Video: Kıpçaklı kız voleybol komandası oldu çempion üülen taraftakı komandaların arasında

Kız voleybol komandası Kıpçak küüyündän en üüsek eri aldı turnirdä, angısı geçti Talakliya kasabasında. Yarışmaklarda pay aldılar komandalar Kıpçaktan, Kortendan, Tvadițadan,  Tarakliyadan hem iki komanda Çadır kasabasından.

Kıpçak küüyündän komanda voleybol çempionatında en üüsek eri aldı,   üsteleyip hepsi komandaları. Sportçular kazandılar eri ki Moldova Respublikanın voleybol çempionatın finalına katılmaa.

Komandanın kapitanı Tatyana Malaçlı nışannadı, ani komandanın birlii verdi kolaylık  ilk eri almaa. O çizgiledi, ani bu başarılara sportçular geldilär trenerın yardımınnan.

Şindi komanada hazırlanȇr bu sezonun önemli turnirınä. Sportçular yarışacȇklar taa kaavi voleybolistlärlän. Kızlar savaşaçȇklar finalda da göstermää kendini en ii taraftan.

Voleybol çempionatın finalı geçeçek canavar ayın 28 — dän 31-dän.

 
Источник grt.md
262

İlgili statyalar

Gagauziyada voleybol çempionatı geçti. Tarayan kim oldu?

Komratta kızlar hem karılar arasında voleybol çempionatın finalı geçti. Çempion adı için Gagauziyanın üç dolayanından altı komanda (takım) güreşti. Yarışmalar geçän dinnenmäk günnerindä geçtilär. Gagauziyanın voleybol çempionatında birinci eri kazandı Kıpçak küüyünün takımı, ikinci eri aldı Çadır — Lungadan Moşkov adına liţeyin takımı, üçüncü oldu Valkaneşttän takım.  Hepsi altı komanda, angıları finalda oynadılar, profesional oyununu gösterdilär. Sportsmennerä deyni yarışmaklar islää bir kolaylık kendi becermeklerini göstermää. Moşkov adına liţeyindän voleybolcuya Anastasiya Lazarevaya deyni yarışmak başarlı çıktı. Anastasiyanın trenerı İon Dimitrov söleer, ani uşaklar büük havezlän voleybola gezerlär. Haliz kızlar kendileri da paylaşȇrlar, ani bunda durgunmayaceklar da voleybol oynamak uurunu taa üüsek…

Dört kız komandası yarıştışlar Komrat kuboo için voleybol turnirindä

Komratta  voleybol turnirı kız komandaların aralarında geçti. Onun neeti — ilerletmää hem genişletmää  voleybolu Komrat yaşayannarın aralarında,  meraklandırmaa uşakları sportlan zanaatlansınnar,  hem kaldırmaa  muniţıpal  sport okulun uurunu. Yarışmakların hazırlaycıları oldu Komrat primariyası  hem sport okulu. Voleybol  turnirindä  Komrat kuboona pay aldı 4 komanda Komrattan, Kıpçak küüyündän, Bessarabka hem Çadır kasabalarından. “Turnirä hazırladık  baaşışları:  ilk er için — kubok, ödül hem diplom. Hep ölä primariya  verer para  baaşışlarını ilk er için-1500 ley, ikinci-1300 ley, ücüncü-100 ley”, — açıkladı Komrat  muniţipal sport okulun başı Gennadiy Tulba.  Kutlamak laflarınnan  pay alannara danıştı Komrat nasaatın azası Sergey Külaflı. “Dilerim sizä ii pay alasınız yarışmaklarda,…

Komratta enidän başladılar ilerletmää kız voleybolunu

Komratta enidän başladılar ilerletmää voleybol sport çeşitini. Kuruldu eni voleybol komandası kızların aralarında. Bu yıl onnar pay aldılar  devlet hem başka yarışmaklarında. Sportçular kazandılar bitki yarışmaklarında üçüncü eri. Kasabanın professional komandası plana koydu  pay almaa devlet ligasında. Bu iş için kızlar beş keret aftada geçirerlär sınışları. İlin mi kalkmaa pyedestalın üüsek basamaklarına, üürendi Zinaida Kanţır. KDU “Univer” zalasında  hergün kendi sınışlarını geçirer voleybol komandası kızların aralarında.  Onnar kararladılar kaldırmaa bu sporu üüsek uura. Büün Komratta yakın 40 kişi gelerlär voleybola oynamaa. “Bu komanda oyunu da zor ki herbiri düşünsün nicä bütün komanda, annasın biri-birini.  Bu diil ölä kolay toplamaa komandayı”,…

Kıpçakta geçti İvan Kopuşçu adına voleybol turnirı

Kıpçak küüyündä voleybol turnirı yapıldı sport veteranın İvan Kopuşçunun adına. Sportçu ilk, kim başladı voleybol  turnirlarını Gagauziyada geçirmää. Bu sport yarışmalarında takımnar Avdarma, Kayrakliya hem Kopçak  küülerindän pay aldılar. Voleybol Kıpçak küüyündä en ilerleyan sport soylarından biriydi. Voleybol küüdä başladılar oynamaa  1950-ci  yıllardan. Sport veteranı İvan Kopuşçu  ozamannar voleybol takımında oynardı. Onun laflarına görä sport yardım eder  herbir  iştä. «Ne lääzım voleybol oynamaa deyni: top, setka hem iki direk. 1951-ci -52-ci  yıllarda okula taa gezärdim hem  voleybolu  sevärdim. Kıpçak  hem  Kayrakliyä takımnarın ilk buluşması 1955-ci  yılda oldu. Biz ozaman ensedik», — annatı voleybol veteranı. Kıpçakta var  düşünmeklär, nicä  sport  infrastrukturasını…

Gagauziya hem Tiraspol komandaları buluştular Komratta voleybol turnirindä

Geçän  dinnenmäk günnerindä Komrat gençlik  merkezindä geçti voleybol turniri.  Onda pay aldılar  beş komanda Gagauziyadan  hem voleybolistlär Tiraspol kasabasından. İdeyäylan geçirmää turnırı  çıktılar Kirsovo küüyün komandası hem küüyün yaşayanı  Olga Sukman. Turnirdä pay aldılar  komandalar Komrattan, Tiraspoldan, Tomay, Avdarma  hem Kirsovo küülerindän.  Turnirın hazırlayıcısı Olga Sukman urguladı, ani ideyä geçirmää  yarışmakları peydalandı ondan sora, nicä bir- iki keret  oynadılar bu komandalarlan türlü erlerdä da kararladılar tutturmaa saalıklı yaşamayı  geçirip bu turnirı. “Oynadık bir sıra da bän gördüm, ani onnar isteerlär oynamaa,  hem belli etmää en ii komandaları. İlk keret pay alȇr Komrattan da komanda, var başkaları da, angıları isteerlär. Da…