Konstantin GERMEK geçindi

Konstantin GERMEK geçindi

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 2-dä geçindi S “Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisinin horeografı hem baletmeysterı Konstantin Afanasieviç GERMEK.

Konstantin GERMEK çok yıllar işledi Semön POMETKO adına “Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisindä hem o ansamblinin üüselmesi için çok zaamet etti.

Ansamblinin horeografı hem baletmeysterı olarak Canabisi koydu sțenaya gagauzların istoriyasında horeografiya tarafından en gözäl oyunnarı: “Çobannar”, “Dostluk oyunu”, “Düün”, “Kız oyunu”, “Köstek oyunu”, üç bölümnü “Gagauz süitası”, “Bulgar süitası”, “Moldovan süitası”, “Valkaneş kadıncası”. Bu oyunnarın horeografiyası hem onnar için yapılan kostüm şedevraları, halizdän oldular dünnää uurunda eşi olmayan büük yaratmalar.

Konstantin GERMEK zaametlerinnän Semön POMETKO adına “Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisi bütün dünneydä anılвш hem Moldovada en başarılı ansamblilerin sırasına girdi, gagauz profesiona horejgrafiya incäzanaatında önderci oldu.

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 3-dä Konstantin Afanasieviç GERMEK topraa veridi. Raametlinin topracıı ilin olsun! Aylesinä hem yakınnarına acızgannıımızı bildireriz.

“Ana Sözü” redakțiyası.
Источник anasozu.com
273

İlgili statyalar

Geçindi «Düz Ava» türkü hem oyun ansamblisinin horeografı Konstantin Germek

Konstantin Afanasiyeviç Germek geçindi aprelin 2-dä. Bu yıl o olaceydı 70 yaşında. Konstantin Afanasiyeviçin zaameti Gagauziyanın professional oyun uuruna paasız. O çok işledi deyni ilerletmää bu bölümü. Onnan yaradılmış oyunnar Gagauziyanın istoriyasına yazılaceklar. «Düz Ava» ansamblisinnän işläärkana Konstantin Germek koydu 10 halk oyunu. Onnar haliz halk muzikanın, giimnerin hem oyunnarın spektaklileri oldular, üüsek professional uurunda gösterilän hem dünnedä unikal olarak. Onarın arasında “Kız oyunu”, “Baada”, gagauz adet oyunu “Düün”, «Köstek oyunu», adam oyunu «Çöbannar», «Molduvan süitası», «Valkaneş kadıncası», üç bölümlü «Gagauz süitası», «Dostluk oyunu», «Bulgar süitası». “Konstantin Afanasiyeviçin professionallıınnan hem paasız zaametinnän büün «Düz Ava» gagauz türkü hem oyun ansamblisi…

Avram KÖSÄ raametli oldu

Çiçek ayın (aprel) 1-dä raametli oldu “Kadınca” gagauz türkü hem oyun ansamblisinin öndercisi Avram Petroviç KÖSÄ. Avram KÖSÄ bütün ömürünü baaşladı gagauz kulturasına hem gagauz halk oyunnarına, ilktän “Düz Ava” ansamblisindä hem sora da, açan bu ansambli büüdü da lääzım oldu ikiyä bölünsün da oradan “Kadınca” ansamblisi duusun, o oldu o ansamblinin yaratmak öndercisi. Büük adam, pedagog hem pek käämil baletmeyster olarak, Avram KÖSÄ birkaç boy oyuncu ayaa koydu, onnardan artist yaptı hem “Kadınca” ansamblisinin o artistlerinnän bilä Canabisi gagauzları bütün dünneyä tanıttı. Kendisinin gagauz hem Moldova kulturasına izmetleri için, Avram KÖSÄ çok ödüllär kabletti, angıların arasında var Gagauziyanın “Mihail…

Bu yıl Konstantin Germek tamannayaceydı 70 yaşını.

“Düz-Ava” oyun kollektivin horeografı Konstantın Germek  koydu çok kuvet ki gagauz milli oyunnarı ilerlesinnär. Bu  yıl  o tamannayaceydı 70 yaşını. Çok yıl horeograf K. Germek aşırıda çalışardı. Onun dönmesinnän ana tarafına  “Düz-Ava” oyun kollektivin yaradıcılıı oldu taa şıralı. O yaptı ölä, ki herbir insan  sevsin gagauz milli oyunnarını. TATYANA ŞOGOLEVA  “Düz-Ava” oyun kollektivin yaradıcılık başı:- “O yaşardı bu oyunarlan, o türlü ideyaları açıklarda. Nışannardı, ani pek sever kollektivlän çalışmaa. O yaptı okadar, nekadar  kimisi yapmadı kolektivin bütün çalışmasının süresindä”. 4 yılın süresindä ansambl koydu 13 oyun. “Düz-Ava” kollektivin  şindiki öndercisi Viktor Gradinar  «Общественный интерес»  programasında GRT kanalında nışannadı, ani maestruylan…

Geçindi gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başı Avram Kösä

Avram Petroviçin geçinmesi için bildirildi bugün, aprelin 1-dä. Acı haberi paylaştı Komrattakı Kultura Evin kollektivi Facebook-ta. Avram Kösä 70 yaşındaydı, onun yaşaması koptu aar hastalıın beterinä. Kultura Evin kollektivi açıkladı acısını Avram Petroviçin geçinmesi için. “Avram Petroviç Kösä – büük bukvaylan Adamdı, açık pak hem yımışak cannı, oyun incä zanaatı uurunda maȇstro, angısı bütün yaşamasını gagauz kulturasının ilerlemesi için izmet etti. Açıklȇȇrız acızgannıımızı Avram Petroviçin senselelerinä hem yakınnarına. O diveç kalacek aklımızda!”, — sölener Komrattakı Kultura Evi kollektivin yazısında. Avram Petroviç Kösä gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başıydı. O gençerin arasında becerikli yaradardı sevgiyi halk oyunnarına, başarılı…

“Düz Ava” ansamblisi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” oldu

Moldova Prezidentı Maya SANDU ofițial țeromoniyada kutladı memleketin kultura insannarını hem yaratmak kolektivlarını, devlet tarafından verilän şannı adlarlan. Bu sırada Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi da vardı. Kutlama țeromoniyasında, gagauz adetlerini hem kulturasını korumak hem ilerletmäk için, Moldova Prezident verdi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” adını Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinä. Источник anasozu.com