10 08 21 İLK KERET OLİMPİK OYUNNARINDA
Источник grt.md
141

İlgili statyalar

Video: Komratta Dmitriy Mavrodi adına geçti halklararası sambo turniri 

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komratta geçti  haklararası sambo  turniri Afgan cengin veteranın Dm. Mavrodi  adına.  O  geçindi  Avgan  gengindä. İkinci yıl sıradan onun adına geçiriler yarışmaklar. Bu sefer onnarda pay aldı 14 komanda Moldovadan  hem Ukrainadan.   Sambo turniri  geçti  sport  liţeyin  zalında iki  kilimdä hem  birkaç aarlık kategoriyasında.  Güreşmää toplandılar  türlü okullardan en kaavi güreşçilär. Pandemiyanın beterinä yarışmaklara geldilär sade  Ukrainadan sportçular.  Güreş  kilimdä kızgındı,  söledilär trenerlar.  Turnir verer kolaylık  uşaklara kaavileştirmää becermeklerini, terbiedennerä dä görmää bir taraftan kendi sportçularını. Diil çoktandan sambo güreşi  girer olimpik sport çeşitlerinä, da şindi uşaklarda var stimul  hazırlanmaa hem adım — adım yaklaşmaa dünnenin baş yarışmaklarında. Gagauziyada bitki yılların…

EVROPA YARIŞMAKLARINDAN BRONZ ÖDÜLÜ

Çiçek ayın 11-dän-21 dan Bulgariyada Sofiya kasabasında geçti  Evropa boks  çempionatı. Yarışmaklarda pay aldı Moldovanın toplumu da. Ona  girdi Komrat  sport liţeyın  terbiedeni İlie Argatu. O oldu  Evropanın  bronz ödülcüsü. Moldovayı  Evropa boks  çempionatında   tanıttırdılar 13 sportçu, angılarından birisi kızdı. Devletin toplumu kazandı  bir   gümüş hem bir bronz ödüllerini.  Gagauziyadan boksör  İlie Argatu oldu Evropa yarışmakların  broz  ödülcüsü. İLİE ARGATU Evropa  çempionatın  bronz ödülcüsü. Boksörun trenerı Şerali Turgunov  nışannadı, ani onun terbiedeni  üüsek uurda  tanıttırdı regionu  hem sport liţeyı yarışmaklarda. Hepsi düüşleri geçirdi kızgın hem meraklı. ŞERALİ TURGUNOV  boks trenerı: “Bronz ödüllerini kazandılar İlie Argatu, Nikolay Burdüja, Yanış Karavan oldu …

Komrattakı Lion klubun sportçuşlları kikboksing çempionnarı oldular Bulgariyada

Bulgariyada kikboksing çempionatında pay aldılar Gagauziyanın Lion klubundan kardaşlan kızkardaş Margarita Parpulova hem Yaroslav Parpulov. Bütündän yarışmaklarda kendi becermeklerini gösterdilär 328 sportçu 46 klubtan. Kikboksing güreşindä trenerın Ȇduard Kösenin terbiedilenneri çempion oldular, gösterip, ani sıkı hazırlanmaklar vererlär kendi çıkışlarını. Kardaş hem kızkardaş Yaroslav Parpulov hem Margarita Parpulova kikboksing çempionatında geçirdilär ikişär güreş 42 hem 45 aarlık kategoriyasında. Kaavi güreşlerdä taradılar kendi konkurentlarını da kazandılar çempion titulunu. YAROSLAV PARPULOV, kikboksing uurunda çempion: “İlk güreşi geçirdim bulgarlan da taradım onu davacıların kararına görä. İkinci düüşü nokautlan taradım. Bän zanaatlanȇrım sportlan 6 yaşımdan. Başladıydım güreşmää bobamlan evdä. Çekettik zanaatlanmaa zerä en yakın sekţıya…

Geçän dinnenmek hem yortu günnerindä Gagauziya hızlı medik yardımı çaarıldı insannarlan 385 keret

Dinnenmek hem yortu günnerindä hızlı medik yardım izmeti işledi gecä – gündüz durmadan. Ekstra hem sıra dışı danışmalar yoktu. Bunu için haberledi Gagauziya hızlı medik yardımı departamenti. Medik yardımını insana 15 brigada verdi. Dört günün içindä  danışmaklara görä  brigadalar çıktılar 385 çaarmaya. Var baalantı dolay merkez bolniţalarınan, da lääzımsaydı, hastaları orayı getirerlär, haberledi Gaguziyanın hızlı medik yardımı departamentin başı Vitaliy Dragoy. “Danışmaların taa çoyu baalı kalp-damar hastalıklarınnan hem üüsek tansionnan. Bundan sora, insan üüsek temperaturaylan danışardı. Üçüncü erdä da pankreatit hem gepatit hastalıklaırı”, — açıkladı  Vitaliy Dragoy. Ne baalı koronaviruslan, Vitaliy Dragoy annattı, ani durum hep ölä kalȇr. Eer brigada…

Düüşçü Aleksandr Romanov hem onun treneri ödüllendilär başkannan

Komratlı düüşçü Aleksandr Romanov, angısı taradı UFS turnirindä, ödüllendi başkanın gramotasınnan avtonomiyanın başından İrinaylan Vlah. Regionun başı buluştu Aleksandr Romanovlan hem onun trenerınnan Eduardlan Kösä.   Avtonomiyanın başı İrina Vlah  şükür etti Aleksandr Romanovu hem Ȇduardı Kösä büük başarları için nışannayıp, ani bölä çıkışlar kazanılȇrlar sade kendi teerinnän. İrina Vlah verdi sportçulara gramotaları. Aleksandr bir aydan zeedä bulundu Amerikada, geçirdi sınışları ki taa becerikli  hazırlanmaa düüşlerä.  Onnar getirdi ii çıkışlara. Kendi konkurentın düüşlerini o üürendi ilerdän, da ölä hazırlandı, ki almaa esaba onun hepsi priömlarını. Trener  Ȇduard Kösä  nışannadı, ani onun terbiedoleni pek kaavi düüştü hem başardı koyulmuş onun önündä davada. Gagauz düüşçüsü Aleksandr Romanov  taradı  kendi…