10 08 21 İLK KERET OLİMPİK OYUNNARINDA
Источник grt.md
367

İlgili statyalar

Halk Topluşunda teklif ederlär en ii sportçulara ödemää yarım mln leya yakın

GHT deputatı  İlya Uzun hazırladı kanon proektini, angısı baktırȇr yardımı  Gagauziyanın sporçularına. Avtor nasaat eder vermää en ii sporçulara finans yardımını  sayıda 450 bin ley.  Gagauziyada var çok talantlı  sportçu, angıları kazandılar üüsek becermeklerini  sport uurunda.  Bizim çocuklar kaldırȇrlar devlet bayraanı halklarası yarışmaklarda.  Te onnardan, kim olacek Evropa çempionu, dünnä yada olimpik oyunnarın ödülcüsü, kabledeceklär bu yardımı, bakılȇr dokumentta. Sportçular, kim yaşȇr Gagauziyada, angıları 2000 yıldan  oldular  Dünnä Evropa hem olimpik oyunnarın çempionnarı yada  ödülcüleri, kabledeceklär  finans yardımını sayıda 450 bin ley. Bu bakılı kanon proektindä “Soţial uurunda tutturmaa deyni Gagauziyanın anılmış sportçularını”. Onun avtoru Gagauziya Halk Topluşunun deputatı İlya…

Video: Komratta Dmitriy Mavrodi adına geçti halklararası sambo turniri 

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komratta geçti  haklararası sambo  turniri Afgan cengin veteranın Dm. Mavrodi  adına.  O  geçindi  Avgan  gengindä. İkinci yıl sıradan onun adına geçiriler yarışmaklar. Bu sefer onnarda pay aldı 14 komanda Moldovadan  hem Ukrainadan.   Sambo turniri  geçti  sport  liţeyin  zalında iki  kilimdä hem  birkaç aarlık kategoriyasında.  Güreşmää toplandılar  türlü okullardan en kaavi güreşçilär. Pandemiyanın beterinä yarışmaklara geldilär sade  Ukrainadan sportçular.  Güreş  kilimdä kızgındı,  söledilär trenerlar.  Turnir verer kolaylık  uşaklara kaavileştirmää becermeklerini, terbiedennerä dä görmää bir taraftan kendi sportçularını. Diil çoktandan sambo güreşi  girer olimpik sport çeşitlerinä, da şindi uşaklarda var stimul  hazırlanmaa hem adım — adım yaklaşmaa dünnenin baş yarışmaklarında. Gagauziyada bitki yılların…

Komrat ilk keret kabledecek Moldovannın kasaba dışında yapılan rally çempionatını

İlk keret Komrat kasabasında gececek Moldovannın kasaba dışında yapılan rally çempionatın üçüncü etapı Off-Road — 2022. Bu oluş Komrat gölün dolayında geçecek. Çempionatta pay alaceklar 30-za yakın ȇkipaj. İlkin pay alanlara lääzım GPS sistemasına görä aramakları gecirmää. Yarışmaklar başlayaceklar saat onda da başarılaceklar 18-dä. “Hazırladık  30 nokta — daa içindä, göldä, çukurda. Herbir insana vereceklär GPS. Biz  lääzım olacek bulalım onnarı», — açıkladı payalan Sergey Konstantinov. İkinci günün süresindä çukurda gececeklär türlü maasus zorluklarlan olaylar. Pay alanlara lääzım göstermää kendi bercermeklerini. Komrat komandasında pilot Viktor Zadır hem şturman Sergey Konstantinov. “Kim enseecek bu sport olayda, kabledecek  diplomları hem kubokları. Hepsinizi…

Gagauziyanın trenerları ustalıını üüseltmäk için sertifikatları kablettilär

Türlü iştä hem zanaatta  her keret lääzım  nesä eni üürenmää da durmamaa erindä. Onun için trenerlara deyni  üç yılda bir keret geçirerlär üürenmäk  kurslarını. 62 terbiedici bütün Gagauziyadan kablettilär sertifikatları kendi iş uurunu kaldırmaa deyni. Bir ayın içindä Gagauziyanın trenerlarına Moldovanın sport universiteti geçirdi  üürenmäk kurslarını. Onnara  hazırladılar  teoriya hem praktika derslerini, annattılar  sınışların geçirmesinin  eni metodlarını, nicä psihologiya tarafından hazırlamaa  sportçuları hem başka önemli işleri. Trenerların laflarına görä , bölä uurda kurslar vererlär kolaylık gitmää vakıtlan  bir uurda da taa üüsek uurda geçirmää  sınışları. Çoyu trenerlar  sayȇrlar, ani nekadar insan yaşȇȇr hep üürener, neçinki şindi zor tutmaa uşakları zalda.…