Valkaneş ansamblisi «YILDIZLAR» Bulgariyada festival laureatı oldular

İlk uurda laureat diplomunu kazandı «Yıldızlar» örnek oyun halk ansamblisi Valkaneştän „MUZİTE” 16-cı Halklararası gençlik incäzanaat festival yarışmasında  Bulgariyada. Oluş geçti orak ayın 10-15-dän Kara denizin boyunda, Sozopol kasabasında.

Halk oyunu nominaţiyasında ikinci boy bölümündä laureat adını «Yıldızlar» örnek oyun halk ansamblisi Valkaneşttän. Genç oyuncuların programasına uç oyun girdi: gagauz oyunnarı hem bir moldovan oyunu.

«Başarlı pay aldık festivaldä. Pek dalgalandık, ama islää oldu. Biz üç oyunnan festivalä katıldık: oyunnar «Çobannar», «Çiçeklär» и «Bucak süitası»».

“МUZİTE” festivalinä bir buçuk ay hazırlandık. Hazırlıkları her gün yapardık. Bu oyunnarı üüsek uura lääzımdı çıkarmaa, ki halklarası uuruna çıkmaa».

«Pay almaktan kaarä denizä gittik, eni dostlukları edindik, eni erlärlän tanıştık».

Başarları «Yıldızlara» kolektivin diişilmäz pay alannarı hem topluluk getirdi, sayȇr ansamblinin öndercisi Mihail Savastin.

MİHAİL SAVASTİN, «Yıldızlar» örnek halk oyun ansamblisinin başı: „МUZİTE” incäzanaat festival yarışmasına «Yıldızlar» ansamblisinä katılmaa teklif etti Sozopol kasabasının muniţipalilteti hem Halklararası festivalin başı, yardımcı oldu art-direktor Alöna Peykova.

ALÖNA PEYKOVA „МUZİTE”, gençlik festivalin art direktoru: «Halkların kulturalarını oyun aşırı göstermesindän kaarä, festivalin neetiydi pay alannarı tanıştırmaa. Uşaklar dostluu aralarında kurdular. Birinci er «Yıldızlara» ansamblinin işi, ustacılıı için verildi».

«Yıldızları» oyun ansablisi „МUZİTE” festivalindä taa gramotaylan ödüllendi.
Источник grt.md
331

İlgili statyalar

Geçindi «Düz Ava» türkü hem oyun ansamblisinin horeografı Konstantin Germek

Konstantin Afanasiyeviç Germek geçindi aprelin 2-dä. Bu yıl o olaceydı 70 yaşında. Konstantin Afanasiyeviçin zaameti Gagauziyanın professional oyun uuruna paasız. O çok işledi deyni ilerletmää bu bölümü. Onnan yaradılmış oyunnar Gagauziyanın istoriyasına yazılaceklar. «Düz Ava» ansamblisinnän işläärkana Konstantin Germek koydu 10 halk oyunu. Onnar haliz halk muzikanın, giimnerin hem oyunnarın spektaklileri oldular, üüsek professional uurunda gösterilän hem dünnedä unikal olarak. Onarın arasında “Kız oyunu”, “Baada”, gagauz adet oyunu “Düün”, «Köstek oyunu», adam oyunu «Çöbannar», «Molduvan süitası», «Valkaneş kadıncası», üç bölümlü «Gagauz süitası», «Dostluk oyunu», «Bulgar süitası». “Konstantin Afanasiyeviçin professionallıınnan hem paasız zaametinnän büün «Düz Ava» gagauz türkü hem oyun ansamblisi…

Konstantin GERMEK geçindi

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 2-dä geçindi S “Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisinin horeografı hem baletmeysterı Konstantin Afanasieviç GERMEK. Konstantin GERMEK çok yıllar işledi Semön POMETKO adına “Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisindä hem o ansamblinin üüselmesi için çok zaamet etti. Ansamblinin horeografı hem baletmeysterı olarak Canabisi koydu sțenaya gagauzların istoriyasında horeografiya tarafından en gözäl oyunnarı: “Çobannar”, “Dostluk oyunu”, “Düün”, “Kız oyunu”, “Köstek oyunu”, üç bölümnü “Gagauz süitası”, “Bulgar süitası”, “Moldovan süitası”, “Valkaneş kadıncası”. Bu oyunnarın horeografiyası hem onnar için yapılan kostüm şedevraları, halizdän oldular dünnää uurunda eşi olmayan büük yaratmalar. Konstantin GERMEK zaametlerinnän Semön POMETKO adına…

“Düz Ava” ansamblisi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” oldu

Moldova Prezidentı Maya SANDU ofițial țeromoniyada kutladı memleketin kultura insannarını hem yaratmak kolektivlarını, devlet tarafından verilän şannı adlarlan. Bu sırada Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi da vardı. Kutlama țeromoniyasında, gagauz adetlerini hem kulturasını korumak hem ilerletmäk için, Moldova Prezident verdi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” adını Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinä. Источник anasozu.com

Geçindi gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başı Avram Kösä

Avram Petroviçin geçinmesi için bildirildi bugün, aprelin 1-dä. Acı haberi paylaştı Komrattakı Kultura Evin kollektivi Facebook-ta. Avram Kösä 70 yaşındaydı, onun yaşaması koptu aar hastalıın beterinä. Kultura Evin kollektivi açıkladı acısını Avram Petroviçin geçinmesi için. “Avram Petroviç Kösä – büük bukvaylan Adamdı, açık pak hem yımışak cannı, oyun incä zanaatı uurunda maȇstro, angısı bütün yaşamasını gagauz kulturasının ilerlemesi için izmet etti. Açıklȇȇrız acızgannıımızı Avram Petroviçin senselelerinä hem yakınnarına. O diveç kalacek aklımızda!”, — sölener Komrattakı Kultura Evi kollektivin yazısında. Avram Petroviç Kösä gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başıydı. O gençerin arasında becerikli yaradardı sevgiyi halk oyunnarına, başarılı…

“Çudo deti” ansamblisinä eni kostümnar baaşlandı

Çadır kasabasının “Çudo deti” halk oyunnarı ansamblisinä geçän afta eni oyun kostümnarı hem çocuklara (don, gölmek, kuşak, jiletka) hem da kızlara (fıta hem fistan) baaşlandı. Nicä açıkladı Gagauziya kultura Upravleniyası bu kostümnar için para Regional bücetından alınmış. “Çudo deti” halk oyunnarı ansamblisi kuruldu 2007-ci yılda hem bulunêr Çadır kasabasının birleşik kultura Merkezindä. Ansamblinin öndercisi – Tatyana YALAMA. Источник anasozu.com