Başkan buluştu Valkaneş dolayın primarlarınnan

Başkan buluştu Valkaneş dolayın primarlarınnan

Foto: Ирина Влах. Официальная страница facebook

Gagauz Erinin başkanı İrina Vlaş Valkaneş kasabasına iş vizitin sırasında buluştu kasaba hem küü primarlarınnan. Laf gitti problemalar için, angılarınnnan büün karşılaşȇrlar primarlar.

Gaz, şafk hem çoyu malların paalılanmasının beterinä erli kuvetlär karşılaştılar bücetleri tamannamak zorluklarınnan hem uşak başçalarında kaliteli emekleri vermää deyni problemaylan.

Ayırı lafedildi Ukrainada olan olayları için, angıları cümnedä yaradȇrlar gerginnii hem korkuyu yarınkı günä.

«Devletimiz geçer zoor vakıtları. Ȇrgetika urunda krizis, infläţiyanın tez büümesi, malların ȇksportunnan baalı problemalar ekonomikamızı pek sarstılar. İnsannarın yaşamak uuru belli düştü – kazançlar kaldı erindä, harçlar sa duyulu büüdülär. Şindi, hiç bir vakıtta olmadaan gibi, hepsi kuvet temsilcileri lääzım birleşsinnär deyni cümneyi birleştirmää, korumaa usluluu hem barabar atlatmaa ȇkonomika krizisini küçük kayıplarlan», — nışannadı İrina Vlah.
Источник grt.md
159

İlgili statyalar

Başkan bulundu “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık derstä Kongazın V.Topal adına okulunda

Фото: страница башкана в Facebook Gagauziya Başkanı İrina Vlah bulundu Komrat dolayın Kongaz küüyün Varvara Topal adına gimnaziyasında. Başkan pay aldı açık urokta, angısı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna. Dersi götürdülär 1-nci klasın üürenicileri hem onnarın üüredicisi Mariya Arnaut, haberleer başkanın pressa izmeti. Urokta üürenicilär annattılar Kongaz küüyün anılmış insannarı için, angıları çalıştılar gagauz dili hem kulturası ilerlemesi için, hem braktılar büük iz Kongazın, Gagauziyanın hem Moldova Respublikasının kalkınmasında. Açık urok geçti gagauz dilindä. «Herbir buluşmak bizim uşaklarlan – o cana deyni yortu. Bizdä talantlı uşaklar. Da Siz, sayıgılı üüredicilär, ilerledersiniz bu talantları, Sizin zaametinizlän onnar halizdän şılêêrlar. Saa ol deerim…

İrina Vlah katıldı Antalyada diplomatik forumuna

Devletlerin öndercileri, diplomatları hem iş adamnarı pay aldılar Diplomatik forumunda, angısı Türkiyedä Antaliya kasabasında mart ayın 11-ndän – 14 –nädän geçti. O geçiriler Türkiye Devletin Prezidentin Recep Tayıp Erdoganın iniţiativasına görä. Olayda pay aldı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Diplomatik forumun pay alannarı açıkladılar halklararası uurunda önemli temaları. Forum geçer zor vakıtta, açan belli olȇrlar dünnä uurunda eni kurallar. Bunu nışannadı Türkiye Dış işleri ministrusu Mevlüt Çavuşoglu. Forumda pay aldılar 17 devletlerin öndercileri, 80 ministru hem 39 halklararası kurumnarın temsilcileri, haberledi ministr.  Foruma devizlan “Diplomatiyanın rekonstrukţiyası”  bütündän  katıldı 2500 pay alan, taa 10 bin insan yaptılar bunu onlayn formatında. Forumun süresindä…

TİKA Ukraina vatandaşları için Kongaz merkezinä yardım getirdi

Фото: Ирина Влах. Официальная страница в Facebook Moldpovada TİKA-nın başı Selda Özdenoolu Ukraina vatandaşları için Kongazda işleyan merkezinä yardım olarak verdi döşek tertiplerini hem hergün kullanılan gigiena tertiplerini. Büünkü günä merkezdä kalȇrlar taa çok karılar uşaklarlan. Yatacak er, imek, lääzım olduynan medik hem psiholog yardımı onnara yapılȇr parasız. Merkez açıldıynan burada bir vakıda kalacak eri hem yardımı buldular 300-dän zeedä Ukraina vatandaşı, haberlener Bakannık Komitetin saytında. Gagauziyanın başkanı İrina Vlah şükür laflarını Türkiyeyä Gagauziyaya hem Moldovaya dayman yardımları için söledi Türkiyenin Komratta bulunan genel konsuluna  Hasan Akdoana hem Kişinövda TİKA-nın başına Selda Özdenooluna. “Cümnemiz pek kahırlanȇr Ukrainada olan olaylardan hem…

Başkan Ukrainanın vatandaşları için Moldovada: “Lääzım düşünelim, nicä bu insannarı cümnemizin bir payı yapalım”

Devletlerin öndercileri aralarında kavga — herzaman prost. Ukrainanın hem Russiyanın aralarında durumda bir çıkış var — dialog. Lääzım annaşmaa hem düşünmää o insannar için, angıları orada yaşȇȇrlar. Bunu açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah GRT kanalında “İntervyu nedeli” programasında. Moldovaya Ukrainadan cenk olayların çeketmesindän 101 bin insandan zedä geldilär. Onnarın arasında var 49 bin uşak. Devletin merkezlerindä 4 bin insandan zeedä erleştilär, taa çoyu onnardan karılar hem uşaklar. Devletin yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da bütün ürektän yardımnan karşıladılar onnarı, açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. «En ilkin biz yalvardık insannara yardım etsinnär rubaylan, ayakkaabıylan hem, kimin var kolayı, ellerinä alsınnar. Büün biz…

Maya Sandu deputatlarlan buluştu

KDU-dän sora MD prezidenti buluştu GHT deputatlarınnan da. Ne iş için laf gitti buluşmakta bizim sıradakı süjetimizdä. Açıklayarak kendi umudunu ikitaraflı başarılı işbirliin gerçeklenmesinä, MD prezidentinä danıltı gagauziyanın başkan İrina Vlah. İRİNA VLAH Gagauziyanın Başkanı: — “Bän bilerim, ani bizi dalgalandırȇrlar birtürlü problemalar.  Bizim baş daavamız açıklamaa onnarı. Ki bizim yaşayannarımız kendilerini islää duysunnar da devletimizdän kaçmaa istämesinnär, ama burada kendi geleceklerini görsünnär. İsteeriz, ani bizim uşaklarımız serbest devlet, gagau hem rus dillerindä lafetsinnär. Bunun için biz lääzım taa sık buluşalım hem hepsi bu problemaları açıklayalım. Umutlanȇrım ani bu iş olacȇk”. GHT başı Dmitriy Konstantinov nışannadı, ani Gagauziyanın yaşayannarını pek…