Video: Komratta Dmitriy Mavrodi adına geçti halklararası sambo turniri 

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komratta geçti  haklararası sambo  turniri Afgan cengin veteranın Dm. Mavrodi  adına.  O  geçindi  Avgan  gengindä. İkinci yıl sıradan onun adına geçiriler yarışmaklar. Bu sefer onnarda pay aldı 14 komanda Moldovadan  hem Ukrainadan.  

Sambo turniri  geçti  sport  liţeyin  zalında iki  kilimdä hem  birkaç aarlık kategoriyasında.  Güreşmää toplandılar  türlü okullardan en kaavi güreşçilär. Pandemiyanın beterinä yarışmaklara geldilär sade  Ukrainadan sportçular.  Güreş  kilimdä kızgındı,  söledilär trenerlar.  Turnir verer kolaylık  uşaklara kaavileştirmää becermeklerini, terbiedennerä dä görmää bir taraftan kendi sportçularını.

Diil çoktandan sambo güreşi  girer olimpik sport çeşitlerinä, da şindi uşaklarda var stimul  hazırlanmaa hem adım — adım yaklaşmaa dünnenin baş yarışmaklarında. Gagauziyada bitki yılların süresindä sambo ilerleer, avtonomiyadan çocuklar pay aldılar diil sade  Evropa yarışmaklarında, ama dünnä uurunda da.  Da nicä nışannadılar trenerlar, bu çetin temel sambo ilerlemesindä.

Kilimdä  güreşlär geçtilär meraklı da kimisi  istemääzdi kalmaa aşaa. Okadarki  diil hepsi taradılar.  Uşaklar söleerlär, ani  büük havezlän pay alȇrlar turnirdä.

Mavrodi adına turnir geçiriler ikinci keret. Yardım ettilär onu geçirmää  Russiya hem Moldova baalantı uurunda kurumuRossotrudniçestvo, onun temsilcileri getirdilär  uşaklara baaşışları.

Hepsi tarayıcılara verdilär diplomnarı, ödülleri, hem uşaklar  kablettilär eni sport formasını.
Источник grt.md
258

İlgili statyalar

Sambo halklararası turnirı

Geçän dinnenmäk günnerindä  regional sportkompleksın eni zalasında  geçti  sambo haklararası turnirı  aаgan cengin  askercinin  Dm. Mavrodi  adına.  Yarışmaklarda pay aldılar  devletin en kaavi sambocuları . Okadarki  durum için  yannaşık devlettä hepsi komandalar gelämedilär  4-cü turnira. Şannı pyedistala  kalktılar en kaavi sportçular kendi  çeki kategoriyalarında.  İlerleder  temayı süjet. Источник grt.md

Komratta Valentin  Çavdarovun adına şahmatı devlet turniri geçti

Komrat şahmatı-şaşki klubunda  geçti  devlet  turnirı İkinci Dünnä cengin veteranın Valentin Çavdarovun adına. O topladı  devletin en ii şahmatı oyuncularını. Dört günün içindä  sportçular geçirdilär 9 partiya da belli ettilär en kaavileri. Turnir geçti kızgın, partiyalar gidärilär saatlarlan, çünkü  kimsey istemäzdi kalmaa aşaa. Nicä nışannadı  yarışmakların baş daavacısı  Andrey Çeşmeci, şahmata  oyunu  Gagauziyada ilerleer, ama yarışmaklara regionun diil hepsi bölümnär getirdilär  sportçularını. Yarışmakların neeti — şahmata  oyunun  ilerletmesi, sport ustalıın  kaldırılması uusek uura, hem  dostluk baallantıların  kurulması. Bundan kaare belii etmää en kaavileri.  Trenerların laflarına görä, uşaklar  büük hodulluklan pay alȇrlar turnirda da göstererlär kendi becermeklerini. «Pek sıcak  bizi kablettilär, …

Video: Gagauziyanın sambo güreşçileri getirdilär gümüş ödülü Dünnä çempionatından

Dünnä çempionatı sambo güreşindä  geçti Greţiyada Saloniki kasabasında. Yarışmaklarda pay aldılar Komrat dolayın  sport okulundan göreşçilär:  Aleksandr Nedu kazandı gümüş ödülünü, Darya  Vlah hem Daniil Zahariya kalkınamadılar şannı pyedestalın basamaana, ama gösterdilär kaavi güreşi. Dünnä çempionatında 71 kilalık güreşçi Aleksandr Nedu geçirdi üç güreş da taradı karşındakı sportsmenneri Bulgariyadan, Serbiyadan hem İzraildän da çıktı finala. Güreş Rusiyanın sportçusunnan kızgındı hem görümnü. Kaavi güreştä ikisi dä sambistlär  kablettilär  bir türlü puan, ama davacıların kararınnan taramayı verdilär rusiyadakı  sportçuya.  Bizim Aleksandr Nedu oldu Dünnä yarışmakların  gümüş prizöru. Geçän yıl Dünnä yarışmaklarında Aleksandr kazandı üçüncü eri. Trenerlär umutlanȇrlar, ani onnarın trebiedilenneri gelän yıla alacȇklar altını Dünnänın en üüsek yarışmaklarında.  Ternerlerin laflarına görä…

Afgan cengin askerini Georgiy Yanevı anmak dzüdo turniri Kazayak küüyündä geçti 

GeorgiyYanevı anmak turnirlar geçiriler Kazayak küüyündä çok yıl. Hederlez ayın edisindä geçmiş dzüdo turnirindä pay aldılar uşaklar Moldovanın türlü dolaylarından. Afgan cengindä canını kaybetmiş GeorgiyYanevın hatırına dzüdo turniri yapıldı Kazayak küüyünün kultura evindä. Yarışmaklarda pay aldılar 11 komanda birkaç aarlık kategoriyasında. Genç dzüdocülar gösterdilär kendini en ii taraftan. «Duygularım pek islä, sevdim bu turniri. Biraz korkardım, ama bän dayandım».   «Bän isteerim üstelemää hepsini, ama altı kalasam da  kahır olmayacam. Bölä turnirlarda taa  pay almadım, ama iki keret Rumıniyaya gittim. Burada isteerim ilk eri almaa, başkalara da  kısmet olsun».   «Bu benim ilk  turnirım, onuştan biraz korkêrım. Isteerim ilk eri…

ÖDÜLLÄR DEVLET YARIŞMAKLARINDAN

Çiçek ayı pek becerikliydi  Komrat dolayı  sport okulun  sportçularına. Onnar pay aldılar  devlet uurunda yarışmaklarında  da kazandılar  ilk erlerini. Getirdilär  regionun  kumbarasına altın,  gümüş hem  bronz   ödüllerini. Şindi uşaklar sıkı hazırlanȇrlar  Gagauziyanın açık çempionatına dzüdo güreşmesindä. Söleerlär , taramak olmȇȇr kolay, erlem konkurent taa  taa kaavi  hem becerikli. Ama bu diil  Pötr Kurunun  sportçuları  için. Onnar üüsek uurda  tanıttırdılar regionu  devlet yarışmaklarında hem federaţıyaların kuboklarında sambo  hem dzüdo çempionatlarında.  Sportçular getirdilär iki ilk eri dzüdo yarışmaklarından,   ikinci hem  üçüncü erleri üç yarışmaktan. Sıradakı keret Darya Vlah  geçirdi üüsek uurda güreşmeleri da ipon priyömunnan taradı finalda kendi konkurentını. Kalanı da  hep…