiyada diil bir gün, diil iki,  diil bir  ay,bütün yılın …

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Kıpçakta yapılan daa sıraları eniletmäk işlär şüpelendirdilär küüyün yaşayannarını   

Kıpçak küüyündä yol boyunda daa sıralarını enilederlär. Bununnan diil kayıl kimi yaşayannar.  Küü aksakalları soveti yazdı danışmayı Gagaziya ekoogiya inspekţiyasına.  Şindi bu kurum durumu aaraştırȇr.  2020 yılda Kıpçak küüyün primariyası başladı proektı, angısına görä daalar Kıpçak küüyündä enilenerlär. Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatı hem kimi yaşayannar   isteerlär annamaa, kanona görä mi bu iş yapılȇr. ULYAN KOPUŞU, Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatın öndercisi: «Aksakalların nasaatı danıştı ekologiya inspekţiyasına, da büünkü gün inspekţiya geldi bizim   küüyä bizim soruşu çözmä deyni. Onuştan biz geldik burayı». VADİM FUÇEDJI, Kıpçak küüyün yaşayanı: «Bu soruşu kaldırdım bän, niçä insan, angısı yaşȇr küüdä, çalışêrım kolhozda ürist. Bu informaţiyayı bän…

Askercilerin girginnii insannarin akillarinda kalêr

Kıpçak   küüyündä    açtılar  Afgan  cengin   askerlerlerinä  anmak  taşını. Açılmaya   geldi  musaafirlär da ,  küüyün   yaşayannarı  da,  temayı ilerleder  bizim korrespondentimiz. Afgan   askercileri her    zaman   hepsinä   örnek  ,  nica  lääzım   bitkiyadan  kendi  vatanını   korumaa ,  nica  lääzım   beenmää  kendi   ana   tarafını. Kıpçak   küüyün   Afgan  cengin   askerleri  nışannadılar,  ani  bütün   üüreeni  koydular  ki   bu  anmak  taşını  kaldırmaa.  Hepsi   işleri  onnar  yaptılar   kendi   kuvetlerinnän  hem  kolaylıklarınnan. İVAN   DRAGAN   Kıpçak  küüyün  Afgan  ascercilerin  birliin  başı : — «Bu  anmak   taşı  üüsek   uurda   durêr   öbür  anmak  taşların  arasında  Afgan  askercilerinä  deyni.  Açan  biz  düzärdik   bu  anmak taşını,   küüyün   yaşayannarı  yaklaşıp   söleyärdi  ani  pek  gözäl.  Küüyün  …

17 09 21 KİPÇAKTA PROBLEMA UŞAK BAŞÇALARINNAN ÇÖZÜLMEER

Kipçak küüyündä üç ay işlämêêrlär uşak başçaları. Küüyün primarı sayêr, ani problema baalı para etmemezliinnän, küü Gagauziyanın büdjetından iisik sayıda para kabletti. Kıpçak  küüyündä  çözülmer  problema uşak başçalarinnan.  Üç ay  onnar kapalı. Kıpçak küüyün primariyası sayêr, ani büdjeta  görä, angısı  kabledildi bu yıl mayın  7-dä, Kıpçak   küüyün  uşak başçaları kabletmedilär  2 million  294 bin ley.  Ceviz ayın 16-da  Kıpçak  küüyün öndercilii topladı uşak başçaların işçilerini hem uşakların analarını -bobalarını toplantıya. Kıpçak  küüyün primarı Oleg  Garizan açikladı umudunu, ani  problema  tezdä  çözüleçek, da uşak başçaları açılacêklar . Toplantıya katıldılar Gagaziyanın Üretim, ekonomika hem düzüntücülük  bakannıkların başları deyni bu problemanın çözülmesini barabar…