Askercilerin girginnii insannarin akillarinda kalêr

Kıpçak   küüyündä    açtılar  Afgan  cengin   askerlerlerinä  anmak  taşını. Açılmaya   geldi  musaafirlär da ,  küüyün   yaşayannarı  da,  temayı ilerleder  bizim korrespondentimiz.

Afgan   askercileri her    zaman   hepsinä   örnek  ,  nica  lääzım   bitkiyadan  kendi  vatanını   korumaa ,  nica  lääzım   beenmää  kendi   ana   tarafını. Kıpçak   küüyün   Afgan  cengin   askerleri  nışannadılar,  ani  bütün   üüreeni  koydular  ki   bu  anmak  taşını  kaldırmaa.  Hepsi   işleri  onnar  yaptılar   kendi   kuvetlerinnän  hem  kolaylıklarınnan.

İVAN   DRAGAN   Kıpçak  küüyün  Afgan  ascercilerin  birliin  başı : — «Bu  anmak   taşı  üüsek   uurda   durêr   öbür  anmak  taşların  arasında  Afgan  askercilerinä  deyni.  Açan  biz  düzärdik   bu  anmak taşını,   küüyün   yaşayannarı  yaklaşıp   söleyärdi  ani  pek  gözäl.  Küüyün   yaşayannarı  beendisä ,  biz   sevineriz,  biz  kuvetlerimizä  görä  hem  bütün   üreemizi  koyduk  ki  bu  anmak  taşını  kaldırmaa».

MİHAİL   STAMAT   Afgan  cengin veteranı : — «Bu  anmak  taşı  lääzım   kalsın     bizim   küüyümüzä, bizim  uşaklarımıza. Bu iş  lääzımdı  olsun,   anmak  taşı lääzım  olsun,  unutmamaa  bizim   kafadarları  kiminnän  geçirdik  askeri. Boris  Yanakogluynan   biz  bir  şkolada,  bir  klasta  üürendik,  bir  gündä  askerä  da  çaardılar, oldu ölä ani  bän  geldim   geeri, o kaldı  orada, önemli     aklımızda  tutalım   onnarı».

PANTELEY    ÇAVDAR  Afgan  cengin veteranı : — «Çok   saa olsun   hepsicii   kim  yardım   etti   bizä  bu  anmak  taşını  koymaa. Bän   isteerim   üreemdän  bir  büük   laf  sölemää  hepsiçocuklara , kim  bizim   küüdän   yardım   ettilär   bizä  bu  anmak  taşını  koymaa. Onnar şindi   yok  burada, çoçuklar  Almaniyada».

Anmak  taşı  olacek   nicä  bir  örnek  askercilerin  kaavi  ruhun icin,kahranmalık için. O ölä  bir  örnek angısına görä  lääzım  büüsün  gençlär,  bizim  borcumuz  tutmaa  aklımızda  o vakıtları- nışannadı  çaarılmış  musaafirlär.

MİHAİL   MOKAN Moldova  Afgan  cengin  askerlerin   birliin   başı : -«Afgandaykana, açan  bizim  kafadarlarımız  ölärdi  bizim  ellerimizdä, biz  saydık,  biz  evä  dönärsaydık  diri  biz  hepsini  yapacez  ki  onnarı  unutmamaa. Biz  bu  işä  bütün  üreemizi  koyêrız, gençlär  lääzım  terbi   edilsin bu  iştä,  siz  gördünüz,ani  burada  vardı  büüklärda , küçüklärda».

OLEG   GARİZAN  Kıpçak  küüyün  primarı : -«Biz  lääzım   koruyalım, aklımızda  tutalım  insannarı , kim  verdi   kendi  yaşamasını, Afganistanda, başka  cenklerdä. Bizim   gençlär,  örnek  alsınnar  bu işlerdän   da  sıra  geldiynän, Allaa  veermesin, ama  sıra  geldiynän  korusunnar  kendi  topraanı».

1989 – cu yılın küçük ayın 15 – dä cenk Afganistanda başarıldı, o gidärdi 9 yıl, 1 ay hem da 19 gün.
Источник grt.md
150

İlgili statyalar

Çeşmeküüyüdä şannı açtılar Afgan cengin askerlerinä anmak taşını

İdeya açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä peydalandı Afgan cengin veterannarında. Onnar isteerlär, ki asker ortaklarını anması yaşasın insannarın üreklerindä  da hiç unudulmasın. Valkaneş dolayın Afgan cengin veterannarın birlii  çoktan koydu neetinä  açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä, nışannadı birliin başı  Georgiy Pavlioglo. Dokuz ayın içindä  uydu açmaa iki anmak taşını Valkaneş dolayında Afgan cengin askerlerinä, nışannadı o. Onnarın sayısına girer Çeşmeküüyün monumentı da. «Valkaneş kasabasında var bir ölü Sergey Rudenko. Çeşmeküüyüdä büün açtık anmak taşını, angısını adadık Belikçi İvan Georgieviçä, angısı dönmmedi geeri evä Afganistandan, kaybeldi. Büünkü günä bilinmeer hiç bişey onun için», — açıkladı Georgiy Pavlioglo.…

Video: Valkaneştä afgan cenin askerlerin hatırı için anmak taşını açtılar 

Anmak taşının açılışı günü büün ayırıldı, neçin ani Pokrov günündä Valkaneş kasabasının klisesinin kurbanı bakılȇȇr.   Bu yıl pandemiyanın beterinä klisenin yortusunu valkaneşlilär  geniş kutlayamadılar. Bu yortuya baaladılar Afgan askerlerinä anmak taşın açılışı. Bu işi valkaneşlilär  çoktan istedilär yapmaa. Monument açıldı kasabadakı Afgan parkıda primariyanın yardımınnan. Kutladılar valkaneşlileri klisä yortusunnan hem Afgan askerlerinä anmak taşın açılmasınnan  Afgan cengin pay alannarı bütün Moldovadan. Afgan cengin veterannarı yaşlarlan gözlerindä aklılarına getirdilär o çirkin cengi. Büünkü günä Valkaneş dolayında yaşȇȇr 56 Afgan cengin veteranı. Birisi sayılȇr kaybelän, biri öldü cenktä.   Источник grt.md

Beşalmada andılar Afganistan cengin askerini Konstantin Boduru

Beşalma küüyündä andılar Konstantin Boduru. O geçindi Afgan cengindä. Konstantin Boduru anması için küüdä geçti voleybol turnirı hem anmak konţerdı. Asker Konstantin Bodur geçindi 1982-ci yılda küçük ayın 25-dä, o 19 yaşındaydı. Konstantin arkasınnan kapadı asker arkadaşlarını. Bu kahramannık için kabletti diveç ödülünü — kırmızı yıldızı, çizgiledi primar Valeriy Moş. Beşalma küüyündä her yıl geçiriler Konstantin Boduru anmak olayları. VALERİY MOŞ Beşalma küüyün primarı: “Biz her yıl geçireriz voleybol turnirlarını Konstantin Boduru anmaa deyni. Beşalma küüyündän Afganistan cenginä yolladılar 25 olan”. Beşalma yaşayannarı, angıları cenk ettilär Afganistanda, örnek oldular gençlerä. Ozamankı hatalı olaylar lääzım hepsinä ders olsunnar hem girginnik örnää…

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Afgan cengin askerini Georgiy Yanevı anmak dzüdo turniri Kazayak küüyündä geçti 

GeorgiyYanevı anmak turnirlar geçiriler Kazayak küüyündä çok yıl. Hederlez ayın edisindä geçmiş dzüdo turnirindä pay aldılar uşaklar Moldovanın türlü dolaylarından. Afgan cengindä canını kaybetmiş GeorgiyYanevın hatırına dzüdo turniri yapıldı Kazayak küüyünün kultura evindä. Yarışmaklarda pay aldılar 11 komanda birkaç aarlık kategoriyasında. Genç dzüdocülar gösterdilär kendini en ii taraftan. «Duygularım pek islä, sevdim bu turniri. Biraz korkardım, ama bän dayandım».   «Bän isteerim üstelemää hepsini, ama altı kalasam da  kahır olmayacam. Bölä turnirlarda taa  pay almadım, ama iki keret Rumıniyaya gittim. Burada isteerim ilk eri almaa, başkalara da  kısmet olsun».   «Bu benim ilk  turnirım, onuştan biraz korkêrım. Isteerim ilk eri…