Grek-rim güreşindä Gagauziya açık çempionatı belli etti en kaavi güreşçileri

Gagauziyada Baurçu küüdä geçti  grek-rim  güreşindä açık çempionat. O topladı  Moldovanın 13 en kaavi komandasını. İki  matta  güreştilär  çocuklar türlü aarlık kategoriyalarda.  Yarışmaklar  belli ettilär en iileri bu sport çeşitindä.

Gagauziyanın açık çempionatı topladı diil sade regionun en kaavi güreşçilerini, ama bütün devlettän dä. İki matta  güreş gitti kızgın  hem meraklı.  Kim sa istemäzdi kalmaa aşaa, kullanıp kuvedini hem bilgilerini, kim sa kalktı şannı pyedistala, kim sa etişmedi yarı finala da.  Uşakların laflarına görä, yarışmaklar hazırlı üüsek uurda, matta da konkurenţiya büüktü.

“Çempionat geçer  pek ii urda”.

 

“Lääzım ilerletmää  güreş kulturasını. O pek önemli, da onda pek çok gözäl priyömlar var. Pek ii tehnika”.

 

“Diil prost konkurenţıya, zerä var kaavi da,  yufka da çocuklar”.

Mat dışında kendi  uşakların güreşini gözledärdilär hem doorudardılar onnarı  trenerları.  Maasus bölä yarışmaklarda belli olȇrlar en kaavilär, angıları tanıttıraceklar devleti halklararası uurunda.

“13 komanda bütün devlettän, yakın 100 sportçu pay alȇr, konkurenţiya pek büük, zerä toplandı en kaavilär”, — söledi Vitaliy Lavrik, grek-rim güreşi trenerı Yalovenı kasabasından.

 

“Açık çempionat, angısı geçer Baurçuda, pek ii,  zerä pek çok komanda  geler,  nicä kaavilär sport  internatından, taa uyfkalar da, olȇr bir  aarlık kategoriyasında, var  bölä, dä ölä dä  uşaklar. Güreşerlär çok uşaklar,  kablederlär çok becermek”, — nışannadı Sergey Samko, grek-rim güreşi trenerı Soroka kasabasından.

Kutlamak laflarınnan  pay alannara danıştılar musaafırlär hem küüyün, okulun başları. Bölä  yarışmakların  geçirmesi oldu adet  Baurçuda,  neçinki  burada  çalışȇr  grek-rim güreşi bölümü.

“Biz var nicä geçirelim  yarışmakları bütündän, hep ölä Gagauziyanın açık çempionatını grek-rim güreşindä,  Baurçu bizdä her keret grek — rim güreşinnän baalı. Söleyeceydim, ani Baurçu hem klasika sinonim lafları. Bän kutlȇȇrım sizi bu turnirlan”, — söledi Gagauziya sport hem gençlik bakannıın başının yardımcısı Pavel Tulba.

 

“Biz gördük çok meraklı güreş. Hepsinä isteerim adamaa  ii başarlar. Bän umutlanȇrım, ani biz ileri dooru görecez  pek  gözäl  güreşleri”, — söledi çempionatın baş daavacısı Sergey Mureyka.

Baurçu küüyüdä  grek-rim bölümü çalışȇr 10 yıldan zeedä. Trener İlya Telpiz  terbi etti  çok  çempion, angıları taradılar üüsek erleri türlü yarışmaklarda.  Büün o ilerleder  bu işi da örnek buna  uşakların taramakları.

Finala  çıktılar  en kaavi  devletin güreşçileri hem kablettilär ödülleri, kubokları,  diplomnarı hem para baaşışlarını.  Komandaların aralarında  ilk eri kazandılar  Baurçu sportçuları, ikinci  Kişinöv komandası, üçücü dä Kişinöv sport liţeyı oldu.
Источник grt.md
229

İlgili statyalar

Gagauziya dzüdo açık çempionatı topladı Moldovanın en kaavi sportçularını

Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta Gagauziyanın regional sport liţeyindä geçti dzüdo açık çempionatı. O topladı  Moldovanın 9 en kaavi komandasını. Yarışmaklar geçtilär  türlü aarlık kategoriyalarında. Avtonomiyadan çempionatta pay aldılar sportçular Komrattan, Kazayaktan, Valkaneştän, Çeşmä küüyüdän. Gagauziyanın  dzüdo açık çempionatı geçti Komrat sport liţeyındä. Güreşlär geçtilär iki matta.  Onnar topladılar devletin en kaavi dzüdocülarını. Kızgınnık duyulardı bütündän. Kimisi istemäzdi gitmää taradılmış. Ama sport olä: var taramaklar da, taratmaklar da.  Çempion oldular nicä en küçüklär, ölä dä te onnar, kim diil bir keret kalktılar devlet hem Evropa yarışmakların şannı pyedestallarına. “Konkurentım taa yufkaydı bendän, ama hepsi ii geçti”.   “ Bän beendim nicä…

 Video: Masa tenisindä Gagauziya çempionatı topladı 100-dän zeedä sportçuyu avtonomiyadan   

Gagauziyanın merkez kasabasında geçti masa tenisindä çempionat üç yaş kategoriyada çocuklar hem kızlar 18 yaşınadan hem taa büük.  Yarışmaklarda pay aldılar regionun en kaavi sportsmenneri. Kim kazandı ilk erleri, hem nesoy uurda geçtilär yarışmaklar, Zinaida Kanţırın materialında. Heryılkı çempionat masa tenisindä topladı Gagauziyadan yakın 100 sportçuyu bütün  regiondan. Açılışta Gagauziyanın gençlik hem sport baknıın başı Sergey  Stoyanoglo diledi uşaklara üüsek başarları, hem nışannadı, ani tenis nicä sport  çeşiti ilerleer, bakannık ta buna yardım eder. İki günün içindä  Komrattakı gençlik merkezin hem “Fitland” sport kurumun zallarında tenis masalarında geçti kızgın setlär, herbiri savaşardı  taramaa oyunda, ama diil hepsibaşarabildi.  Pay alannarın laflarına görä, sportsmennär kaaviydilär hem becerikiydilär.…

Nikolay Grahmez kazandı Evropanın bronza ödülünü

Baba marta ayın çeketmesindä Bulgariyanın Plovdiv kasabasında geçti Ervopa çempionatı üç olimpik  güreş soylarında: sebest, grek-rim  hem kızların aralarında.  Bu yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Güreşçilerimiz kazandılar altın, gümüş hem bronza ödüllerini.  Topluma girdilär Gagauziyanın  iki sportçusu. Nikolay Grahmez oldu  Evropanın bronza ödülcüsü.  Onu kutladılar sport  liţeyindä, neredä Nikolay üürendi hem hazırlandı yarışmaklara. Çempionattan döndüynän, Nikolay Grahmezı yortulu karşıladılar Komrat sport liţeyindä. O başardı bu üürenmäk kurumunu da oldu örnek gelecek çempionnarına, erlem ii ürenärsäydilär hem çok hazırlanarsaydılar, sade ozaman var nicä kalkmaa şannı pyedestala. Kendi sport yolunu Nikolay çeketti Kongaz küüyün sport zalında, soram ilierletti üürenmeyi sport liţeyindä.…

150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına. Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda. “Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru. Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa…

ÖDÜLLÄR DEVLET YARIŞMAKLARINDAN

Çiçek ayı pek becerikliydi  Komrat dolayı  sport okulun  sportçularına. Onnar pay aldılar  devlet uurunda yarışmaklarında  da kazandılar  ilk erlerini. Getirdilär  regionun  kumbarasına altın,  gümüş hem  bronz   ödüllerini. Şindi uşaklar sıkı hazırlanȇrlar  Gagauziyanın açık çempionatına dzüdo güreşmesindä. Söleerlär , taramak olmȇȇr kolay, erlem konkurent taa  taa kaavi  hem becerikli. Ama bu diil  Pötr Kurunun  sportçuları  için. Onnar üüsek uurda  tanıttırdılar regionu  devlet yarışmaklarında hem federaţıyaların kuboklarında sambo  hem dzüdo çempionatlarında.  Sportçular getirdilär iki ilk eri dzüdo yarışmaklarından,   ikinci hem  üçüncü erleri üç yarışmaktan. Sıradakı keret Darya Vlah  geçirdi üüsek uurda güreşmeleri da ipon priyömunnan taradı finalda kendi konkurentını. Kalanı da  hep…