29 09 21 EN ÖNEMLİ İNSANA DEYNİ ONUN KALBI
Источник grt.md
732

İlgili statyalar

“Pobeda” kolhozunda hayvancılıı diil sade koruyabildilär, ama ilerlederlär dä

Kıpçak küüyün «Pobeda» kolhozunda hayvancılık ilerleer. Buna görä küüyün  insannarında hem dolayında yaşayannarın var  kolaylıı pak dikä olsun masalarında. Hayvancılık Moldovanın üülen tarafında çiftçilerin arasında önemli payı alêr. Kıpçak küüyün «Pobedа» kolhozunda baacılık hem kır ţehlerindän kaarä var malların ţehı da, angısına girer inek, koyun hem domuz  fermaları. Domuz fermasında işleer 3 kişi. Kolhozda vaar 275 domuz. Kıpçak küüyün domuz fermasının başı Pötr Tabunsçik annadêr, ani iş diil kolaylardan, ama kendi işini adamnar bilerlar. «İşimiz bizim belli, çoçuklar, artık var nica sölemää, pensiyää çikaceklar bir-iki yıldan sora. İşlerini bilerlar, sabaalen kalkêrlar 5-tä çekeder işleri paklamaktan, incä demää kırnaklamaa doyurȇrlar», —…

Gagauziyanın vatandaşı Galina Danacı “Herkezinä susaktan” kiyadını bildirdi

Gagauz  dilindä eni kiyatların tiparlanması  uşaklara deyni önemli bir oluş çoyuna deyni, kim  sever literaturayı. Eni toplum  — “Herkezinä susaktan”   yazılı   başçaların terbiedilennerinä hem başlankı klasların üürenicilerinä . Kiyat oldu avtorun Galina Danacının debütu.  O çalışȇr uşak başçasında da biler, nesoy zor üüretmää uşakları, açan az literatura ana dilindä var. İlerleder temayı süjet. Kiyada  “Herkezinä susaktan” girdilär şiirlär, fabulalar, masallar hem bilmeycelär, angıları yardım edeceklär  üüredicilerä üüsek uurda şkolalarda gagauz dilini götürmää. Avtorda Gilina Danacıda- bu ilk, ama diil bitki kiyat, zerä var çok yaratma, angıları girmedilär bu topluma.  Onnar yazılı türlü janrada hem türlü konularda, natura, cenk,  din, hayvannar,…

Valkaneş “Kolosok” uşak başçası kutladı 50 yıldönümü

50 yıl tammannandı nicä açıldı Valkaneş  kasabasının “Kolosok”uşak başçası. Bu önemli datayı kutlamaa deyni hazırlandı yortulu oluş. “Kolosok” uşak başçası bu yılların içindä terbietti  çok becerikli kasabanın yaşayannarını. Valkaneş uşak başçasının 50 –ci yıl dönümünä  kollektiv hem  uşaklar  hazırladılar  meraklı programmayı, angısında  çaldılar  türkü, milli oyunnarını gösterdilär hem üç dildä şiir okudular. GALİNA KARAMAN, uşak başçasının menedjeri: “Uzak 1970 yılın avgusun 12 — dä Valkaneş kasabasında Jukovskiy sokaanda açıldı “Kolosok” uşak başçası. Onun ilk başıydı Liliya Tkaçöva. Geçti 50 yıl, uşak başçası da çalışȇr.  Uşakların sesleri öter her gün, ii kollektiv”.  Valkaneş  kasabasının primarı  Viktor Petrioglu  kutladı  hepsini  uşak başçasının…